13 июля 2024

НӔ ДЗИЛЛӔ ӔЙ УАРЗОН Ӕ ЗӔРДИУАГӔ ӔМА Ӕ АЙЙЕВАДӔЙ!..

02.02.2021 | 17:21

Нӕ адӕми алӕмӕти зарти фӕрци дуйнеуон классикон музыкӕмӕ ӕхецӕн фарни фӕндаг ка райгӕрста, ӕ агъазиауи искурдиади фӕрци си ӕхецӕн ӕма Иристонӕн кадӕ ӕма ном ка искодта, е ӕй Мариинаг театри республикон филиали солист, Уӕрӕсей Федераций ӕма Цӕгат Иристони адӕмон артист, зундгонд оперон зартӕгӕнӕг Бӕцӕзати Юрий. Ӕрӕги ибӕл исӕнхӕст ӕй цуппаринсӕй анзи.

Райгурдӕй Иристони рагондӕр гъӕутӕй еу Заманхъули. Ӕригон биццеуӕй е ‘ргом раздахта аййевадӕмӕ. Сӕ синхи каргун хестӕртӕ фӕскуст адӕмон зартӕ зарун ку райдайиуонцӕ, уӕд сӕмӕ биццеу игъосунӕй не ‘фсастӕй. Фӕстӕдӕр, гъӕуи скъолай ахур кӕнун ку райдӕдта, еци рӕстӕгмӕ исахур ӕй кафунбӕл ӕма балалайкӕй цӕгъдунбӕл дӕр.

Заманхъулмӕ сӕмӕ еууӕхӕни ӕрцудӕй зундгонд музыкант Леон Давыдов. Е агурдта, аййевадӕмӕ зӕрдӕргъӕвд ка ‘й, уӕхӕн фӕсевӕди. Гъӕуи ин кадӕр Юрийи искурдиади туххӕй радзурдта. Е биццеуи ку фӕууидта, уӕд ӕ хӕццӕ лӕмбунӕг радзубанди кодта. Юрий ин рацагъта балалайкӕбӕл, сауӕнгӕ ма ин индиаг зартӕ дӕр ракодта. Леон имӕ ку байгъуста, уӕд ӕ десӕн кӕрон нӕбал адтӕй, ӕма ин загъта, цӕмӕй, скъола каст куддӕр фӕууа, уотӕ идарддӕр ахур кӕнунмӕ бацӕуа Дзӕуӕгигъӕуи музыкалон училищей (нур Гергити Валерийи номбӕл аййевӕдти колледж) вокалон хайадӕмӕ.

Зундгонд музыканти гъуди ӕригон биццеуӕн фарни фӕдзӕхсти хузӕн фӕцӕй, ӕма Юрий скъолай фӕсте идарддӕр ахур кӕнунмӕ бацудӕй Дзӕуӕгигъӕуи музыкалон училищемӕ. Ахур си кодта адӕмон инструментти хайади, фал заруни гъуддӕгутӕмӕ е ‘ргом фулдӕр ке ‘здахта, уомӕ гӕсгӕ аци хайади ахурӕй ӕ зӕрдӕ бустӕги нӕ рохс кодта.

Ӕма музыкалон училище ӕртӕ къурси каст ку фӕцӕй, уӕд идарддӕр ахур кӕнунмӕ бацудӕй Мӕскуй Чайковскийи номбӕл паддзахадон консерваторимӕ. Фӕлварӕнтӕ ци къамиси иуонгтӕ истонцӕ, етӕ заманхъуйлаг биццеуи зармӕ ку байгъустонцӕ, уӕд сӕ десӕн кӕрон нӕбал адтӕй. Уотемӕй ӕй райстонцӕ консерваторий вокалон хайадӕмӕ. Фал аци уӕлдӕр скъола Юрий кӕронмӕ каст нӕ фӕцӕй. Ӕ мадӕ фӕссӕйгӕ ‘й ӕма ‘й багъудӕй фӕстӕмӕ ӕ райгурӕн гъӕумӕ иссӕун.

Нæ республики Сæргълæууæг БИТАР-ТИ Вячеслав сæрмагондæй фем-балдæй БÆЦÆЗАТИ Юрийи хæццæ, зæрдиагæй ин райарфæ кодта æ юбилейи фæдбæл, балæвар ин кодта зæрдæбæлдарæн лæвар.

Фал, куд фӕззӕгъунцӕ, лӕг ӕ царди нисанмӕ разӕнгардӕй ку турна, уӕд кӕддӕриддӕр ӕ къохи бафтуйуй. Уотӕ Юрийи мадӕ ку фӕдздзӕбӕх ӕй, уӕд биццеу гъуди кӕнун райдӕдта, ӕ уӕлдӕр вокалон ахурадӕ кӕронмӕ куд рахъӕртун кӕна, уобӕл. Ӕма бацудӕй Саратови паддзахадон консерваторимӕ. Уой каст ку фӕцӕй, уӕд Юрийи ӕхцӕуӕнӕй косунмӕ райстонцӕ Саратови оперӕ ӕма балети театрмӕ. Евгъуд ӕноси 70-аг ӕнзти нӕ республики байгон ӕй Оперӕ ӕма балети театр. Е адтӕй нӕ адӕмӕн устур цийнӕ ӕма амонди хуасӕ. Цӕмӕй си нӕхе искурдиадӕгин зартӕгӕнгутӕ косонцӕ, аййевадӕй нӕ дзиллӕн цийнӕдзийнадӕ хӕссонцӕ, сӕ фӕрци ба ирон композиторти хуӕздӕр уадзимистӕ нӕ бӕсти адӕмӕн дӕр зонгӕ уонцӕ, уой туххӕй нӕ республики разамунди ӕма театри сӕйраг режиссер, Уӕрӕсей Федераций адӕмон артист Лекъти Юрийи фӕндӕй нӕ бӕсти аллирауӕнтӕй, ка фӕсахур, ка ба ӕ раздӕри куст ниууадзгӕй, Иристонмӕ иссудӕнцӕ – Билаонти Долорес, Мукагъати Петр, Хъулати Елхъан ӕма Бӕцӕзати Юрий.

БÆЦÆЗАТИ Юрий Къостай роли.

Аци театри сценӕбӕл уодуӕлдай исфӕлдистадон куст кӕнгӕй, Юрий ӕ искурдиадӕй, ӕ аййев хъӕппӕресӕй нӕ адӕмӕн устур цийнӕдзийнадӕ хӕссуй нур 50 анземӕй фулдӕр.

– Ме ‘сфӕлдистадон фӕндаги рӕстӕг нӕ театри сценӕбӕл оперити ӕма опереттити ци партитӕ разардтон, етӕ мин сӕ еугур дӕр уарзон ӕма ахсгиаг ӕнцӕ, фал си уӕддӕр мӕ зӕрдӕн адгиндӕр ӕй Плити Христофори оперӕ «Къоста»-й нӕ номдзуд поэти парти. Аци музыкалон уадзимис нурма еуактон ку адтӕй, уӕд си сӕйраг парти зардта нӕ иннӕ зундгонд зартӕгӕнӕг Харебати Сергей. Фал ибӕл Христофор нӕуӕгӕй ку бакуста, уӕд сӕйраг архайӕги – Къостай парти разарун мӕнӕн бабарӕ кодтонцӕ. Фал мин еуемӕй ӕхцӕуӕн адтӕй, иннемӕй ба ибӕл гъавгӕй кустон. Кӕмидӕр мӕхебӕл дузӕрдуг дӕр кодтон. Къостай уодигъӕдӕ, ӕ меддуйне, зундирахаст ин аци уадзимиси ӕнхӕстӕй равдисун мӕ бон ку нӕ бауа, зӕгъгӕ. Фал куд фулдӕр кустон мӕ фӕлгонцбӕл, уотӕ мӕ гурусхӕ минкъийӕй-минкъийдӕр кодта.

Номдзуд ирон оперон зартӕгӕнӕг Бӕцӕзати Юрий ӕ искурдиадӕй нӕ бӕсти вокалон аййевадӕмӕ бахаста аргъ кӕмӕн нӕййес, уӕхӕн ӕвӕрӕн. Е ‘сфӕлдистадон архайди рӕстӕг имӕ, куд дӕсни зартӕгӕнӕг, уотӕ ци фӕлтӕрддзийнадӕ ӕма зонундзийнӕдтӕ ес, уонӕй рӕдау хай кодта Гергити Валерийи номбӕл аййевӕдти колледжи вокалон хайади студенттӕн. Е ‘сфӕлдистадон цӕхӕрӕй ци фӕсевӕди фӕххайгин кодта, етӕ нуртӕккӕ ӕнтӕстгинӕй косунцӕ нӕ республики ӕма нӕ аййевадон артдзӕстити.

Лӕгау-лӕгӕн е ‘донуг сӕттун фиццаг ци сауӕдонӕй адтӕй, е кӕмифӕнди ку уа, уӕддӕр ӕй нӕ иронх кӕнуй. Уотӕ Юрийӕн дӕр дуйней музыкалон классикон аййевади фӕндагбӕл ирон адӕмон зари фӕрци ӕрлӕудтӕй. Ӕма ӕ зӕрдӕн ӕ фидтӕлти аййевадӕ ӕй хъазар ӕма уарзон. Ци берӕ рагон зартӕ заруй, етӕ цалдӕр анзей размӕ рауагъта хецӕн дискбӕл финстӕй.

Номдзуд ирон оперон зартӕгӕнӕг, рохситауӕг, цӕстуарзон хестӕр, нӕ республики кадгиндӕр хуарзӕнхӕ «Иристони намус»-ӕн майданхӕссӕг Бӕцӕзати Юрий аци бӕнтти исбӕрӕг кодта ӕ 80 анзей юбилей. Ӕ кадгин бӕрӕгбони фӕдбӕл ин мах дӕр, газет «Дигори» редакций косгутӕ, зӕрдиагӕй арфӕ кӕнӕн!.. Нӕ Иристони дзиллӕн, фиццагидӕр ба, алӕмӕти хъазар  ин ка ‘й, ӕ еци бийнонтӕн, ӕ цӕуӕтӕн ӕма уони цӕуӕтӕн, ӕ ахурдзаутӕн, мингай аййевадӕуарзгутӕн ӕ зундӕй, ӕ уоди ӕма зӕрди гъардзийнадӕй устур цийнӕ хӕсгӕй ма берӕ ӕнзти куд цӕра ӕнӕнезӕй ӕма зӕрдрохсӕй, уой ин нӕ цӕстӕ уарзуй!

ХЕКЪИЛАТИ Маринӕ