13 июля 2024

ЦУБУРДЗУРДÆЙ…

15.10.2022 | 10:27

Алибегти Эллæ, Цæгат Иристони ахурадæ æма науки министр:

– Цæгат Иристони 2022-2023 æнзти бундоронæй цалцæггонд æрцæудзæнæнцæ 66 еумæйаг-ахурадон скъолай. Уæхæн равгæ фæззиндтæй сæрмагонд паддзахадон программæ «Ахурадæ»-мæ гæсгæ – уой фæрци дууæ анземæ еци куститæн федералон бюджетæй нæ республикæн дехгонд æрцæудзæнæй 3,7 миллион соми. Уонæй программи уагæвæрдмæ гæсгæ бундорон райарæзтæй уæлдай еу хай харзгонд æрцæудзæнæй скъолатæн нæуæг ефтонггæрзтæ æма ахургæнæн киунугутæ балхæнунæн дæр.

 

Иристонæй рацæуæг фæсевæдæй Санкт-Петербурги ахур кенæ си косгæ ка кæнуй, етæ аци сахари Нацити Хæдзари исаразтонцæ сæ аллианзон форум «Хæлардзийнади фæзуат». Уоми парахаттæй игъустæй нæ национ музыкæ, ирдæй зиндтæй нæ адæмон аййевади алæмæтдзийнадæ, нæ маддæлон æвзагбæл рæсугъд дзубанди. Аци  мадзали бæрзонд ахедундзийнадæ уомæй æй, æма бæлвурдæй æвдесуй, нæ фæсевæд Иристонæй еуварс цæргæй дæр си нæ хецæн кæнунцæ, сæхе хуæрзæгъдауæй æма сæрæнæй ке ‘вдесунцæ, кæрæдзебæл æновуд æнцæ, сæ маддæлон æгъдæуттæ æма культурæ ке гъæуай кæнунцæ, иннæ адæмихæттити минæвæртти ‘хсæн дæр ке парахат кæнунцæ, уомæй.

Евгъуд къуæрей дæргъи Паддзахадон автоинспекций кезухæссæг къуæрттæ рабæрæг кодтонцæ нæдтæбæл хуæдтолгитæбæл цæуни фæткитæ фехалуни 3 мин цауи. Аллихузон административон æгъдауихæлдтити туххæй бауорæдтонцæ 2936 адæймаги. Уонæй 62 адæймаги разиндтæнцæ ниуæзтгун, кенæ ба се ‘нæнездзийнади уавæр рартасуни фадуатæй сæхе фæттиллеф кодтонцæ. Нур еци æгъдауихалгути гъуддæгутæмæ æркæсдзæнæй тæрхондонæ. Зæгъæн, ниуæзтгунæй хуæдтолги рульбæл ка исбадтæй, еци адæм административон æгъдауæй ивар бафеддзæнæнцæ 30 мин сомей бæрцæ. Уой хæццæ, сæ шоферти бартæ дууæ анзей æмгъудмæ уорæд æрцæудзæнæнцæ.