25 июля 2024

ÆНДОН АРТИ ÆХСЕДУЙ, АДÆЙМАГ БА КУСТИ!..

31.03.2023 | 13:05

Цæгат Иристони райдæдта инвалидтæ æма се ’нæнездзийнадæмæ гæсгæ  цубургонд гæнæнти хæццæ адæймæгути ’хсæн профессион дæснидзийнадæй чемпионат  «Абилимпикс»-и аци анзи республикон еристæмæ  цæттæгæнæн хай.

Аразунцæ ’й Цæгат Иристони ахурадæ æма науки Министрадæ «Абилимпикс»-и регионалон хайадæ.

Чемпионати архайуни барæ ес цуппæрдæс анземæй хестæр скъоладзаутæн, студенттæн æма гъомбæл специалисттæн, æма сæ уой туххæй 2 апърели уæнгæ бадæттун гъæуй курдиадæ.

– Æвдæймаг хатт нæ республики ка рацæудзæнæй, еци агъазиау чемпионати архайгутæ аллихатт дæр бавдесунцæ уоди алæмæти  хъаурæ æма нæуæг æнтæстдзийнæдтæмæ тундзундзийнадæ. Аци еристи фæрци берæ æригон специалисттæ хе дæсниадæн над ке равзардзæнæнцæ, е ни федарæй æруагæс кæнуй, – загъта нæ республики ахурадæ æма науки министр Алибегти Эллæ.

Аци анз еристæ ци æртиндæс дæсниадебæл рацæудзæнæнцæ, уонæй цуппар – «Хуæруйнаггæнæги куст», «Хуйæг», «Хуæдтолгити цалцæггæнунадæ» æма «Æндадзæн технологитæ» – кустдæтгутæмæ нимад æнцæ уæлдай ахсгиагдæрбæл. Президентон платформæ «Уæрæсе – фадуæтти бæстæ»-йи хайбæл нимад инвалидтæ æма се ’нæнездзийнадæмæ гæсгæ цубургонд гæнæнти хæццæ адæймæгути ’хсæн «Абилимпикс»-и профессион дæсниади чемпионаттæ æнхæстгонд цæунцæ проект «Ахурадæ»-мæ гæсгæ.

 

Республикæ Цæгат Иристон-Аланий ахурадæ æма науки Министради пресс-службæ