22 майя 2024

Æнæнездзийнадæй, фарнæ æма амондæй райдзаст уæд уæ царди алли бон дæр!..

30.12.2020 | 16:10

ЦÆГАТ ИРИСТОН-АЛАНИЙ СÆРГЪЛÆУУÆГ БИТАРТИ ВЯЧЕСЛАВИ АРФÆ НÆУÆГ, 2021 АНЗИ ФÆДБÆЛ!..

Цæгат Иристони хъазар цæргутæ!

Мæ хъазар æмзæнхонтæ!

Нæхстæр кæнуй историмæ 2020 анз. Зæронд  анз хумæтæг нæ адтæй, идзаг адтæй мæтæйдзаг устур æма минкъий гъуддæгутæй. Фал, æ сæйрагдæр ба æй – мах нæ еугурдæр еумæ нæ куст идарддæр кодтан, архайдтан, цæмæй нæ сæйраг ихæс æнхæстгонд æрцæуа – не ’мзæнхонти цардиуагæ фæххуæздæр кæнунбæл.

Мах хъæбæр фæндуй, цæмæй евгъуд анзи еугур дуйнебæл дæр ци незихатт рапарахат æй, уой фæдбæл баст катай æма мæтæ фæстегæй байзайуонцæ.

Нæ зæрдæ федарæй дарæн, цæмæй еци нези нихмæ вакцинæ ка аразуй, уони, уæдта дохтирти, уони хæццæ ба нæ республики дохтирти, кæцитæ зæрдиагæй архайунцæ алли хецæн сæйги дæр æ къæхтæбæл ислæуун кæнунбæл, уони хъиамæттæ устур  агъаз фæууонцæ нæ еумæйаг зинæвзарæнæн, уобæл.

Ес нин евгъуд анзи фæстеугутæй хатдзæгтæ кæнгæй, сæрустур цæмæй уæн, уæхæн фадуат. Арæзт æма игонгонд æрцудæнцæ нæуæг скъолатæ æма сабийти рæвдауæндæнттæ, цæрæн хæдзæрттæ, нæдтæ æма хедтæ. Федæни нæ зæрди ес нæуæг агъазиау туристон спортивон азгъунстити арæзтадæ раизолдæр кæнун, æнхæстгонд цæунцæ цæргутæн æцæг агъази хæццæ баст экономикон æма социалон программитæ.

Цæгат Иристон ахур æма фæллойнæ кæнуй, ирæзунцæ æригон бийнонтæ, гъомбæлгонд цæунцæ сувæллæнттæ, каст цæуй хестæртæмæ, цæстигагуй хузæн гъæуайгонд цæунцæ нæ фидтæлти æгъдæуттæ, республики ци берæнацион адæмихæттитæ цæруй, уони ’хсæн рахастдзийнæдтæ æвæрд æнцæ бæрзонд, æмбæлгæ уагæбæл.

Нæуæг анзи агъоммæ фæткæн байзадæй ести хуарздзийнадæ ниббæлдат кæнунæн. Е гъæуама, æнæмæнгæ, исæнхæст уа æма æрцæуа. Нæ бæллецтæ фиццагидæр баст фæуунцæ нæ хеуæнттæ æма хæстæгути хæццæ, æма мах фæндуй, цæмæй æнæнез уонцæ, цæмæй алли хæдзари дæр уа гъар æма игъæлдзæг, цæмæй фидбилизтæй хизт уонцæ.

Нæуæг анз – хæдзайрон, бийнонти бæрæгбон æй. Фæткæмæ гæсгæ ни алкедæр еци бæрæгбонбæл исæмбæлдзæнæй æ бийнонти ’хсæн, æ зæрдæн хъазар ка ’й, ке туххæй фæллойнæ кæнæн æма цæрæн, уони хæццæ. Адæймаги хумæтæг амонд уой медæгæ ’й.

Гъæйдæ, мадта Нæуæг анзи бæрæгæхсæви кæрæдземæн зæрдæй разæгъæн æнæнездзийнадæ, хуарздзийнæдтæ æма амонд, нæ республикæн ба – сабурдзийнадæ æма идарддæри ирæзт.

Хуарзæй дæбæл цæуæд 2021 анз, Цæгат Иристон, уадзæ æма нин æнтæстгин анз куд фæууа, еци хуарздзийнадæ уин зæгъуй мæ зæрдæ уæ еугуремæн дæр, мæ хъазар æмзæнхонтæ!