25 июля 2024

АФОНÆБÆЛ ÆНХÆСТГОНД КУСТ – ПАЙДАХÆССÆГ!..

17.06.2022 | 11:01

Зундгонд куд æй, уотемæй Санкт-Петербурги 15-18 июни цæуй Æхсæнадæмон экономикон форум. Æ исаразгутæ куд зæгъунцæ, уотемæй аци мадзалмæ хъæбæр цæмæдесæй ракастæй дуйнеуон æхсæнадæ – цалдæр боней дæргъи ‘й бабæрæг кодтонцæ 13500 архайæги 141 паддзахадемæй, се ‘хсæн минæй фулдæр минæвæрттæ 46 паддзахадей аллихузон организацитæй.

Форуми архайуй Цæгат Иристони делегаци дæр, æ сæргъи Сергей Меняйло, уотемæй. Æма бавдесдзæнæнцæ, нæ республики устур ахедундзийнадæ кæмæн ес, цалдæр уæхæн размæцуд проекти:

– Туристон-рекреацион комплекс «Мамисон» исаразун, æ еумæйаг аргъ æй 19 миллиард соми, гъæуама си фæззинна 3 мин нæуæг кусти бунати;

– Кластер «Агропромышленнон комплекс»-мæ хаст цæуй фæткъу бæлæсти дзæхæра ниййаразун, рæзæфснайæнтæ, гъаруæтти комплекс исаразун æма æндæр нисантæ. Æ еумæйаг аргъ æй 34,1 миллиард соми, фæззиндзæнæй си 2308 нæуæг косæн бунати;

– «Транспортон-логистикон комп-лекс»-и фæрци фæззиндзæнæй нæуæг аэровагзалон бунат, уомæй идарддæр – индустриалон-логистикон парк. Æ еумæйаг аргъ – 5 миллиард сомей бæрцæ, фæззиндзæнæй си 2 мин нæуæг кусти бунати;

– «Нæуæг туристон инфраструктурæ æма лæггæдти ирæзт»-и фæрци фæззиндзæнæй тематикон парк аллихузон аттракционти хæццæ æма туристон-рекреацион комплекс. Æ аргъ – 4,5 миллиард соми, æ проектон гъомусмæ ку рахезонцæ, уæд еу анзмæ æмбæлдзæнæнцæ 400 мин адæймагебæл, фæззиндзæнæй си 557 нæуæг кусти бунати.

– Балер кæсалгæдарæн хæдзаради исарæзтæн æ нисан æй Цæгат Иристони æдзæнхæ дони кæсалгæдарæн центри фæззинд. Хъæппæрес равдиста «Аквакультурити сакъадах», æ аргъ æй 1 млрд соми, æ тухи ку бацæуа, уæд уодæгас кæсалгæ есдзæнæнцæ 5 мин тонней бæрцæ. Фæззиндзæнæй си 38 нæуæг кусти бунати.

Форум цалинмæ коса, уæдмæ делегаций зæрди ес цалдæр ахсгиаг бадзурди бафинсун, уони хæццæ, Кластерти, технопаркти ассоциаци, Уæрæсей промышленниктæ æма амалгъонти цæдес, информацион технологити компани, хецæн индустриалон парк исаразуни туххæй сæрмагонд гæгъæди дæр. Не ‘мгустадæ фæххуæздæр уодзæнæй акционерон æхсæнадæ «Медскан» æма «Уæрæсей Сбербанк»-и хæццæ.

Нæ рагфидтæлтæй нин байзадæй уæхæн загъд: «Афонæбæл ци куст бакæнай, пайда е хæссуй!..» Æма мæнæ ци нисанти кой ракодтан, етæ, дзубанди дæр ибæл нæййес, пайдайаг æнцæ. Æцæг байархайун ба гъæуй, цæмæй афонæбæл æнхæстгонд æрцæуонцæ. Æма еци гъуддаг ба, бæргæ, ку бантæсидæ…