26 февраля 2024

АДӔМӔН СӔ ЦАРДИУАГИ ФАРСТАТӔ ЕУГУРӔЙ ДӔР АХСГИАГ ӔНЦӔ

08.10.2021 | 10:51

Нузали афтек ке нӕййес, е хъӕбӕр тухсун кӕнуй ами цӕрӕг адӕми. Уой фӕдбӕл сӕхе бахаттонцӕ нӕ республики сӕргълӕууӕг Сергей Меняйломӕ дӕр. Ӕма аци ахсгиаг фарстатӕбӕл дзубанди цудӕй алликъуӕреуон аппаратон ӕмбурди. Ӕнӕнездзийнадӕ гъӕуайкӕнуйнади министри ихӕстӕ рӕстӕгмӕ ӕнхӕстгӕнӕг Тебиати Сослан куд фегъосун кодта, уотемӕй Нузали афтек игонгонд ӕрцӕудзӕнӕй, куддӕр ин гъӕугӕ ефтонггӕрзтӕ ӕнӕгъӕнӕй дӕр балхӕнонцӕ, уотӕ. Уомӕн ба багъӕудзӕнӕй дууӕ къуӕрей.

– Адӕми хуастӕ уайтӕккӕ багъӕунцӕ, – баханхӕ кодта Сергей Меняйло. – Уомӕ гӕсгӕ ба рарветун бал гъӕуй цӕугӕ афтек еугур гъӕугӕ хуасти хӕццӕ. Кӕд федералон ӕмвӕзади уӕхӕн фӕткӕ федаргонд нӕй, уӕд мӕхемӕ бӕрнондзийнадӕ есун. Ци гӕгъӕдитӕ гъӕуй, уони бафинсдзӕнӕн.

Афтектӕ гъӕути игон кӕнун, ка си ес, уони куст ба хузӕнондӕр кӕнуни фарста абони цӕйбӕрцӕбӕл ахсгиаг ӕй, уомӕн ӕвдесӕн ӕй, Цӕгат Иристони Адӕмон фронти архайгутӕ ӕнӕнездзийнадӕ гъӕуайкӕнуйнади министрадӕмӕ ци курдиадӕ барвистонцӕ, е дӕр. Уоми куд загъд ес, уотемӕй республики нӕуӕг фельдшерон-акушерон пунктти тагъд рӕстӕги гъӕуама байгон кӕнонцӕ афтектӕ. Еци фӕндӕ Адӕмон фронтмӕ бахастонцӕ Алагири, Мӕздӕги, Ирӕфи ӕма Дигори районти цӕргутӕ. Етӕ куд амонунцӕ, уотемӕй гъӕути афтектӕ ке нӕййес, уой фудӕй сӕйгити цӕун багъӕуй ӕндӕр рауӕнтӕмӕ.

– Адӕмон фронти иуонгтӕ уавӕр исбӕрӕг кодтонцӕ, ӕма ӕрцудӕнцӕ уӕхӕн хатдзӕгмӕ: кӕд алли фельдшерон-акушерон пункти дӕр фадуат ес афтек байгон кӕнунӕн, уӕддӕр еци равналӕнтӕй еу рауӕн дӕр пайдагонд не ‘рцудӕй, – зӕгъуй регионалон штаби ӕмсӕрдар Роман Кудренко.

Гъуддаг ба уой медӕгӕ ‘й, ӕма сӕйгӕдӕнтти дӕргъвӕтийнӕ кӕнунцӕ лицензи райсуни, сӕрмагонд медицинон ефтонггарз балхӕнун ӕма гъӕугӕ кадртӕ бацӕттӕ кӕнуни гъуддӕгутӕ.

Аппаратон ӕмбурди ма дзубанди кӕбӕл цудӕй  ӕма бӕлвурд унаффитӕ ке фӕдбӕл рахастонцӕ, уонӕй еу адтӕй: поселок Хонсайраги 8-аг скъолай ӕвӕстеуатӕй бацалцӕг кӕнуни куститӕ исӕнхӕст кӕнунӕн республики Хецауади фӕстауӕрцон фондӕй ӕхца радех кӕндзӕнӕнцӕ. Ахурадӕ ӕма науки министри ихӕстӕ рӕстӕгмӕ ӕнхӕстгӕнӕг Алибегти Эллӕ куд радзурдта, уотемӕй скъолай пъадвалтӕ донӕй байдзаг ӕнцӕ. Уомӕй тӕссагдзийнӕдтӕ ӕвзуруй бӕстихаййи электрон фӕрӕзнитӕн, етӕ дӕр пъадвалти ӕвӕрд ӕнцӕ. Бӕстихай ӕй цалцӕггӕнуйнаг, фал ӕй федералон статистикӕмӕ ке нӕ бахастонцӕ, уомӕ гӕсгӕ ин центрӕй фӕрӕзнитӕ нӕ радех кӕндзӕнӕнцӕ. Уой фӕдбӕл Сергей Меняйло уотӕ загъта:

– Скъола косуй, сувӕллӕнттӕ ба тӕссаг уавӕрти ‘нцӕ. Цӕрӕнуатон-коммуналон хӕдзаради, артаг ӕма энергетики министрадӕн сӕ размӕ ӕвӕрун электрон щиттӕ уӕлӕмӕ рахӕссун ӕма пъадвалтӕ ниссор кӕнуни ихӕс. Еци нисантӕн Хецауади Фӕстауӕрцон фондӕй ӕхца радех кӕндзинан.

Уой хӕццӕ ба ма республики разамонӕг арӕзтадӕ ӕма архитектури министрадӕн бафӕдзахста, дууӕ бонемӕ 11-аг скъолай уавӕр бахузӕнон кӕнуни фарста ралух кӕнуни ихӕс. Ӕ сӕйраг бӕстихай ӕй бундоронӕй цалцӕггӕнуйнаг, нуртӕккӕ имӕ уӕлӕнхасӕн уӕттӕ аразунцӕ. Фал уой фӕсте дӕр скъоладзаутӕн не ‘суодзӕнӕй равгӕ се скъоламӕ ӕрбаздӕхунӕн актон зал ӕма хуӕруйнаггӕнӕн блоки зӕууат уавӕри туххӕй.


Аци ӕмбурди ма ‘ркастӕнцӕ, Мӕздӕги райони цӕргутӕй ци гъаст ӕрбацудӕй, уомӕ дӕр. Сӕ гъаст ба ӕй, дзоли аргъ сӕмӕ 25 сомей уӕнгӕ ке исбӕрзонд ӕй, е сӕ куд тухсун кӕнуй, уой фӕдбӕл. Райони бунӕттон хеунаффӕйади администраций сӕргълӕууӕг Олег Яровой куд загъта, уотемӕй дзолфицгутӕ, инсад ӕма коммуналон феддонтӕ ке ирӕзунцӕ, уомӕ гӕсгӕ дзоли аргъбӕл бафтудтонцӕ. Экономикон ирӕзти министрадӕ фарста ралух кӕнунмӕ бавналдзӕнӕй, дзоли аргъ гъӕуама ма ирӕза.

Районти администрацити разамонгутӕ фӕззигон-зуймон афонӕмӕ цӕттӕдзийнади туххӕй радзурдтонцӕ. Нуртӕккӕ зиндзийнӕдтӕ не ‘взарунцӕ, еугур бунӕттӕмӕ дӕр гъар хъӕртуй.