20 майя 2024

АДӔЙМАГИ НОМ ЦИТГИНӔЙ ХӔССУНИ ЛӔГДЗИЙНӔДТӔЙ ХАЙГИН ӔЙ!..

21.08.2021 | 09:07

ФИДАРАТИ Юрий æма газет «Дигори» сæйраг редактор САКЪИТИ Эльбрус.

Аци  курухон загъд нӕ рагфидтӕлтӕй байзадӕй, ӕма нин абони дӕр ма царди гургъахъ нӕдтӕбӕл цирагъеуӕг кӕнуни хузӕн развӕндаг амонӕг ӕма нифсдӕттӕг ӕй. Еци загъдмӕ гӕсгӕ зундирахастбӕл ци адӕймаг хуӕст фӕууй, е дзилли ‘хсӕн федауцӕй кӕнуй ӕ царди хабӕрттӕ, ӕхецӕн  дӕр ӕма ӕ алфамбулай адӕмӕн дӕр фарнӕ ӕма зӕрдрохсдзийнадӕ хӕссуй. Гъе уӕхӕнӕй ӕй зонунцӕ ӕнӕгъӕнӕ Иристони дӕр дзиллӕ. Аци бӕнтти 60 анзи ӕнхӕст кӕнуй зундгонд журналист ӕма ӕхсӕнадон архайӕг, Республикӕ Цӕгат Иристон-Аланий мухури ӕма дзиллон коммуникацити гъуддӕгути Комитети сӕрдар ФИДАРАТИ Астемури фурт Юрийбӕл.

Райгурдӕй Рахесфарси райони Зӕронд Бӕтӕхъойгъӕуи 1961 анзи 23 августи.  1983 анзи каст фӕцӕй Цӕгат Иристони Хетӕгкати Къостай номбӕл Паддзахадон университети филологон факультет. Е ‘сфӕлдистадон архайд райдӕдта Цӕгат Иристони телеуинунади дикторӕй, фӕстӕдӕр ба куста республикон радиой хестӕр дикторӕй. Спортуарзгутӕ ‘й гъуди кӕнунцӕ аллихузон спортивон еристи  дӕсни комментаторӕй. Футболон гъӕзтити цудӕвдесӕг уогӕй, ӕ бӕрзонд ӕмвӕзадӕбӕл ӕвӕрд дзубандийӕй, ӕхемӕ ӕригъосун кӕнидӕ мингай футболуарзгути.  Фидари-фурт ма ӕнтӕстгинӕй куста Еугурцӕдесон радиой, радиостанцӕ «ЮНОСТЬ»-и, радио «Маяк»-и уацхӕссӕгӕй дӕр. Хуарз зундгонд ӕй телеуинунадӕмӕ кӕсгутӕн дӕр, куд  ӕхсӕнадон-политикон равдист  «Свобода слова»-йи разамонӕг, уотӕ дӕр. Адтӕй газет «Пульс Осетии»-и сӕйраг редактор. Нуртӕккӕ ба ӕнхӕст кӕнуй уӕлдай ахсгиаг ӕма бӕрнон ихӕс – разамунд дӕттуй нӕ республики дзиллон хабархӕссӕг фӕрӕзнити, мухури, дзиллон коммуникацити къабазӕн. Цубур дзурдӕй, журналистти сосӕгдзийнӕдтӕмӕ еуварсӕй кӕсӕг некӕд адтӕй ӕма нерӕнгӕ дӕр ма нӕй.

Кӕмидӕриддӕр куста, уоми  лӕги ӕфсарӕбӕл гадзирахаттӕй некӕд рацудӕй. 2012-2017 ӕнзти адтӕй Цӕгат Иристони Парламенти депутат парти «Уӕрӕсей патриотти» номӕй. Куд ӕхсӕнадон архайӕг, уотӕ алкӕддӕр уӕлдай бӕрзонддӕр бунати ӕвӕруй моралон принциптӕ. Е уӕлдай ирддӕрӕй рабӕрӕг ӕй 2012-2017 ӕнзти Цӕгат Иристони Парламенти депутат ку адтӕй парти «Уӕрӕсей патриотти» номӕй, уӕд. Рӕстзӕрдӕ ӕма федар фӕдфӕдонӕй архайдта, е ‘взаргути хуарзӕн, адтӕй сӕ сӕрбӕлдзорӕг.

Куд журналист ӕма ӕхсӕнадон архайӕг, уотӕ еудадзуг адтӕй ӕма ‘й дзилли ‘хсӕн, етӕ ‘й хуарз зонунцӕ ӕма ин устур аргъ кӕнунцӕ. Еугурей зӕгъуйнӕгтӕ ниммухур кӕнуни равгӕ нин нӕййес, фал си цалдӕремӕн ба уӕддӕр дзурди барӕ дӕттӕн.

СУАНТИ Станислав, инӕлар-болкъон, орден «Иристони намус»-и кавалер.

– Ӕнӕгъӕнӕ  Иристони дӕр Фидарати Юрийи ном игъустгонд ӕй,  куд ахургонд, искурдиадӕгин журналист, уотӕ. Ӕй дӕсни разамонӕг ӕма хумӕтӕг, хуӕрззӕрдӕ, рӕстуод адӕймаг, нӕ дзиллӕ ӕцӕгӕй ке нимайунцӕ, уӕхӕн лӕг. Ӕ алли уацхъуди, ӕ алли дзурд ӕма ниффинст рӕнгъӕ дӕр ӕй рӕстбӕлдзорӕг, бӕрнон цардаразӕг.

Фидари-фурти армдзӕф ӕй, куд фӕззӕгъунцӕ,  ӕ цӕсгонӕвдесӕг хузӕ. Никкидӕр ма мӕ уотӕ дӕр баханхӕ кӕнун фӕндуй: Астемури фурт Юрийи хузӕнттӕй фӕззӕгъунцӕ адӕм: «Ӕцӕг ирон лӕг ӕй!..» Ӕ дзурдӕн лӕг ӕй, ӕ цӕстингас дӕр ӕма ӕ зӕрдихатт дӕр некӕд ӕййевуй, ӕргомӕй хуӕцуй рӕстдзийнади фарс.

Фидарати Юрийи хузӕнттӕ ‘нцӕ нӕ адӕмихатти цӕсгон. Ӕз сӕрустур дӕн, Юрий,  дӕ хӕццӕ лимӕнӕй ке цӕрун, уомӕй. Дӕ 60 анзей бӕрӕгбони фӕдбӕл дин мӕ зӕрдӕ зӕгъуй, Иристони зӕнхӕбӕл тӕккӕ фулдӕр ка фӕццардӕй, уони ӕмӕмбӕрцӕ куд фӕццӕрай, еци хуарздзийнадӕ!

Валерий КУКОВ, болкъон, Уӕрӕсей Федераций Бӕгъатӕр.

– Фидарати Юрийи хӕццӕ рагӕй  цӕрӕн лимӕнӕй, фал никки хӕстӕгдӕр ба базонгӕ ан Парламенти еумӕ косгӕй. Ӕма мӕ бон ӕй федарӕй зӕгъун: ӕй уодӕй раст  ӕма зӕрдӕй кӕдзос адӕймаг. Иристони зӕнхӕбӕл уӕхӕн адӕймӕгутӕ никки фулдӕр ку цӕридӕ, уӕд нин дзӕвгарӕ ӕнцондӕр уидӕ нӕ цардиуаги еугур райаразуйнаг  фарстатӕ ӕнтӕстгиндӕрӕй  лух кӕнунӕн.

Ӕргомзӕрдӕ, ӕргомдзурд, алцӕбӕл дӕр мӕтӕгӕнагӕ, етӕ ‘нцӕ Юрийи  меддуйней сӕйраг ӕууӕлти еу хай, багъӕуаги алкӕддӕр ӕ бон ӕй, ӕ усхъӕ бадарун адӕймагмӕ,  ӕ агъаз ке багъӕуа, уомӕн, ци гӕнӕн ӕма амал ес, уомӕй фӕййагъаз кӕнун. Ӕ уодхӕссӕг ӕнцӕ гъуддагмӕ ӕбӕрнон цӕстӕй ракаст, ӕнӕбитъиздзийнадӕ.

Мӕ хъазар Юрий! Дӕ бӕрӕгбон дӕбӕл алкӕддӕр дзӕбӕхӕй, зӕрдрохсӕй цӕуӕд! Сабур цардӕй хайгин уо!

УАТАТИ Зелим, ӕхсӕнадон архайӕг,  нӕ республики Парламенти депутат.

– Ӕ берӕ лӕгдзийнӕдтӕй Фидарати Юрийӕн сӕ сӕйрагдӕрбӕл уой нимайун, ӕма  ӕ ниййергутӕй хуӕрзӕгъдау, хуӕдӕфсармӕ ӕма кади аккаг уни менеугутӕ райста, уонӕбӕл федарӕй еузӕрдиуон ӕй ӕ цардвӕндаги алли бон дӕр ӕма алли гъуддаги дӕр.   Ӕ мадӕ Фидарати Зинаидӕ адтӕй мӕ ахургӕнӕг, ӕма ‘й абони дӕр ма  зӕрдӕхцӕуӕнӕй имисун. Фидарати Астемури  бийнонтӕ адтӕнцӕ нӕ гъӕуи тӕккӕ нимаддӕр бийнонтӕй еуебӕл нимад. Цийфӕнди куст ку кодтайдӕ Юрий, уӕддӕр имӕ кастӕй бӕрнон цӕстӕй. Нуриккон журналистики уойбӕрцӕбӕл аллихузон фӕззелӕнтӕ ес ӕма си адӕймаг ку банайуй, уӕд фулдӕр хӕттити ӕ сӕри зунд никкуддӕртӕ уй, сауӕнгӕ  ӕхе цӕсгонбӕл дӕр ма гадзирахаттӕй рацӕуй, исуй цидӕр нецӕййаг гъуддӕгути цагъар – уомӕн еци «журналистикӕ» ӕй фӕливд, хеуӕйӕгӕнӕг, кедӕр фудзунд фӕндтӕ ӕнхӕстгӕнӕг. Ӕцӕг журналистикӕ ба цардаразӕг ӕй, ӕхсӕнади медӕгӕ рохситауӕг. Уой уомӕ гӕсгӕ зӕгъун ӕма Юрий куд журналист, уотӕ  ӕ журналистон архайди, мӕнӕ кедӕр зӕрдӕмӕ фӕццӕуон зӕгъгӕ, уӕхӕн мӕнгӕ гъудий фудӕй  ӕ размӕцуди, ӕ рӕстади надӕй некӕд фӕккиудтӕй, алкӕддӕр ӕй ӕргомзӕрдӕ ӕма рӕстуод. Ӕ цӕсгони ӕфсари сӕрти некӕд рахизтӕй. Алкӕддӕр дзоруй, ци гъуди кӕнуй, уой ӕргомӕй.

Ӕ аци бӕрӕгбони ин мӕ зӕрди ес устур арфитӕ ракӕнун. Ӕнӕнез уо дӕ бийнонти хӕццӕ. Дӕ развӕндаг алкӕддӕр ирд ӕма райдзаст уӕд!


Республикӕ Цӕгат Иристон-Аланий мухури ӕма дзиллон коммуникацити гъуддӕгути фӕдбӕл Комитет, уӕдта республикон газет «Дигорӕ» ӕма литературон-аййевадон журнал «Ирӕф»-и редакцити коллективтӕ дӕр, зӕрдибун арфӕ кӕнунцӕ ӕ 60 анзей бӕрӕгбони фӕдбӕл Фидарати Юрийӕн. Берӕ нӕуӕг, цӕмӕдессаг проекттӕ ӕма нисантӕ нӕмӕ ес абони. Ӕма нӕ зӕрдӕ дарӕн, еумӕ ӕмзундӕй, ӕмдухӕй сӕ царди рауадзун нӕ бон ке бауодзӕнӕй, уобӕл. Ӕнӕнез нин уо ӕма дин никки устурдӕр ӕма фулдӕр ӕнтӕстдзийнӕдтӕ зӕгъуй нӕ зӕрдӕ!