22 июня 2024

АДÆМТÆН СÆ ÆМЗУНД-ÆМУНАФФÆ ЦАРДИ ФÆРЦИ ИРÆЗУЙ СÆ ЕУГУРЕЙ ФАРНÆ ДÆР!..

02.12.2023 | 21:56

Цæгат Иристони национ политикæ æма æндагон бастдзийнæдти министр Бæгъиати Аланæн æрæги адтæй фембæлд дзиллон хабархæссæг фæрæзнити минæвæртти хæццæ. Аци мадзали ахсгиагдзийнадæ бæлвурд æй, уомæн æма си дзубанди цудæй нæ цардиуагæ зæрдæмæдзæугæй аразуни гъуддаги нин сæйрагæй-сæйрагдæр ка ’й, еци фарстати фæдбæл.

Куд зонæн, уотемæй нæ республикæ æй берæнацион æма берæконфессионалон, уомæ гæсгæ ба нин алкæддæр ахсгиаг адтæнцæ æма лæмбунæг архайд цудæй, цæмæй, нæ республики ци адæмихæттити минæвæрттæ цæруй æма фæйнæхузон динтæбæл хуæст ка ’й, уони ’хсæн федар уонцæ кæрæдзей лæдæрундзийнадæ æма нимайундзийнадæ, æмвæндæ æма æмунаффæй архайун нæ еумæйаг хæдзари – Цæгат Иристони цардгъондзийнадæ тухгинæй-тухгиндæр кæнунбæл, цæмæй си цийфæнди хæлхъойтæн сæ кой æмгæрон дæр ма уа, цæмæй нæмæ еугур адæмихæттити æма конфессити минæвæрттæн дæр уа равгитæ сæ национ æма дини гъуддæгутæ æнхæст кæнунæн.

Министр куд радзурдта, уотемæй нæ республики еугур аци фарстатæбæл еудадзугдæр æнхæстгонд цæуй гъæугæ куст. Нуртæккæ Цæгат Иристони цæруй авд æма фондзинсæй адæмихаттей минæвæрттæ. Уонæй финддæс æма инсæй адæмихаттемæн ес сæхе хецæн национ æхсæнæдтæ, кæцитæ сæ рæстуодæй архайди фæрци устур æвæрæн хæссунцæ нæ республики адæмти ’хсæн хæлар рахастдзийнæдтæ аразуни гъуддагмæ.

Министради архайди уæлдай æргом æздæхт цæуй терроризм æма экстремизми фæззиндтити нихмæ тох аразуни фарстатæмæ. Еци фæззиндтитæ уоййасæбæл тæссаг æнцæ, æма айдагъ хецаудзийнади къабæзтæ нæ, фал не ’хсæнадæ дæр нæ хъауритæ æма равгитæ æрбайеу кæнгæй, æнæгъæнæйдæр гъæуама еудадзугдæр уæн уæлдай къæрцгъос.

Нæ национ диаспоритæ æма æхсæнæдтæ ’нцæ айдагъ нæ бæсти алли регионти нæ, фал сауæнгæ фæсарæнти дæр. Сæ хæццæ нин ес федар бастдзийнæдтæ, арæзт цæунцæ æмгустади аллихузон мадзæлттæ дæр, фиццагидæр, уой фæдбæл, цæмæй еци рауæнти цæрæг не ’мзæнхонтæй фулдæр цæуонцæ нæ республикæмæ æма ами сæ фидтæлтиккон национ культури хæццæ фулдæр зонгæ кæнонцæ. Цалдæр анзи бацæттæ кæнæн цæмæдесаг «Этнолагерь». Æрбахонæн фæсарæнтæй не ’мзæнхон фæсевæди, Иристони ка нæ райгурдæй, уæхæнтти, базонгæ сæ кæнæн нæ национ истори, культурæ, æгъдæуттæ æма фæткити хæццæ. Æнæмæнгæ зæгъун гъæуй уой, æма аци мадзалæн æ фадуæттæ æма уавæртæ анзæй-анзмæ гъомусгиндæр кæнунцæ, урухдæр кæнунцæ æ гæнæнтæ æма равгитæ.

Фембæлди рæстæг ма дзубанди цудæй, 2024 анзи нæ республикæ ке бæрæг кæндзæнæй Цæгат Иристони автономий 100 анзей, Иристон Уæрæсей хæццæ байеу уни 250 анзей, Дзæуæгигъæуи 240 анзей æма Хетæгкати Къостай райгурди 165 анзей юбилейти фæдбæл ци мадзæлттæ арæзт æрцæудзæнæй, уони туххæй.