24 апреля 2024

АДӔМТИ ФАРНӔ СӔ ХӔЛАРДЗИЙНАДӔЙ ИРӔЗУЙ

18.09.2021 | 17:39

Евгъуд фӕлладуадзӕн бӕнтти Самари цӕргутӕ исбӕрӕг кодтонцӕ сӕ сахари 435 анзи бӕрӕгбон. Уой фӕдбӕл дзиллон кадгин мадзӕлтти ци берӕ иуазгутӕ архайдта, уони хӕццӕ адтӕй Республикӕ Цӕгат Иристон-Аланий Сӕргълӕууӕги ихӕстӕ рӕстӕгмӕ ӕнхӕстгӕнӕг Сергей МЕНЯЙЛО дӕр.

Бӕрӕгбони мадзӕлттӕ райдӕдтонцӕ сахари бундорӕвӕрӕг къниаз Григорий Засекини циртдзӕвӕнбӕл деденгутӕ исӕвӕрунӕй. Еци номерӕн гъуддаги архайдта Сергей Меняйло дӕр. Ӕма ӕ радзубандий уотӕ загъта:

– Самарӕ мӕнӕн дӕр ӕцӕгӕлон сахар нӕй, мӕ зӕрдӕмӕ ‘й арф райстон, Волги билгӕрӕнтти службӕ  ку кодтон, уӕд. Нӕ бӕсти регионтӕ гъомусгин ӕнцӕ, уой хӕццӕ, сӕ сӕйрагдӕр рахуӕцӕн тухӕ ба ӕнцӕ сӕ цӕргутӕ. Президент Владимир Путин хумӕтӕги нӕ загъта: «Мах нӕ историйӕй, гъӕздуг фидтӕлтиккон ӕгъдӕуттӕ ӕма традицитӕй гъӕздуг ан». Ӕма уӕрӕсейӕгти абони фӕлтӕртӕ дӕр ӕновуд гъӕуама уонцӕ фидтӕлтиккон историй хӕзнатӕбӕл, идарддӕр хъӕртун кӕнонцӕ адӕмон традицитӕ ӕма ӕгъдӕуттӕ. Самари еугур цӕргутӕн дӕр арфӕ кӕнун Сахари бони фӕдбӕл! Мӕ зӕрдӕ уин зӕгъуй сабурдзийнадӕ, царди еугур хуарздзийнӕдтӕ ӕма фӕрнугадӕ.

Фӕстӕдӕр фусунтӕ ӕма иуазгутӕ бабӕрӕг кодтонцӕ аци сахари сӕрмагондӕй арӕзт этнокультурон комплекс «Адӕмти хӕлардзийнади парк».

Проекти исаразгути гъудимӕ гӕсгӕ, нӕуӕг парк агъаз уодзӕнӕй Уӕрӕсей Федераций адӕмти уодварнон культури хӕзнатӕ гъӕуай кӕнунӕн, региони цӕрӕг берӕ адӕмти ‘хсӕн национ федуд ӕма хӕлардзийнадӕ гъомусгиндӕр кӕнунӕн.

Парки еумӕйаг архитектурон ансамбли хузи ӕрбунӕттон ӕнцӕ, Самари облӕсти ка цӕруй, еци адӕмти культурӕ ӕма истори ӕвдесӕг «национ хӕдзӕрттӕ ӕма тургътӕ». Нерӕнгӕ ӕрӕвардтонцӕ инсӕй хӕдзари. Уони ‘хсӕн –  мах адӕми къона дӕр. Самари цӕрӕг иристойнӕгтӕ зӕрдиагӕй байархайдтонцӕ, цӕмӕй мах хӕдзарӕ иннети ‘хсӕнӕй уӕлдай бӕрӕг дара – е ‘ндаг бакаст ин исфӕлгонц кодтонцӕ, Хонсар Иристони цӕугӕдӕнтти билгӕрӕнтти ке ӕрӕмбурд кодтонцӕ, еци аййев дортӕй.

Уӕхӕн агъазиау комплекс исаразуни хъӕппӕрес кӕмӕй рацудӕй, уонӕй еу ӕй Самари облӕсти цӕрӕг адӕмти цӕдеси сӕрдар, Хонсар Иристонӕй рацӕуӕг Хугати Ростислав.

Ӕма  нур фусунтӕ сӕ кадгин иуазгути хӕццӕ еумӕ байгон кодтонцӕ «Адӕмти хӕлардзийнади парк».

Бӕрӕгбони архайгутӕ бабӕрӕг кодтонцӕ еугур национ тургътӕ дӕр.

Дзиллон хабархӕссӕг фӕрӕзнити минӕвӕртти хӕццӕ дзубанди кӕнгӕй, Сергей Меняйло куд баханхӕ кодта, уотемӕй проектӕн ӕ ахедундзийнадӕ айдагъ ӕ асӕй нӕй, фал, Волги билгӕрӕнтти цӕрӕг берӕ адӕмти минӕвӕртти ӕнгом ке кӕнуй, уомӕй. Уой фӕдбӕл уотӕ загъта:

– Адӕймаги арӕзт уотӕ ‘й, ӕма ни алкӕмӕндӕр ес минкъий райгурӕн бӕстӕ. Ӕма аци парки фӕрци берӕ адӕмти минӕвӕрттӕн фӕззиндтӕй фадуат сӕ минкъий райгурӕн бӕсти фарнӕ банкъарун. Уой хӕццӕ, облӕсти еугур цӕргутӕн ба фулдӕр гӕнӕнтӕ фӕззиндтӕй кӕрӕдзей национ культурӕ ӕма ӕгъдӕутти хӕццӕ хуӕздӕр базонгӕ унӕн.

Цӕгат Иристони разамонӕгӕн Самари адтӕй ӕндӕр фембӕлдтитӕ дӕр.

Иуазгутæ Иристони хæдзари