21 июля 2024

АМОНДГУН БИЙНОНТÆ – НÆ АДÆМИ ФАРНÆ!..

29.12.2022 | 14:29

Нæуæг анзи бæрæгбон рагæйдæр нимад цудæй бийнонти цийнæдзийнадæбæл. Æма нæ еугурей бæлдæ дæр æй, цæмæй Иристони еугур бийнонтæ дæр уонцæ зæрдрохсдзийнадæй хайгин, берæсувæллонгин. Цæмæй си хестæртæ хуæрззæрæ кæнонцæ, кæстæртæ си хуæрзирай уонцæ, сæ ниййергутæ си цийнитæ æма æнтæститæй боз æма сæрустур уонцæ, сæ бий нонти, сæ хеуæнтти нæ Фидибæсти хуарзæн арфиаг гъуддæгутæй æскъуæлхонцæ!..