22 майя 2024

ÆРИГОНÆЙ ЗÆРУАМÆ – ЕУНÆГ КЪАХДЗÆФ…

10.06.2023 | 20:57

Нæ рагфидтæлтæ куд дзориуонцæ, уотемæй æригонæй зæруамæ æдеугурæй еунæг къахдзæф ес, æма дин цæмæй рæствæндаггæнæг фæууа, уой туххæй ба æригонæй гъæуй æновудæй архайун, цæмæй дæ карни гъуддæгутæ зæрдæмæдзæугæ рауайуонцæ, уобæл.

Кенæ ба, мæнæ уин ци хенвæрсон лæги кой ракæнуйнаг ан, уой хузæн фæсмойнаг фæууодзинайтæ. Цæветтонгæ, еу зæронд лæг бæхмæ исхезун не ’сфæразта æма еци хенвæрсонæй ку зæгъидæ:

– Уогæ ба æригонæй ци сæрæн лæхъуæн адтæн, ци!..

Фал, æвæдзи, æ еци загъдæй æхуæдæг фефсæрми æй, æ алливарс ракæститæ кодта æма ку неке æрæстæфтæй, уæд нийнæфтæй:

– Æригонæй дæр неци адтæн æма нур дæр…

Æма цæмæй адæймаг æ зæруай бæнтти уæхæн хатдзæгмæ ма ’рцæуа, уой туххæй ба ’й æригонæй разæнгардæй архайун гъæуй æ кари равгитæмæ гæсгæ, хæдзардзинæй си испайда кæнунбæл.

Уæхæн равгитæ нури рæстæгути æригæнттæн сæ зæрди фæндон берæ æма аллихузон æнцæ æви нæ, е хецæн дзубанди æй. Фал пайда кæнун гъæуй нерæнгæ бал ци фадуæттæ ес, уонæй. Сæ еу – аллианзон фæсевæдон форум «Машук».

 

Сæрди ралæуди хæццæ райдæдта аллианзон фæсевæдон форум «Машук»-мæ цæттæ кæнуни куст. Уой хæццæ ма, Цæгат Кавкази фæсевæди аллианзон æмбурд нур æ арæнтæ фæуурухдæр кодта – зундгонд куд æй, уотемæй ин нур лæвæрд æрцудæй еугуруæрæсеуон нисанеуæг.

Аци анз форум арæзт æрцæудзæнæй цуппæрдæсæймаг хатт, æ архайгутæ æма иуазгутæ Пятигорскмæ æрбамбурд уодзæнæнцæ 12-26 августи.

Фæсевæди гъуддæгути æма Нацити гъуддæгути фæдбæл федералон агентадæ, Цæгат Кавкази федералон зилди Уæрæсей Президенти Æнхæстбаргин минæвари аппарат, Стъараполи крайи Хецауадæ æма иннæ организацитæ нуриуæнгæ рапарахат кодтонцæ форуммæ цæттæгæнæн мадзæлттæ.

«Машук»-и пресс-служби минæвар куд радзурдта, уотемæй аци сæрди форуми архайгутæ исуодзæнæнцæ дууæ мин æригон адæймаги бæсти еугур регионтæй. Алли къабæзти косæг æригон профессионалтæ æма æхсæнадон царди хъæппæресгун архайгутæ рæнгъæмæ рахæсдзæнæнцæ сæ инновацион амалгъонадон, ахурадон, рохситауæн æма берæ æндæр цæмæдесаг проекттæ. Уой хæццæ ма аци хатт фæсевæдон форуми сæйрагдæр темæ уодзæнæй Ахургæнæг æма зундамонæги анз.

Ке зæгъун æй гъæуй, амæй размæ форумти фæлтæрддзийнадæбæл дæр къох нæ исесдзæнæнцæ. Раздæри хузæн форуми архайгутæн исараздзæнæнцæ берæ фембæлдтитæ зундгонд политиктæ æма æхсæнадон архайгути хæццæ, промышленниктæ æма амалгъонти хæццæ, цардархайди алли къабæзти косæг экспертти хæццæ… Форуми еугур бæнтти дæргъи дæр сæ куст кæндзæнæнцæ цæлхæмбурдтæ, лекцион æма буцæудзубандий фæзуæттæ, презентацитæ æма уотæ идарддæр. Фæсевæдон æмбурди архайгутæ æма иуазгутæмæ æнгъæлмæ кæсдзæнæй урух культурон программæ дæр.

«Машук»-и пресс-служби разамонæг Евгения Арустамова куд радзурдта, уотемæй Цæгат Кавкази федералон зилди субъектти нуриуæнгæ ’взарунцæ, фæсевæдон форуми региони кадæ ка гъæуай кæндзæнæй, еци делегацити иуонгти. «Нæ зæрдæ дарæн, иннæ æнзти хузæн нæ форуммæ фæсевæди еугуремæй хъæппæресгундæр æма гъомусгиндæр минæвæрттæ (18 анзæй 35 анзи уæнгæ), ке исаккаг кæндзæнæнцæ, уобæл», – загъта Евгения.

Форуммæ цæттæ кæнунбæл дзоргæй, Цæгат Иристони фæсевæди гъуддæгути фæдбæл Комитети сæрдар Джусойти Руслан куд фегъосун кодта, уотемæй аци анз «Машук»-мæ республикæн радех кодтонцæ 10 бунати. Комитети сæрдари дзубанидмæ гæсгæ, регионти квотитæ ке фæмминкъийдæр æнцæ, е баст æй, форуми архайгути нимæдзæ еугур уæрæсейаг регионтæбæл ке байурстонцæ, уой хæццæ. «Уотемæй ба фæстаг цалдæр анзей дæргъи форуммæ ’рвистан 200-300 адæймагей бæрцæ», – загъта Джусой-фурт.

Еумæ райсгæй, цæгатиристойнаг фæсевæди балцитæ «Машук»-мæ алкæддæр адтæнцæ æнтæстгин. Зæгъæн, фæстаг 5 анзей дæргъи нæ республики минæвæрттæ сæ инновацион æма æхсæнадон проекттæ æнхæст кæнунæн форуми рамулдтонцæ 300 миллион сомей аргъ гранттæ.