17 апреля 2024

АДÆЙМАГ АККАГ КУСТ АГОРУЙ, КУСТ БА – ДÆСНИ КОСÆГИ!..

27.05.2023 | 22:20

Еу зæронд лæг, дан, бæхмæ исхезун нæ бафæразта æма еци хенвæрсонæй ку зæгъидæ:

– Уогæ ба æригонæй ци лæхъуæн адтæн, ци!..

Уотæ исдзоргæй, уайсахат æ алливарс ракæститæ кодта æма ку неке фæууидта, уæд нийнæфтæй:

– Æригонæй дæр неци адтæн, æма нур дæр неци дæн…

Аци хабар уомæ гæсгæ раимистан, æма алкедæр е ’ригони равгитæ æма гæнæнтæй гъæуама æнхæстæй пайда кæна, цæмæй ин зæруай фæсмойнаг маци уа æхе фудæй. Æма æригæнттæн нури рæстæги ци гæнæнтæ ес, уой исбæлвурд кæнуни нисанеуæгæй æрæги Цæгат Иристони арæзт æрцудæй наукон-техникон æма инновацион равгити фестиваль. Арæзт æрцудæй профессионалон развæлгъау цæттæдзийнади республикон Центри бундорбæл.

Ци мадзали кой кæнæн, е арæзт æрцудæй Дзæуæгигъæуи арæзтадон техникуми, æма уой агъазиау залти бацæттæ кодтонцæ наукон-технологон инновацити æма инвестицион проектти кустуæтти равдист-презентаци. Сæ уагъд продукций хæццæ иуазгутæ зонгæ кодтонцæ нæ республики устур æма минкъий амалгъонади кустуæттæй беретæ.

Равдист бабæрæг кодта республики Парламенти Сæрдар Тускъати Таймораз. Æма æ радзубандий загъта:

– Абони равдисти ка архайуй, еци амалгъонтæ ’нцæ, республики промышленнон æма гъæууонхæдзарадон къабæзти ирæзтмæ æ фæллойнæй устур байвæрæн ка хæссуй, уæхæн адæймæгутæ, æма сæ хъаурæ берæ уæд. Сæ гæнæнтæ æма равналæнтæ ба фулдæр  цæмæй кæнонцæ, уомæн ба син республики разамунд еудадзугдæр кæндзæнæй алливæрсуг агъаз.

Мадзали рæстæг арæзт цæлхæмбурдæн дæр разамунд лæвардта Тускъати Таймораз. Дзубанди ба си ракодтонцæ Уæрæсей Федераций кадрти гъомусдзийнади ирæзтæн агъази мадзæлтти туххæй, уæдта, абони циуавæр дæснидзийнæдти гъæунцæ хъæбæрдæр, еци фарста рартасуни фæдбæл æмбурди радзубанди кодта Уæрæсей Федераций фæллойнæ æма социалон гъæуайкæнуйнади министради «Фæллойни уæрæсейаг наукон-æртасæн институт»-и директор Иринæ Волошина, нæ  республики профессионалон цæттæдзийнади Центри разамонæг Кучити Батраз, адæмæн кустдæттуни республикон Комитети сæрдар Плати Альбинæ, ахурадæ æма науки министр Алибегти Эллæ, æма видеобакастдзийнади фæрци, Уæрæсей автономон æнæкоммерцион организаци «Стратегион хъæппæрести Агентадæ»-мæ хаст ка цæуй, еци «Æригон дæснитæ», зæгъгæ,  къабази проектти директор Алексей Троцак.

Æмбурди архайгутæ дзурдтонцæ адæмæн куст дæттуни фарста кутемæй ес æнтæстгиндæрæй  ралухгæнæн, уæдта  Цæгат Иристони  аци фарста ци хузи, циуавæр гæнæнти фæрци цæуй лухгонд. Дзубанди цудæй, нæ республикæ циуавæр дæсниæдти косгутæй æййафуй гъæуагæ, уой хинцгæй профессионалон ахургæнæндæнттæмæ ахурдзаутæ есуни гъуддаг куд арæзт цæуй, уобæл æма ма берæ аллихузон фарстатæбæл.

Бони дæргъи дæр профессионалон цæттæдзийнади центрти цудæнцæ наукон презентацитæ, равдиститæ, мастер-класстæ, фембæлдтитæ раззагдæр специалистти хæццæ.