22 майя 2024

ХАБÆРТТÆ. ЦАУТÆ.

08.07.2023 | 22:31

Цæгат Иристони еугур районти фæлладуадзæн рауæнти дæр фæззиндзæнæй каркасон бассейнтæ. Еци гъуддаг арæзт æрцæудзæнæй республики Сæргълæууæг Сергей Меняйлой хъæппæреси фæрци. Е финансти министрадæн байхæс кодта, цæмæй федæни анзи бюджети сæрмагонд фæрæзнитæ иснисан кæна уæхæн бассейнтæ балхæнунæн (еу бассейни аргъ – 5 миллион сомей бæрцæ). Районти администрацитæ ба гъæуама рагагъоммæ исбæлвурд кæнонцæ, бассейнтæ кæми исæвæрдзæнæнцæ, еци бунæттæ.

* * *

Дзæуæгигъæуи хонсарварсæрдигæй Гæмæх хонхи сæрбæл рауæни фæззиндзæнæй аттракционти парк. Нуртæккæ уой арæзтадæ цæуй æнæкъулумпийæй, æма иннæ анз гъæуама искоса æ еу хай – хонхи цæгатварсæрдигæй. 2026 анзи ба исцæттæ уодзæнæнцæ парки хонсайраг хай æма нуриккон фусунуат.

* * *

Июль (сосæни мæйæ) анзи тæккæ тæвдæдæр мæйæ. 22 июнæй, гъома, хорхæтæни бонæй  фæстæмæ хор разелуй зумæгмæ, сæрдæ ба – тæвдæмæ. Хори цуд цубурдæр кæнун райдайуй, гъарбæл ба æфтуйуй. Аци дзубанди хауй нæ республикæмæ дæр.

Ахид июли  республики хуæнхрæбун районти уæлдæфи рæстæмбес температурæ фæууй 20-22, будуйрон районти ба – 25 градуси гъар. Ростови гидрометцентри рагагъоммæ бæрæггæнæнтæмæ гæсгæ, аци анз Цæгат Кавкази федералон зилди фæзуатбæл уæлдæфи температурæ уодзæнæй нормæмæ хæстæг. Æхсæвæ уæлдæфи температурæ æрхездзæнæй гъари 14-22 градусмæ, бонæй ба исхъæртдзæнæй 24-30 (хецæн бæнтти – 35-38)  градусмæ.

Берæанзон цæстдарди бæрæггæнæнтæмæ гæсгæ, тæккæ уазалдæр июль адтæй 1985 анзи (еци дзамани уæлдæфи рæстæмбес температурæ адтæй айдагъдæр 17 градуси гъар), тæккæ тæвдæдæр июль ба адтæй 2000 анзи.

Ахид июли республики хуæнхрæбун районти мæймæмæ æруаруй 112-113, будуйрон районти ба – 42-44 миллиметри. Аци анз дæр рауардзæнæй нормæмæ хæстæг æма уомæй фулдæр. Рæстæггай уодзæнæй тæрккъæвдатæ, хецæн бæнтти ба уардзæнæй ех карз думгити хæццæ.