24 апреля 2024

АХУРАДÆ

20.02.2024 | 23:45

Цæгат Иристони разамонæг Сергей Меняйлой унаффæй нæ республики алли райони дæр игонгонд æрцæудзæнæнцæ еумæйаг паддзахадон фæлварæнмæ бундоронæй цæттæкæнуйнади Центр. Уони архайди уодзæнæй ниййергути феддонти фæрци нæ, фал паддзахади харзæй. Косгæ ба си кæндзæнæнцæ дæснидæр ахургæнгутæ. Идарддзæф скъолатæмæ сувæллæнтти ласдзæнæнцæ автобустæй. Скъолай программæ æма центрти ахурадæ кæрæдзей нæ къулумпи кæндзæнæнцæ. Профилон предметтæмæ ’здахдзæнæнцæ фулдæр æргом. Куд нисангонд цæуй, уотемæй еци центрти ма косдзæнæнцæ психологтæ дæр, агъаз кæндзæнæнцæ ахурдзаутæн цæмæй, фæлварæнтæ дæттун ке фæгъгъæуй, уони уодæнцойнæдзийнадæ сагъæссаг ма кæна.