25 июля 2024

ÆВÆРÆНТÆ, Æ ИСОНИБОНБÆЛ КА САГЪÆС КÆНУЙ, Е АРАЗУЙ…

15.07.2022 | 17:14

«Уæ бийнонтæмæ ес æхцай æвæрæнтæ?..» – уæхæн фарста дзиллон цæстингас бæлвурдгæнæг Еугуруæрæсеуон центри æртасгутæ равардтонцæ уæрæсейæгтæмæ нæ бæсти алли регионти. Æма син дзуæппитæ ка равардта, уонæй айдагъдæр сæ 33 процентемæ разиндтæй уæхæн æвæрæнтæ. Анзи размæ уæхæнтти бæрцæ адтæй 3 проценти фулдæр. Куд ма рабæрæг æй, уотемæй æвæрæнтæ ахиддæр кæнунцæ 18-24 анзей кари фæсевæд, æнхæст æма æнхæст уæлдæр ахургонддзийнадæ кæмæ ес, етæ, уæдта Мæскуй æма Санкт-Петербурги цæргутæ. Уой хæццæ ба, æвæрæнтæ ка кæнуй, уонæн сæ 27% куд зæгъунцæ, уотемæй тæккæ гъæуагæдæрдзийнæдтæбæл фæстауæрцæ кæнунцæ. Уæхæн æвæрæнтæ кæмæ ес, уонæн сæ 60% багъудæй сæ фæрæзнитæ фæстаг анзи дæргъи æнæнгъæлти гъæуагæдзийнæдтæбæл харз кæнун.