22 июня 2024

ÆХСÆНАДОН ФÆЗУÆТТÆМÆ – ЦÆСТДАРД

13.01.2024 | 13:19

Еугур Уæрæсей куд æй, уотæ Цæгат Иристони дæр 15 мартъий æ тухи бацæудзæнæй 2024 анзи æхсæнадон фæзуæттæмæ базелуни, исцалцæг кæнуни онлайн-гъæлæскæнуйнадæ.

Еугур нисантæ конд цæунцæ национ проект «Цæрæнуæттæ æма сахайраг алфамбулай»-и фæлгæти. Гъæлæс кæнæн уодзæнæй 30 апърелмæ сайт https//15. gorodsreda.ru/. Цæгат Иристони алли цæрæг дæр, 14 анземæй хестæр куд уа, уотемæй æ бон уодзæнæй æхсæнадон фæзуæтти ирæзтбæл байархайун. Уой туххæй гъæуама равзара еу æхсæнадон фæзуат. Нуртæккæ бал бунæттон хеунаффæйади администрацитæ цæттæ кæнунцæ базелуйнаг æхсæнадон фæзуæтти хигъд.

Республики Сæргълæууæг Сергей Меняйло куд фæббæрæг кодта, уотемæй цæгатиристойнæгти рахастæй аразгæ уодзæнæнцæ еугур гъуддæгутæ. «Комкоммæ нæ цæргутæ сæ гъæлæстæ ратдзæнæнцæ парктæ, сквертæ, сахарти, гъæути фæлгонцади туххæй. Цæмæй 2025 анзи еугур еци объекттæмæ базелонцæ, исцалцæг сæ кæнонцæ, уобæл нур байархайун гъæуй. Еумæ бавналæн нæ сахартæ, гъæутæ федауцæдæр искæнунмæ. Цæгат Иристони цæрæн бунæттæ рæсугъддæр фадуатгиндæр исаразуни туххæй гъæлæс кæнуни байархайетæ», – фæдздзурдта республики Сæргълæууæг.

Уомæй уæлдай, сайт «Добро. РФ»-й уодзæнæй бархеуон агъазгæнгути регистраци искæнуни фадуат, етæ адæммæ еугур хабæрттæ хъæртун кæндзæнæнцæ. Сæ архайд хъæбæр ахсгиаг уодзæнæй аци гъуддаги. Куд зонæн, уотемæй Цæгат Иристон аци проекти архайуй 2021 анзæй фæстæмæ. Уой фæрци хъæбæр берæ фæзтæ, сквертæ, парктæмæ базилдæнцæ, исфæлгонц сæ кодтонцæ еугур фадуæттæй. Адæм сæ фæллад уоми уадзунцæ, сæхе ерхæфсунцæ. Сувæллæнттæн си еугур равналæнтæ дæр ес.