25 июля 2024

АДӔМӔН САГЪӔССАГ ФАРСТАТӔМӔ – УӔЛДАЙ ӔРГОМ!..

19.05.2022 | 17:14

Нуртӕккӕ адӕми уӕлдай хъӕбӕрдӕр ци тухсун кӕнуй, уонӕн сӕ тӕккӕ сагъӕссагдӕр ӕй ӕргъти ирӕзт, уой дӕр уомӕ гӕсгӕ, ӕма фулдӕр хӕттити фурбӕрзонд раунцӕ, уомӕн рӕуагӕ ӕгириддӕр нӕ уогӕй. Уомӕ гӕсгӕ ба нӕ республики разамунд хецӕнӕй фембӕлдтитӕ аразунцӕ базаради ӕма адӕмӕн лӕггӕдтӕ ӕнхӕстгӕнӕг къабӕзти разамонгути хӕццӕ, ӕрдзубанди кӕнунцӕ, цӕмӕй ӕргътӕ адӕмӕн гъезӕмайраг ма уонцӕ, уой туххӕй райаразуйнаг мадзӕлттӕбӕл.

Ӕргътӕ уотӕ ке бӕрзонд кӕнунцӕ, уомӕн ахиддӕр рӕуонӕ фӕууй, гъома, хуӕдтолгитӕн артаги ӕргътӕ ӕгӕр бӕрзонд ке ’нцӕ. Ӕма ӕцӕгӕйдӕр уотӕ ке ӕй, уомӕ гӕсгӕ нӕ республики Сӕргълӕууӕг Сергей Меняйло фембалдӕй, газимоторон  артаг ласун ӕма уӕйӕ кӕнуни гъуддаги ка архайуй, еци амалгъонти хӕццӕ.

Фембӕлдмӕ  хунд адтӕнцӕ  Цӕгат Иристон-Аланий прокурор Александр Морозов, экономикон ирӕзти министр Кучити Заур, цӕрӕнуатон-коммуналон хӕдзарадӕ, артаг ӕма энергетики министр Тамати Майрӕн, монополити нихмӕ цӕгатиристойнаг управлений разамонӕг Плити Алан, медгъуддӕгути министри хуӕдӕййевӕг Цибирти Таймураз, стандартизаци, метрологи ӕма фӕлварӕнти паддзахадон центри директор Мамсурати Владимир.

Сергей Меняйло куд баханхӕ кодта, уотемӕй адӕм гъаст кӕнунцӕ, иннӕ регионти хӕццӕ рабаргӕй, махмӕ гази аргъ бӕрзонддӕр ке ӕй, уомӕй. Ӕма загъта, цӕмӕй еумӕйаг архайдӕй арӕзт ӕрцӕуонцӕ мадзӕлттӕ уавӕр фӕррӕвдзӕдӕр кӕнунӕн.

Сергей Меняйло ма куд бафеппайдта, уотемӕй нуртӕккӕ артаги аргъ еугур бӕсти дӕр ниллӕггӕнгӕ цӕуй, экспорти нӕбал архайӕн ӕма уӕд медбӕстон ӕлхӕнӕги туххӕй гъӕуама тох кӕнӕн.

Республики разамонӕг куд фӕббӕрӕг кодта, уотемӕй газимоторон  артаги аргъи ирӕзт ӕруадзӕн нӕййес, фӕнниллӕгдӕр гъӕуама уа. Цӕгат Кавкази федералон зилди республикити рӕстӕмбес ӕмвӕзадӕмӕ гъӕуама ӕрхауонцӕ. Кучити Заур радзурдта базаради уавӕри туххӕй. Республики ес 135 артагӕвгӕнӕн станций, 10 нефтебази. Фулдӕр уӕзӕ ӕнцайуй 8 агъазиаудӕр хизон компанитӕбӕл.

Ӕ дзубандимӕ гӕсгӕ, артаги аргъ махмӕ ӕй бӕрзонд – 23,67 соми, нӕ фарсмӕ регионти ба, зӕгъӕн, Дагестани, Кӕсӕг-Балхъари, Цӕцӕни республикити ӕй 20 соми, Хъӕрӕсе-Черкесий республики – 21,75 соми, Стъараполи крайи – 21,42 соми. Сергей Меняйло фӕсседтӕй цӕстдарӕг оргӕнти разамонгутӕмӕ, цӕмӕй сӕ куст аци базаради къабази хӕццӕ фӕттухгиндӕр кӕнонцӕ. Газимотори артаги фарста абони ӕй еугуремӕй ахсгиагдӕр.

РЕДАКЦИЙӔЙ: Аци ӕмбурди фӕсте республики ирӕзти министради специалисттӕ бабӕрӕг кодтонцӕ барӕуадзӕдӕр компанитӕй цалдӕр артагӕвгӕнӕн станций. Ӕма си ӕргътӕ адтӕнцӕ 21,9 сомемӕй ба 22,4 сомей уӕнгӕ, кӕд ӕма уой разӕй си рӕстӕмбес аргъ адтӕй 23,67 соми. Эксперттӕ куд зӕгъунцӕ, уотемӕй ӕргътӕ никки ниллӕгдӕргонд цӕудзӕнӕнцӕ. Уомӕ цӕстдард цӕудзӕнӕй министради ӕма ӕндӕр бӕрӕггӕнӕг ведомствити ‘рдигӕй.

 

Олег БЫКАДОРОВ, республики экономикон ирӕзти министри фиццаг хуӕдӕййевӕг:– Цӕгат Иристони нисанмӕарӕзт регионалон инвестицион программи уагӕвӕрдтӕ ӕнхӕст кӕнунӕн рагагъоммӕ федаргонд фӕткӕмӕ гӕсгӕ 2022 анзи нӕ республикӕн дехгонд ӕрцӕудзӕнӕй 396,4 миллион соми, 2023 анзи – 800 ӕма 2024 анзи – 713  миллион соми. Еци программӕмӕ гӕсгӕ цалцӕггонд ӕма арӕзт цӕудзӕнӕнцӕ ахсгиаг социалон ӕма коммуналон объекттӕ.

Мӕскуй А. Бакулеви номбӕл зӕрди ӕма тогдадзинтти хирургий национ медицинон ӕртасӕн центри специалисттӕ 250 цӕгатиристойнагемӕн (се ’хсӕн  200  – сувӕллӕнттӕ) сӕ амунддзийнӕдтӕй фӕййагъаз кодтонцӕ..

– Цӕгат Иристони цуппӕрӕймаг хатт ан. Сувӕллӕнтти клиникон сӕйгӕдони косунцӕ дӕсни медиктӕ. Иристони уогӕй нӕмӕ агъазгор ка ӕрбацӕуй, еци адӕмӕй дӕс проценти равзарӕн нӕ центри син бӕлвурд операцитӕ искӕнунӕн. Амӕй фӕстӕмӕ дӕр ардӕмӕ ӕнӕмӕнгӕ ӕрбацӕудзинан, – зӕгъуй амунд центри директори хуӕдӕййевӕг, профессор Константин Шаталов.

Адӕми ӕнӕнездзийнадӕ фӕннивӕбӕл кӕнуни фӕдбӕл программӕ исӕнхӕст кӕнунӕн, ӕмгуст кӕнунбӕл ӕрӕги сӕ фембӕлди рӕстӕг бадзубанди кодтонцӕ Цӕгат Иристони Хецауади Сӕрдар Дзанайти Барис ӕма Константин Шаталов.

Рӕхги ба, 28 майи республикон онкологон диспансери арӕзт ӕрцӕудзӕнӕй сӕрмагонд акци, кӕций рӕстӕги фембӕлӕн уодзӕнӕй уӕрӕсейаг раззагдӕр специалистти хӕццӕ. Уой туххӕй рагацау хе ниффинсун гъӕуй. Хабӕрттӕ бӕлвурддӕр базонунӕн  бадзорун гъӕуй мӕнӕ ауӕхӕн телефонмӕ: 8-985-791-49-44, сӕуми 10 сахаттемӕй ба 17 сахаттей уӕнгӕ.