21 майя 2024

АБОНИ ДÆР МА ’Й ЗÆРДРОХСÆЙ ИМИСÆН…

21.04.2023 | 14:52

Уогæ ба дуйней исконд цæйбæрцæбæл æнахур дессаг æй, æ равгитæ æма гæнæнтæ нин æнæнгъæлти ци хузти ба нæ равдесуй!.. Сæдæ анзей размæ, 1923 анзи 14 мартъий дуйней рохс фæууидта Цæгат Иристони национ газет «Рæстдзинад»… Иннæ бон, 15 мартъий ба чиколайаг Тегати Алихани æма æ цардæмбал Зæйрæти (Малити Азæмæти кизги) бийнонтæбæл æрцудæй агъазиау цийни хабар – райгурдæй син хори хузæн биццеу, исхудтонцæ ’й Сулейман… Аци дууæ æхцæуæнæй-æхцæуæндæр хабарей кой еумæ ке кæнæн, уомæ гæсгæ, æвæдзи, кадæртæ бадес кæндзæнæнцæ, гъома, уæхæн дууæ уоййасæбæл фæйнæхузон цауей æхсæн еудзийнадæй ци ес, зæгъгæ. Ес си, æгæрдæр ма си ес!..  Раст зæгъгæй, уæд уой æнгъæл дæр неке адтæй, æма аци дууæ цауи еумæйаг карнæ ке исбæтдзæнæй. Гъуддаг ба уотæ рауадæй, æма Тегати биццеу æригонæй фæццалх æй финсунбæл – дессаги хуарз ин æнтæстæй æмдзæвгитæ, радзурдтæ, уацтæ финсун, мухури фæрæзнити дæр  фæззинниуонцæ. Идæрдтæбæл нæ дзордзинан, фал Сулеймани æ исфæлдистадон над æрбакодта «Рæстдзинад»-мæ, берæ æнзти дæргъи си æнтæстгинæй фæккуста – хумæтæг уацхæссæгæй райдæдта, уотемæй си иссæй редактори хуæдæййевæг. Абони нæ цитгин хестæри уомæ гæсгæ имисæн, æма 15 мартъий æ райгурдбæл исæнхæст æй сæдæ анзи (1923-1985) Уой фæдбæл нæ газети абониккон номери 4-7-аг фæрстæбæл мухур кæнæн Сулеймани туххæй æ кæддæри æмгустгæнгути имисуйнæгтæ, уæдта æхе финст æрмæгутæ (уони ба мухур кæнæн, æ рæстæги сæ куд ниффинста, уотемæй).