22 майя 2024

«АДӔМТӔ СӔ КӔРӔДЗЕЙ КУ ЛӔДӔРОНЦӔ – Е АМОНД ӔЙ!..»

22.04.2022 | 15:16

Дзӕуӕгигъӕуи ӕ куст фӕцӕй уӕрӕсейаг журналистти этнографион экспедици. Архайдтонцӕ си Уӕрӕсей ӕхсӕнэтникон журналистики Гильдий, нӕ бӕсти алли регионти цӕрӕг аллихузон адӕмихӕттити минӕвӕрттӕ.

Мадзал арӕзт ӕрцудӕй нӕ республики мухури ӕма дзиллон коммуникацити Комитети хъӕппӕресӕй, Цӕгат Иристони Республики Хецауади агъазӕй.

Фиццаг бон Национ музейи игонгонд ӕрцудӕй Уӕрӕсей алли рауӕнти къаресгути къарти равдист «Хуӕдбундор Уӕрӕсе» – экспедиций архайгутӕ сӕ сӕ хӕццӕ исластонцӕ. Еци бон ма иуазгутӕ фӕууидтонцӕ бӕхти театр «Нарт»-и репетици, фестӕгӕй ӕрзилдӕнцӕ Дзӕуӕгигъӕуи гъӕунгти.

Дуккаг бон журналисттӕ бабӕрӕг кодтонцӕ грекъаг ӕхсӕнадӕ «Прометей», базонгӕ ‘нцӕ уой архайди хӕццӕ, бакастӕнцӕ ансамбль «Сиртаки»-и кӕфтитӕмӕ.

Уой фӕсте бацудӕнцӕ Мариинаг театри филиалмӕ, Дзанайти Ольгӕ разамунд кӕмӕн дӕттуй, еци зартӕгӕнгути репетици фӕууидтонцӕ. Ӕрӕги арӕзт ка ӕрцудӕй, нимӕти еци Хӕдзари базонгӕ ‘нцӕ ирон адӕми традицион ӕрмдӕсни аййевади хӕццӕ. Бавзурстонцӕ ирон нимӕтин ходӕ бацӕттӕ кӕнун. Изӕрӕй ба бакастӕнцӕ бӕхти театр «Нарт»-и концертмӕ.

Ӕртиккаг бон рабалци кодтонцӕ хуӕнхбӕстӕмӕ, адтӕнцӕ цуппар комеми. Исиуазӕг сӕ кодта Фиййагдони билгӕрон кафе «Туар» – ами син фӕцӕй равгӕ нӕхердигон къеретӕ исцӕттӕ кӕнунӕн дӕр. Ӕвӕдзи, уомӕ гӕсгӕ ба ахуадгӕ дӕр уӕлдай ӕхцӕуӕнӕй кодтонцӕ.

Этноэкспедиций архайгутӕ хъӕбӕр зӕрдрохсӕй ӕма цийнӕгӕнгӕй дзурдтонцӕ, цӕйбӕрцӕбӕл боз ӕнцӕ сӕ балцийӕй Цӕгат Иристонмӕ.

– Аци бӕнттӕ нин уоййасӕбӕл цӕмӕдессаг рауадӕнцӕ алцӕмӕй дӕр, ӕма ин зӕгъӕн дӕр нӕййес уотид дзурдтӕй, – дестӕ кодта Интернет-портал «Нацакцент»-и шеф-редактор Юлия Бобкова. – Ами бунӕттӕй уӕлдай ма базонгаӕан дессаги рӕсугъд ӕгъдӕутти хӕццӕ, мадта нин фадуат фӕцӕй уӕ номдзуд къеретӕ кӕнун базонунӕн дӕр, нимӕтӕй хуӕнхаг ходӕ дӕр искодтан… Дзӕуӕгигъӕуи гъӕунгти ку ‘рзилдан, уӕд нин хъӕбӕр ӕхцӕуӕн адтӕй, куд рӕсугъд ӕма хуӕрзгъудгонд ӕнцӕ, е. Еузагъдӕй, амӕйфӕстӕмӕ еугуремӕн дӕр дзордзӕнӕн, цӕмӕй ӕнӕмӕнгӕ бабӕрӕг кӕнонцӕ разагъди Цӕгат Иристон!..

Мадзали кӕронбӕттӕн бони ба ӕ архайгутӕ бабӕрӕг кодтонцӕ нӕ региони устурдӕр кустуат – «Хъазахъи хутор». Абони си косуй 560 адӕймаги, рӕзӕ ӕфснайӕн рӕстӕг исунцӕ 2000 бӕрцӕ. Ирӕзун кӕнунцӕ фӕткъути 6 хузи, исцӕттӕ унцӕ августӕй октябрьмӕ.

Бони дуккаг ӕмбес иуазгутӕ бунӕттон журналистти, паддзахадон косӕндӕнтти ӕма ӕхсӕнади минӕвӕртти хӕццӕ архайдтонцӕ сӕрмагонд дзубандий мадзали. Дзубанди ба си цудӕй абони цардарӕзти ахсгиагдӕр фарстатӕй еуей фӕдбӕл – «Цӕгат Кавкази этнотуристон гъомус федералон ӕма регионалон мухури фӕрӕзнити» куд ӕвдист цӕуй, уобӕл.

Республики мухури ӕма дзиллон коммуникацити гъуддӕгути фӕдбӕл Комитети сӕрдар Фидарати Юрий куд байамудта, уотемӕй нацити ‘хсӕн рахастдзийнӕдтӕ, еумӕйаг дзубанди ахсгиаг ӕнцӕ:

– Уӕрӕсей алли регионтӕй нӕмӕ ка ‘рбацудӕй абониккон ӕнӕмӕнгӕ гъӕугӕ мадзали архайунмӕ, нӕ еци иуазгутӕ сӕхе цӕстӕй фӕууидтонцӕ, ци нӕмӕ ес, уони. Фӕндуй нӕ, цӕмӕй сӕ иннетӕн дӕр радзоронцӕ. Е ахсгиаг ӕй уомӕй, цӕмӕй нӕ регион хуӕздӕр зононцӕ еугур рауӕнти дӕр, рӕстдзийнади цӕстингасӕй имӕ кӕсонцӕ, ӕ хуӕрзаккагдзийнадӕ ин лӕдӕронцӕ ӕма ин рӕстзӕрдӕй аргъ кӕнонцӕ.

Ӕ еци гъудимӕ ма уой бафтауӕн ес, ӕма адӕм кӕрӕдзей ку лӕдӕронцӕ, уӕд е сӕ еугуремӕн дӕр амонд ӕй!..