22 июня 2024

АДЗАЛИ НИХМӔ МАДЗАЛ КУ НӔ АРАЗАЙ…

13.08.2021 | 17:10

Цӕгат Иристони еугур дзилли зӕрдитӕ дӕр хъӕбӕр фӕрресун кодта, ӕрӕги тагъд агъази Клиникон сӕйгӕдони ци фудбӕлах ӕрцудӕй – ами тауӕггурдӕттӕг (кислород) системи хӕтӕл ке ратудта, ӕма сӕйгитӕмӕ еуцӕйбӕрцӕдӕр рӕстӕг е лӕвӕрд ке нӕбал цудӕй, уой фудӕй си рамардӕй еуӕндӕс адӕймаги.

– Тӕфирфӕс кӕнун, ӕнӕнгъӕлӕги ка рамардӕй, еци адӕми бийнонтӕ ӕма хеуӕнттӕн. Нуртӕккӕ ӕвӕстеуатӕй еугур мадзӕлттӕ дӕр аразӕн, цӕмӕй федӕни хизт уӕн уӕхӕн ӕверхъау цаутӕй, – загъта республики разамонӕг.

Сергей Меняйлой амунддзийнадӕмӕ гӕсгӕ, специалисттӕ лӕмбунӕг рартасдзӕнӕнцӕ, республики еугур сӕйгӕдӕнтти кислороди системитӕ куд косунцӕ, уой.

Аци фудбӕлахи фӕдбӕл дзоргӕй, нӕ республики ӕнӕнездзийнадӕ гъӕуайкӕнуйнади министри ихӕстӕ рӕстӕгмӕ ӕнхӕстгӕнӕг Тебиати Сослан куд загъта, уотемӕй е ӕй ӕнӕнгъӕлӕги ӕрцӕуӕг цау, фал ӕнхӕст дзуапп ратдзӕнӕнцӕ специалисттӕ, гъуддаг равзаруни фӕсте.

Бӕрӕг куд ӕй, уотемӕй республики нӕййес кислороди станцитӕ, ӕма нӕмӕ кислород ласунцӕ ӕндӕр регионтӕй, сӕйрагдӕр Краснодари крайӕй. Аци куст уӕлдай карздӕр фӕцӕй фарӕ, ковид ку рапарахат ӕй, уой фӕсте. Фал нин нур, ӕрцӕуӕг цауи рӕстӕг Краснодари крайӕй уӕлдай фӕййагъаз кодтонцӕ иннӕ синхаг регионтӕ дӕр – Стъараполи край ӕма Кӕсӕг-Балхъари республикӕ.

Тебий-фурт ма куд загъта, уотемӕй хӕстӕгдӕр рӕстӕг бацӕттӕ кӕндзӕнӕнцӕ нӕ республики медицинон косӕндӕнтти бундорбӕл кислороди станцитӕ исаразуни фӕдбӕл унаффитӕ. Еци станцитӕ арӕзт ку ‘рцӕуонцӕ, уӕд нӕ ӕндӕр регионти агъазмӕ ӕнгъӕлмӕ кӕсун нӕбал гъӕудзӕнӕй. Куд ма загъта, уотемӕй тагъд агъази Клиникон сӕйгӕдони дууӕ анзей размӕ адтӕй цалцӕггӕнӕн куститӕ, фал си кислороддӕттӕг системӕ арӕзт ӕрцудӕй дзӕвгарӕ раздӕр.

Аци медицинон косӕндони уӕхӕн уӕззау цау ке ‘рцудӕй, уой фӕдбӕл дзоргӕй сӕйгӕдони сӕйраг дохтири хуӕдӕййевӕг Гутъиати Лианӕ загъта:

– Уӕхӕн уӕззау уавӕри бахаугӕй еугур хъауритӕй дӕр байархайдтан, цӕмӕй сӕйгитӕ, гӕнӕн цӕйбӕрцӕ адтӕй, уойбӕрцӕ минкъийдӕр гъигӕдард баййафтайуонцӕ. Уӕззаудӕр сӕйгити иннӕ хайӕдтӕй ракодтан, кислород сӕрмагондӕй ци корпусмӕ лӕвӕрд цӕуй ӕма иннетӕмӕ барӕ ка нӕ даруй, уордӕмӕ. Ӕма еци сӕйгитӕй еунӕг дӕр нӕ фӕгъгъудӕй.  Ковидӕй сӕйгити хӕццӕ косӕн анз ӕма ӕрдӕг, ардӕмӕ ласунцӕ уӕззаудӕр сӕйгити, ӕнӕ кислородӕй дзӕбӕхгӕнӕн кӕмӕн нӕййес, уӕхӕнтти. Ӕма, ке зӕгъун ӕй гъӕуй, кислороддӕттӕг системӕ куста, ӕгӕр устур уӕзӕ ибӕл ӕвӕрд цудӕй, уотемӕй.

Ӕнӕнгъӕлӕги цауи фӕсте ци фараст сӕйги рамардӕй, уонӕбӕл ма дууӕ цӕй фудӕй бафтудӕй, зӕгъгӕ, еци фарстайӕн дзуапп дӕтгӕй, сӕйраг дохтири хуӕдӕййевӕг куд загъта, уотемӕй нӕлгоймӕгтӕй сӕ еуемӕн ӕ зӕрдӕ адтӕй гъигӕдард, рамардӕй тромбоэмболийӕй. Иннӕ нӕлгоймаг ба рамардӕй ӕрцӕуӕг цауи фудӕй, уомӕн ӕма уолӕфтӕй айдагъдӕр аппарати фӕрци.

СӔЙРАГДӔР ИХӔС – БӔРНОНДӔР УН ӔМА ӔНОВУДӔЙ КОСУН!..

Коронавируси инфекци парахат кӕнунӕн гӕрӕнтӕ ӕвӕруни фарстати фӕдбӕл республикон оперативон штаби радон ӕмбурдӕн разамунд дӕтгӕй, нӕ республики Сӕргълӕууӕги ихӕстӕ рӕстӕгмӕ ӕнхӕстгӕнӕг Сергей Меняйло хъӕбӕр хъонцгӕнгӕй еума хатт ратӕфирфӕс кодта, тагъд агъази республикон Клиникон сӕйгӕдони техногенон фидбилизи фудӕй ка рамардӕй, еци адӕймӕгути бийнонтӕ ӕма хеуӕнттӕн. Ӕма еугур профилон ведомствити разамонгутӕн дӕр карзӕй бафӕдзахста, цӕмӕй ӕрцӕугӕ фидбилизӕй бӕлвурд хатдзӕгтӕ искӕнонцӕ ӕма ӕнӕмӕнгӕ гъӕугӕ фадуӕттӕ дӕр исаразонцӕ, цӕмӕй амӕйфӕстӕмӕ уӕхӕн цаутӕй гъӕуайгонд уӕн. Ӕ домӕн ба бӕлвурд адтӕй:

– Аци къӕпхӕни уӕлдай ахсгиагдӕр ӕй фидбилизи ӕууӕлтӕ рартасун, фарстамӕ барӕдарӕг еугур ведомствитӕй райдайӕ (ӕнӕнездзийнадӕ гъӕуайкӕнуйнади министрадӕй, «Росздравнадзор»-ӕй, «Ростехнадзор»-ӕй) ӕма сӕйгӕдони разамундӕй фӕууо – еугур бӕрнон косгути архайдӕн дӕр закъони бундорбӕл аккаг аргъ искӕнун. Фидбилиз циуавӕр ӕууӕлтӕ расайдтонцӕ? Кислороддӕттӕн системӕ сӕйгӕдони ка ӕвардта, еци компаний архайд цӕйбӕрцӕ ӕнаййепп ӕй? Еугур гъӕугӕ гӕгъӕдитӕ дӕр гъӕугӕ хузи арӕзт ӕрцудӕнцӕ? Уӕдта сӕйгӕдони абони уӕнгӕ кислороддӕттӕн резервон хӕтӕл цӕмӕннӕ адтӕй, кӕд ӕма уӕхӕн амунддзийнадӕ лӕвӕрд ӕрцудӕй мӕйи размӕ? Еугур еци фарстатӕн дзуапп гъӕуама раттонцӕ слестгӕнгутӕ.

Ӕмбурди ӕнӕнездзийнадӕ гъӕуайкӕнуйнади министри хуӕдӕййевӕг Томайти Тамарӕ куд фегъосун кодта, уотемӕй, гӕнӕн ес, ӕма Краснодарӕй Дзӕуӕгигъӕумӕ кислород ласт цӕуа къулумпити хӕццӕ. Уомӕн сӕйрагдӕр анхосаг – министри хуӕдӕййевӕги дзубандимӕ гӕсгӕ – хуӕдтолгитӕ дзӕвгарӕ рӕстӕг бадзебӕл унцӕ надбӕл.

Уоййадӕбӕл Сергей Меняйло министри хуӕдӕййевӕги дзубанди бауорӕдта. Республики разамонӕг еци гъудийӕй аразийӕй нӕ байзадӕй. Байамудта Промышленность ӕма транспорти министради разамундӕн, цӕмӕй республикӕмӕ кислород ласуни кустмӕ е ‘ргом раздаха.

– Кислород республикӕмӕ гъӕуама ласт цӕуа бӕлвурд фӕтки бундорбӕл. Ӕнӕнездзийнадӕ гъӕуайкӕнуйнади министрадӕ гъӕуама исараза сӕрмагонд график. Промышленность ӕма транспорти министрадӕн ба ихӕс кӕнун, цӕмӕй комкоммӕ цӕстдард цӕуа, хуӕдтолгитӕ Краснодармӕ афойнадӕбӕл рандӕнцӕ ӕви нӕ, фӕстӕмӕ графикмӕ гӕсгӕ раздахтӕнцӕ, ӕви нӕ, еугур еци хабӕрттӕмӕ. Хуӕдтолгӕ надбӕл бакъулумпи уодзӕнӕй, зӕгъгӕ, уомӕй минкъийдӕр тӕссаг ку уа, уӕд уайтӕккидӕр хабар игъосун кӕнетӕ, – фӕннисан кодта Сергей Меняйло.

Дзубандийӕн хатдзӕгтӕ кӕнгӕй, Сергей Меняйло ведомствити минӕвӕртти зӕрдӕбӕл ӕрлӕуун кодта, сӕ архайди сӕйрагдӕр нисантӕ адӕми ӕнӕнездзийнадӕ ӕма ӕдасдзийнадӕ ке ‘нцӕ, уой. Ӕ дзубандимӕ гӕсгӕ, аци ахсгиаг кустмӕ уӕлӕнгай цӕстӕй ракӕсунӕн бунат гъӕуама ма уа. Еугур тухстаг фарстатӕмӕ дӕр уӕлдӕр разамунди ӕргом гъӕуама афойнадӕбӕл ӕздӕхт цӕуа.

Тагъд агъази Клиникон сӕйгӕдони ци бӕлах ӕрцудӕй, е ке ӕма цӕй фудӕй рауадӕй, уой, ӕвӕдзи, исбӕрӕг кӕндзӕнӕнцӕ барадон оргӕнтӕ. Фал уӕддӕр еу фуд ба нур дӕр бӕлвурд ӕй: еума хатт бабӕй ни аци уӕззау фидбилизӕй баруагӕс ӕй, цӕйбӕрцӕбӕл тӕссагдзийнадӕ нин хӕссуй, кӕмидӕр кадӕр цийфӕнди хузи ке ‘нхӕст кӕнуй ӕ комкоммӕ бӕрнон ихӕстӕ, уомӕн ке уодӕнсӕн, е. Еци цийфӕндикустгӕнгутӕ махӕй ку не ‘фсӕрми кӕнунцӕ, уӕд си мах ба цӕмӕн гъӕуама ӕфсӕрми кӕнӕн? Не ‘фсӕрмитӕ ба, раги уа ӕви ӕрӕги, фидбилиз расайунцӕ…

Абони хумӕтӕги нӕ мухур кӕнӕн номдзуд советон поэт Роберт Рождественскийи ӕмдзӕвгӕ «О мастерах». Бакӕсетӕ ‘й, расагъӕс кӕнетӕ, цӕбӕл си цӕуй дзубанди, уобӕл. Кӕдимайди ба ни алкедӕр ӕ кусти медӕгӕ ӕ кудфӕнди цӕстингас раййевидӕ нӕ цардиуаги ахсгиаг фарстатӕмӕ бӕрнондӕр унӕй.