20 апреля 2024

АДÆМТÆН ФАРНÆ ХÆССУЙ СÆ КÆРÆДЗЕЙ НИМАЙУНДЗИЙНАДÆ!..

24.06.2023 | 23:25

Зундгонд куд æй, уотемæй Уæрæсей Президент Владимир Путин æрæги сахар Пятигорски ци урух æмбурд исаразта, уоми дзубанди цудæй нæ бæсти цæрæг адæмихæттити ’хсæн хæлардзийнадæ æма федуддзийнадæ федардæр кæнуни фарстатæбæл. Уоми æ радзубандий райдайæни куд фæннисан кодта, уотемæй нуртæккæ Уæрæсей нихмæ арæзт æнцæ Нигулæн бæстити еугур тухтæ дæр:

– Нæ истори, нæ культурæ, уодварнон гъæздугæй-гъæздугдæр хæзнатæ ниллицъæ кæнунæй не ’нцайунцæ, къæхти буни сæ æрæнсæндунбæл архайунцæ æвæллайгæй, уой хæццæ ба ма аразунцæ аллихузон мадзæлттæ нæ берæнацион бæсти цæрæг адæмтæн сæ кæрæдзей лæдæрундзийнади, æнсувæрдзийнади ’хсæн маргæйдзаг цорк никъкъуæрун, фæккæрæдземæ сæ кæнун, се ’хсæн цæмæй буцæутæ, сауæнгæ ма гæрзефтонг нихмæлæудтитæ дæр æвзура, уой фæдбæл.

Уæрæсей Президенти гъудимæ гæсгæ, нæ бæсти нихмæ архайгутæ ин æ тæккæ æнцондæр фæццæфгæнæн бавналæнбæл нимайунцæ æ берæнациондзийнадæ, æма гъавунцæ дæсгай листæг паддзахадæгæндтитæбæл æй ниддехтæ кæнун, цæмæй уони ба уой фæсте сæ дæлбарæ искæнонцæ.

Уой фæдбæл Владимир Путин æ радзубандий сæрмагондæй куд баханхæ кодта, уотемæй Уæрæсей æма æ зæнхитæбæл цæрæг адæмихæттити ’хсæн рахастдзийнæдтæ ирæзтæнцæ æма федаргонд цудæнцæ мингай æнзти дæргъи, æма паддзахадæ æхуæдæг дæр арæзт цудæй берæнацион æмзæлдзийнади хæзнати фалдзос. Уæрæсей национ берæхузæнондзийнадæ ’й айдагъдæр тухгинæй-тухгиндæр. Раст гъе уой ба кенæ æцæгæй балæдæрунгъон нæ ’нцæ, кенæ ба сæ æ балæдæрун нæ фæндуй.

Не ’знæгтæй æдзæстуарзонæй нæ нихмæ архайунмæ ка гъавуй, етæ сæ фудвæндитæ, æвæдзи, ниууадзуйнаг нæ ’нцæ. Æма етæ цийфæнди дæр кæнæнтæ, мах ба гъæуама нæ бæсти цæрæг адæмихæттити ’хсæн еудзийнадæ æма æмвæндæдзийнадæ федарæй-федардæр кæнæн.

Сахар Пятигорски æмбурди хаст æрцудæй ахсгиаг унаффитæ. Æма етæ куд æнхæстгонд цæунцæ, уой исбæлвурд кæнуни нисанеуæгæй æрæги Цæгат Иристон бабæрæг кодтонцæ Уæрæсей Президенти Администраций æма Цæгат Кавкази Федералон зилди минæваради бæрнон косгутæ.

Уой фæдбæл Дзæуæгигъæуи исарæзт урух æмбурди дзубанди цудæй Уæрæсей Федераций национ политики стратегий уагæвæрдтитæ æнхæст кæнуни уавæртæбæл (аци куст цæудзæнæй 2025 анзи уæнгæ).

Æмбурди архайдтонцæ профилон федералон ведомствити, Цæгат Кавкази федералон зилди хецаудзийнади оргæнти косгутæ, уæдта æхсæнадон организацити минæвæрттæ æма эксперттæ.

Уæрæсей Президенти цæгаткавказаг федералон зилди Æнхæстбаргин минæвари хуæдæййевæг Александр Куренной æ радзубандий куд баханхæ кодта, уотемæй мæйи размæ Президент Владимир Путин сахар Пятигорски исарæзт урух æмбурди профилон федералон æма регионалон оргæнти разамонгутæн ци амунддзийнæдтæ равардта,  уони æнхæст кæнуни фæткæ бæлвурддæргонд гъæуама æрцæуа. Уой фæдбæл загъта:

– Национ рахастдзийнæдти хузæнондзийнадæ уæлдай ахсгиагдæр æй Цæгат Кавкази федералон зилдæн. Национ политики фарстати фæдбæл стратегий уагæвæрдтитæ цæйбæрцæ æнтæстгиндæрæй æнхæстгонд цæуонцæ, уойбæрцæ зæрдæмæдзæугæдæр уодзæнæй федералон зилди адæми цард, æнæгъæнæ бæсти фæрнугадæ дæр.

Æмбурди архайгутæ дзуаппон докладтæ искодтонцæ, федералон зилди регионти стратегий уагæвæрдтитæбæл ци куст цæуй, уой фæдбæл. Ведомствити минæвæрттæ æма эксперттæ бæлвурд бахастонцæ нацити ’хсæн буцæутæ ма ’руадзун, экстремистон, аллихузон  хилкъахæн æма адæмихæттити кæрæдземæгæнæг архайдæн аккаг нихкъуæрд дæттуни туххæй фæндитæ.

Фембæлди æрмæгути бундорбæл нацити гъуддæгути фæдбæл Федералон агентадæ æма Уæрæсей Федераций Президенти Администраций национ политики Департамент бацæттæ кæндзæнæнцæ идарддæри архайди пълантæ.

Цæгат Иристонæй æмбурди архайдтонцæ республики Сæргълæууæги æма Хецауади Администраций разамонæг Гобети Ибрагим æма профилон регионалон ведомствити минæвæрттæ.