19 майя 2024

АДЗАЛИ НИХМӔ ДӔР ЕС МАДЗАЛ!..

03.12.2020 | 16:05

Наркоманий берӕсӕргин маргӕйдзаг хелагӕ мах Иристони цардиуагӕмӕ дӕр ке ’рбахилдӕй, е нин хъӕбӕр иссагъӕссаг ӕй. Нӕ республики Сӕргълӕууӕг Битарти Вячеслав уой фӕдбӕл цал ӕма цал хатти загъта, еци фудбӕлах нин цӕйбӕрцӕбӕл тасдзийнадӕ хӕссуй, уой туххӕй: «Нӕ еугур дзиллӕн дӕр, уӕлдайдӕр ба ӕригӕнттӕн, наркомани ӕй сӕ цардихалӕг, сӕ марӕг… Уомӕ гӕсгӕ ӕ нихмӕ архайгӕй, еуемӕй, гъӕуама ӕвдесӕн гъӕддухдзийнадӕ, иннемӕй ба, аци ахсгиаг гъуддаги цийфӕнди, бонасадӕн кӕнуни хузи цӕстдардӕн ӕгириддӕр бунат гъӕуама ма уа!..

Уоййасӕбӕл адзалхӕссӕг фӕззинди нихмӕ тохи зингӕ ахедундзийнадӕ ес дзиллон хабархӕссӕг фӕрӕзнити архайдӕн дӕр. Ӕма цӕмӕй еци архайд уа гъомусгиндӕр, уой туххӕй Битари-фурти хъӕппӕресӕй арӕзт ӕрцудӕй сӕрмагонд экспертон совет, кӕций фӕрци наркоманий нихмӕ информацион размӕмпурст гъӕуама зингӕ тухгиндӕр кӕна.

Еци къамисӕн ӕрӕги ӕ фиццаг ӕмбурд арӕзт ӕрцудӕй нӕ республики мухури ӕма дзиллон коммуникацити фӕдбӕл гъуддӕгути Комитети. Ци фарстатӕбӕл си цудӕй дзубанди, уонӕн сӕ сӕйрагдӕр адтӕй – наркотикти нихмӕ тохи туххӕй ци видеороликтӕ  цӕттӕгонд ӕрцудӕй ӕма ма ӕрцӕудзӕнӕй, уони ахедундзийнадӕ, сӕ медес. Ӕркастӕнцӕ, нури уӕнгӕ ци ӕрмӕгутӕ цӕттӕгонд ӕрцудӕй, уонӕн фӕсевӕди хецӕн къуӕрттӕ циуавӕр аргъ искодтонцӕ, уой. Наркотиктӕй ка пайда кӕнуй, уӕдта наркоманий уацари бустӕги ка бахаудтӕй, уӕхӕн адӕймӕгути, фарст ка ӕрцудӕй, еци фӕсевӕди 66 проценти нимайунцӕ ӕхсӕнадӕн тасдзийнадӕ ӕма ӕзнаггадӕ хӕсгутӕбӕл.

Ӕмбурди ка архайдта, еци специалисттӕ ӕма эксперттӕ сӕ гъудитӕ загътонцӕ, наркоманий нихмӕ видеосюжеттӕ цӕттӕ кӕнуни гъуддаг ци хузи гъӕуама арӕзт цӕуа, уой фӕдбӕл.

Комитети сӕрдар Фидарати Юрий куд баханхӕ кодта, уотемӕй еци кусти ахсгиаг ӕнцӕ профессионалон-техникон гӕнӕнтӕ ӕма фӕрӕзнитӕ, уомӕй ахсгиагдӕр ба – исфӕлдистадон арӕхстдзийнадӕ.

– Наркоманий нихмӕ тохгӕнӕг видеоӕрмӕги ци берӕвӕрсуг ӕма зӕрдӕдзоргӕ дзубанди рауадӕй, е ӕй, ци гъуддаг аразӕн, уой ӕнӕмӕнгӕ гъӕугӕдзийнади ӕвдесӕн, уомӕ гӕсгӕ ба ‘й нӕ еумӕйаг ӕнтӕстдзийнадӕбӕл банимайун дӕр ӕнгъезуй, – загъта Фидарати Юрий. – Уой хӕццӕ ба ма ӕвдесуй, ӕ ахедундзийнадӕ цӕйбӕрцӕбӕл бӕрзонд ӕй, уой. Ахсгиаг нин адтӕй экспертти цӕстингас базонун, сюжет лӕмбунӕг равзарун ӕма, наркотиктӕ пайда кӕнунмӕ ахъелундзийнадӕй си ке неци ес, уой базонун. Аци фембӕлд нин ӕнтӕстгин рауадӕй уомӕй дӕр, ӕма уӕхӕн роликтӕ ӕма ӕндӕр ӕрмӕг идарддӕр дӕр цӕттӕ кӕнунӕн абониккон дзубанди фӕппайда уодзӕнӕй.

Конкурси уӕлахездзаутӕ-компанити минӕвӕрттӕ фембӕлдмӕ ӕрбахастонцӕ, цубурметражон кинонивтӕ исаразуни фӕдбӕл дзиллон ӕрфарсти бӕрӕггӕнӕнтӕ. Сӕрмагондӕй ма баханхӕ кодтонцӕ, Комитет наркотикти нихмӕ ци ӕрмӕгутӕ цӕттӕ кӕнуй, уонӕн сӕ ахедундзийнадӕ агъазиау ке ӕй, уой дӕр.

Республикон наркологон диспансери сӕйраг дохтир Гӕззати Александр ӕмбурди архайгути ӕргом раздахта, ирӕзгӕ фӕлтӕри фудракӕндтитӕ искӕнунмӕ ӕздахӕг хъӕбӕр тӕссаг фӕззиндтитӕ нӕмӕ ӕгӕр ке кӕнунцӕ, уомӕ.

Республикӕ Цӕгат Иристон-Аланий наркоманий нихмӕ архайдаразӕг Комитети аппарати разамонӕг Луизӕ Лебедева куд баханхӕ кодта, уотемӕй наркотикти нихмӕ ӕма наркоманий райрӕзт ма ӕруадзуни фӕдбӕл кинонивтӕ ӕма ӕндӕр цӕстуингӕ ӕрмӕгутӕ цӕттӕ кӕнун ӕма сӕ парахаттӕй ӕвдесун ӕй хъӕбӕр ахсгиаг гъуддаг. Республики медгъуддӕгути министради минӕвар Биасти Алини дзубандимӕ гӕсгӕ, наркомани цӕйбӕрцӕбӕл адзалхӕссӕг ӕма цардихалӕг ӕй, уой дзиллӕн, уӕлдайдӕр ба фӕсевӕдӕн кӕрӕй-кӕронмӕ  ӕруагӕс кӕна, уомӕ гӕсгӕ еугур ӕрмӕгутӕ дӕр уонӕн уонцӕ  цӕмӕдессаг ӕма лӕдӕрд. Дзубандий ма архайдта ӕма ӕ гъудитӕ загъта режиссер Мӕхъити Сослан дӕр. Е райарфӕ кодта, уӕхӕн вазуггин фарстабӕл ке ӕрдзурдтонцӕ, уой туххӕй.