25 июля 2024

АДÆМИ ЦÆСТÆ УИНАГÆДÆР ÆЙ!..

12.11.2022 | 14:44

ФИДИБÆСТÆБÆЛ ÆНОВУД УНÆЙ ИХÆСГИН АН!..

Райгурæн бæстæ рæстуодæй уарзун, æновуд ибæл ун æма багъæуаги æ сæрбæлтау бахъиамæт кæнунмæ цæттæ ун – уæхæн зундирахаст нури хæлхъой рæстæги уæлдай ахсгиаг æй не ’хсæнади æхсæн. Уомæ гæсгæ æхсæнадон цæстингас бæлвурдгæнæг Еугурцæдесон центри æртасгутæ дзиллон æрфарст «Ду патриот дæ?» фарста уæрæсейæгтæй кæмæ равардтонцæ, уонæн сæ 54% сæхе исхудтонцæ æнæсеккагæй патриоттæ – аци бæрæггæнæн 2000 анзæй фæстæмæ æй тæккæ бæрзонддæр. Уæдæй ардæмæ зингæ фендæрхузон æй, патриотон зурдирахастбæл хуæст ун ци амонуй, уой лæдæрундзийнадæ дæр: кæд æма раздæр уотæ æнгъæл уиуонцæ, æма е амонуй «уотид дæ бæстæ уарзун», уæд нур ба фæссæйрагдæр æй, «бæсти хуарздзийнадæн косун æма архайун», зæгъгæ, гъуди. Никки ба ма, Уæрæсей нихмæ æдзæстуарзон паддзахæдти ’рдигæй ци æфхуæрæн дзубандитæ игъусуй æма аллихузон санкцитæ арæзт цæуй, уомæ гæсгæ зингæ-зингæ фæффулдæр æй, патриот ун амонуй нæ бæстæ цийфæнди æфхуæрæнтæ æма даутæй гъæуай кæнун, зæгъгæ,  ка гъуди кæнуй, уони бæрцæ. Нæ Райгурæн бæстæй цæмæй сæрустур ун нин æнгъезуй, зæгъгæ, дæнцитæ нимади ба, фиццагидæр, койгонд цæуй Хъирим Уæрæсемæ æрбайеу кæнуни, Донецки æма Лугански Адæмон Республикити банимади, спорти уæлахезти туххæй. Уой хæццæ ба, ци адæми бафарстонцæ, уонæн сæ æртиккаг хай бæлвурдæй неци зæгъунгъон разиндтæнцæ. Алли дæсæймаг адæймаг ба уотæ дæр загъта, гъома, сæрустур цæмæй гъæуама уæн, уæхæнæй фæстаг 10-15 анзей дæргъи неци уоййасæбæл æрцудæй.

 

 

54 % –  гъо, æнæмæнгæ
патриот дæн

1 % – бæлвурдæй нæ дæн

38 % – æвæдзи, дæн

3 % – бæлвурдæй неци
зæгъунгъон дæн