20 апреля 2024

ÆНГЪÆЛМÆГÆСÆГ УÆГÆ НÆ КÆНУЙ…

08.10.2022 | 13:55

Æрæги нæ республики Сæргълæууæг Сергей Меняйло фембалдæй уæхæн тухст адæми хæццæ Хецауади Хæдзари. Ауæхæн фембæлдтитæ аразуни фæткæ иссæй еудадзугон. Æма амæй размæ, уотæ нур дæр нæ республики Сæргълæууæгмæ агъазагор фулдæр цудæнцæ, е ‘нæнездзийнадæ гъигæдард кæмæн æй, инвалид уогæй, æ бон лæвар хуастæ райсун, реабилитаци æма нæ бæсти æндæр сахарти зундгонд медицинон центртæмæ рандæун ке фадуат нæ амонуй, уæхæн фæккæсунгъæуагæ сæйгитæ. Аци фарстати фæдбæл нæ республики Хецауади Сæрдари хуæдæййевæг Александр Реутов куд радзурдта, уотемæй сæйгитæн нæ республики Сæргълæууæги фæстауæрцон фондæй дехгонд æрцæудзæнæй æхцай фæрæзнитæ медицинон центртæмæ рандæунæн, уæдта лæвар хуастæ есунæн.

Мæздæги райони, гъæу Предгорныйи цæрæг пенсиесæг Хожахмат Ибрагимов ба гъаст кодта амбулатори сæмæ ке нæййес, уомæй, уæдта электрон тухæдæттæн системæ гъæуи хузæнон ке нæ косуй, æма фулдæр хатт адæм æнæ рохсæй байзайунцæ:

– Нæ гъæумæ 2003 анзæй фæстæмæ фæккæсæг нæййес. Некæд нæмæ неке ‘рцудæй нæ республики Хецауадæй дæр æма цæстуарзонæй не ‘ркастæй нæ уавæртæмæ. Ци амбулатори нæмæ адтæй, е басугъдæй. Æнæ медицинон агъазæй байзадан. Уомæй уæлдай нæййес хузæнон над гъæумæ, æма нæ устур таси æфтауй обауи асæ лæсæн. Кæд ратондзæнæй, е бæрæг нæй.

Аци гъæуи цæргутæн ма сагъæссаг æнцæ никкидæр цалдæр социалон фарстай. Уæлдайдæр ба – Хожахмат Ибрагимов куд загъта, уотемæй сæ гъæу æма сæ синхаг гъæу Малый Малгобек æндæр рауæнмæ раййевун гъæуй – нур кæми ‘нцæ, еци рауæнтæн тæссаг æй сæ алфамбулай обаугæндтæй æрбурæнтæй.

Уой фæдбæл Сергей Меняйло куд загъта, уотемæй æнцон исаразæн нæй, фал имæ уæддæр æркæсдзæнæнцæ.

Нæ республики архитектурæ æма арæзтади министр Моргуати Константин Сергей Меняйлойæн радзурдта, гъæу Предгорныйи амбулатори исаразунæн зæнхи хай æма подрядчикки ке исбæлвурд кодтонцæ, æма 2023 анзи паддзахадон программи бундорбæл арæзт æрцæудзæнæй амбулатори еугур гъæугæ нæуæг медицинон ефтонггæрзтæ æма техники хæццæ. Аци гъуддаг исæнхæст кæнунæн федералон æма республикон бюджетæй æхцай фæрæзнитæ дехгонд æрцудæй 25  265 590,00 соми.

Уой хæццæ ба Сергей Меняйло зæрдæ байвардта, рæхги ке бабæрæг кæндзæнæй аци дууæ гъæуи дæр æма æхуæдæг бæлвурдæй æркæсдзæнæй еугур фарстатæмæ дæр.

Гъæу Комсомольскийи æма Змейки станици астæуккаг скъолати ахургæнгутæ ба курдтонцæ се скъолатæ исцалцæг кæнунæн син фæййагъаз кæнун. Æма нæ республики ахурадæ æма науки министр Алибегти Эллæ куд радзурдта, уотемæй федералон программæ «Ахуради ирæзт»-и бундорбæл цалцæги куститæ цæунцæ нæ республики 44 скъолайеми.

– Комсомольскийи æма Змейки скъолатæ хаст æрцудæнцæ проектмæ, æма 2023 анзи райдайдзинан аци объекттæ дæр бундоронæй цалцæг кæнун. Комсомольскийи астæуккаг скъолай цалцæгæн нин федералон бюджет радех кодта æхцай фæрæзнитæ 18  190,44 мин соми, Змейки скъолайæн ба – 56  188, 69 мин соми.

Нæ республики Сæргълæууæгæй курдтонцæ, Хъизлари спортивон комплекс æма Дзæуæгигъæуи шахмæтти клуб райаразун дæр. Уомæй уæлдай, фембæлди дзубанди цудæй, Дзæуæгигъæуи историон хæзнатæбæл дæр. Елуати Станислав республики Сæргълæууæгæй курдта, Титови гъæунги ма Дзæуæгигъæуи рагон федарæй ци фарс байзадæй, е моргай æгъзæлуй, æма ‘й багъæуай кæнун гъæуй куд историон циртдзæвæн, уотæ. Аци фарстай фæдбæл культурон хæзнатæ æма объекттæ багъæуай кæнуни Комитети сæрдар Гæлуати Ацæмæз куд радзурдта, уотемæй «Ирон адæми национ-культурон ирæзт»-и паддзахадон программи ихæстæ 2021-2025 æнзти исæнхæст кæнунæн æхцай фæрæзнитæ дехгонд æрцудæй 20  925  000 соми. Уой хæццæ ба ма загъта:

– Комитет бакуста наукон-проектон хæрзтæбæл, реставрацион куститæ бакæнунбæл. Рагон федари фарс реставраци искæндзæнæй Æнæнхæст бæрнондзийнади æхсæнадæ «Скифос-РСК», æ сæргъи – дæсни реставратор Петр Павлов. Цæгат Иристони Сæргълæууæг Сергей Меняйлой хæццæ фембæлдмæ ка ‘рбацудæй, уонæн республики Сæргълæууæг зæрдæ байвардта, сæ фарстатæмæ лæмбунæг ке ‘ркæсдзæнæнцæ, гæнæн æма амал си кæмæн уа, етæ æнхæстгонд ке ‘рцæудзæнæнцæ, уомæй.

Æма уомæй дæр, агъазгъæуагæ ка ‘й, етæ нифсгундæр кæнунцæ… Куд фæззæгъунцæ, æнгъæлмæгæсæг æнгъæлмæ кæсунæй уæгæ нæ кæнуй.