13 июня 2024

НÆ ЕУГУРЕЙ ИХÆС – НÆ УÆЛАХЕЗИ КАДÆ ЦИТГИН КÆНУН!..

06.05.2023 | 22:53

Нæ Цитгин Уæлахези 78-аг бæрæгбони фæдбæл Цæгат Иристони Сæргълæууæг Сергей Меняйло зæрдиагæй райарфæ кодта нæ республики цæргутæн. Æ арфи нистауæни зæгъуй:

 

– Цитгин Уæлахези Бон æй табуйаг бæрæгбон, нуриккон Уæрæсей кадæриддæр цæруй, е ’хсаргин анзфинстæн ин кадæ ка кæнуй, Устур Фидибæстон тугъди фронтти уодуæлдайæй ка фæхъхъазауат кодта æма фашизм ка ниддæрæн кодта, нæ еци фидтæлтæн абони æ сæрæй ниллæг ка ковуй, уонæн еугуремæн дæр…

Сергей Меняйло æ арфи финстæги куд зæгъуй, уотемæй махæй некæд феронх уодзæнæй, цæйбæрцæбæл æбуалгъ  аргъ фист æрцудæй Уæлахез райсуни сæрбæлтау. Етæ ’нцæ дæсгай миллион æфсæддонти æма афицерти, советон сабурцæрæг адæми, сувæллæнттæ æма зæрæндти цæрдтитæ. Нæдæр Уæрæсе æма нæдæр Цæгат Иристони нæййес уæхæн бийнонтæ, тугъд æ содзгæ фæд кæми нæ ниууагъта.

Цæгат Иристони цæргутæ аккаг байвæрæн бахастонцæ фашизми нихмæ тохмæ. Устур Фидибæстон тугъди тæккæ райдайæнти знаги нихмæ тохмæ нæ республикæй ранæхстæр æнцæ 90 мин нæлгоймаги æма силгоймаги, уонæй 40 минемæй фулдæр сæ цард равардтонцæ нæ Райгурæн бæстæ немуцаг-фашистон æрбалæборгутæй багъæуай кæнуни сæрбæлтау.

Абони нæ бон сæрустурæй зæгъун æй уой, æма еци бæгъатæртæн ес, сæрбæрзонд кæмæй ан, уæхæн кæстæртæ. Етæ ’нцæ сæрмагонд æфсæддон операций архайæг тугъдонтæ æма бархеуонтæ. Æгæрон бæгъатæрдзийнадæ, æма лæгæхсарæ æвдесгæй, етæ тох кæнунцæ, нæ фидтæлтæ цæй туххæй тох кодтонцæ, уобæл – нæ Райгурæн бæсти æдасдзийнадæ æма сабур цард багъæуай кæнунбæл. Нæ зæрдæ син зæгъуй, тагъд рæстæги уæлахезонæй сæ хæдзæрттæбæл куд исæмбæлонцæ!

Сергей Меняйло æ арфи нистауæни кæронбæттæни куд зæгъуй, уотемæй нæ еумæйаг ихæс абони æй – нæ адæми агъазиау æскъуæлхтдзийнадæ,  нæ Фидибæстæ ци еудзийнадæ æма еузæрдиуондзийнади фæрци багъæуай кæнун бантæстæй, уони зæрдæбæл дарун æма уæхæн уодигъæдæ нæ абони цардарæзти рæстзæрдæй æвдесун.