17 апреля 2024

АДÆМИХÆТТИТИ ЦАРД СЕ ‘ХСÆН ЛИМÆНДЗИЙНАДÆЙ ФЕДАР КÆНУЙ!..

23.06.2022 | 16:19

Сахар Мæздæги арæзт æрцудæй форум «Мæздæггаг кæсгæнтти æносон фæткитæ». Ардæмæ хунд æрцудæнцæ берæ иуазгутæ Кæсæг-Балхъарæй, Хъæрæсе-Черкесийæй, Адыгейæй, изол æма хæстæг фæсарæнтæй.

Фидтæлтиккон берæвæрсуг æма гъæздуг истори, æгъдæуттæ æма фæткитæ багъæуай кæнун, фæлтæрти ‘хсæн зæрдхæлар бастдзийнадæ æма кæрæдзебæл æновуддзийнадæ – аци æма берæ æндæр уодварни фарстати фæдбæл цудæй дзубанди, бæрæгбони рæстæг ци аллихузон мадзæлттæ арæзт æрцудæй, уонæми.

– Цæгат Иристони фæрнæйдзаг, æнсувæрон зæнхæбæл аллихузон адæмихæттитæ, еумæйагæй аразунцæ сæ цардиуагæ, сæ цæмæдесаг исонибон. Аци, берæ цæмæйдæрти тæссаг æма сагъæссаг рæстæги, куд некæд, уотæ ахсгиаг нин æй еумæ ун, – баханхæ кодта æ радзубандий Еугурадæмон Черкессаг ассоциаций Президент Хаути Сохроков.

Бæрæгбони рæстæг æ архайгутæ бабæрæг кодтонцæ Мæздæги райони зæрдæбæлдаргæ бунæттæ. Куд зонæн, уотемæй Мæздæг æй Цæгат Кавкази тæккæ рагондæр сахар. Иннæ анз ибæл исæнхæст уодзæнæй 260 анзи.

Бæрæгбони мадзали разæнгардæй си архайдтонцæ Мæздæги лимæндзийнади Хæдзари еугур националон-культурон æхсæнæдтæ дæр. Мæздæггæгтæ æвдистонцæ националон сувениртæ, уæледарæс, ами цæрæг адæмихæттити традицион хуæруйнæгтæ æма ниуæзтæ. Кæсгон фæндурдзагъдæй уæлдай ма си игъустæй уруссаг æма ирон мелодитæ дæр. Цæгат Иристони националон политикæ æма æндагон бастдзийнæдти министр Бæгъиати Алан республики Хецауади номæй зæрдиагæй райарфæ кодта форуммæ æрбацæуæг иуазгутæн. Æ радзубандий уотæ загъта:

– Федарæй ми æруагæс кæнуй, ацибониккон форум ке æй устур рахуæцæн, цæмæй адæмихæттити ‘хсæн рахастдзийнæдтæ никки федардæр фæууонцæ. Абони ци цаутæ цæуй, уонæмæ кæсгæй, еугур дуйнейæн дæр æвдесун гъæуй аллихузи адæмихæттити ‘хсæн ци хузи æма куд аразун гъæуй хуарз рахастдзийнæдтæ.

Иуазгутæ æма фусунтæ кæрæдзей исцитгин кодтонцæ зæрдæбæлдарæн лæвæрттæй. Адæмихæттити лимæндзийнади фестиваль – уотæ ‘й исхудтонцæ форуми архайгутæ, – рахаста изæрдалингитæмæ.

Аци форум Мæздæги арæзт æрцудæй дуккаг хатт. Националон бастдзийнæдтæ федардæр кæнуни гъуддаги æ ахедундзийнадæ æнæмæнгæ агъазиау ке æй, уомæ гæсгæ исарази ‘нцæ, цæмæй ауæхæн мадзæлттæ исуонцæ аллианзон, уæхæн фæндæбæл.