09 декабря 2023

Цгъойти Хазбийи

21.10.2020 | 19:39

Цгъойти Хазбийи исфæлдистадæ æма æхсæнадон архайдæн, æма ин зæр-диаг арфитæ кæнуй æ цуппаринсæй анзей юбилейи фæдбæл… Хазби! Нæ зæрдæ дин зæгъуй, æнæнез æма æнæмастæй дæ 100 анзей сæрти куд ракæсай, дæ нæуæг исфæлдистадон æнтæститæй сæрустур уогæй.

АГЪНАТИ Гæстæн,

Цæгат Иристони финсгути Цæдеси сæрдар.