19 майя 2024

ХУАЙРАГИ КУСТАДÆ

28.01.2023 | 14:23

Евгъуд анзи дæс мæйемæ Цæгат Иристони рауагътонцæ рæзæ æма халсарти консервти 5478 мин дзурдмæ бæрцуати (гъома, фæлвари еци рæстæги хæццæ рабаргæй, 70 проценти фулдæр). Халсартæй æма рæзæй консервтæ цæттæ кæнуни гъуддаг ци æртæ кустуати (æнæнхæст бæрнондзийнади æхсæнадæ «Агрофирма «Казбек», «КАРАГР» æма «Чико»), етæ уадзунцæ хуæргæнаси, пъамидори, цивзи, наси æма фæткъуй консервтæ. Анзæй-анзмæ сæ продукций номхигъд урухдæр кæнуй. Кæд нæмæ нури уæнгæ уæйæгонд цудæй æндæр рауæнтæй ласт продукци, уæд нур ба нæмæ фулдæрæй-фулдæр кæнуй бунæттон консервуадзгути продукци, кæций адæм берæ æхцæуæндæрæй æлхæнунцæ, уомæн æма си æ хуæрзгъæдæдзийнадæ баруагæс æй…