13 июля 2024

АГЪАЗ – ÆРИГОН БИЙНОНТÆН

12.11.2022 | 14:33

ПАДДЗАХАДОН СУБСИДИ – ЦÆРÆНУÆТТÆ РАЙСУНÆН

Хæстæгдæр рæстæг фондз æма инсæй цæгатиристойнаг æригон бийнонтæн паддзахадон субсидий хузи лæвæрд æрцæудзæнæй фæйнæ еу миллион сомей бæрцæ. Еци фæрæзнити фæрци бийнонтæн фадуат уодзæнæй цæрæнуатон ипотеки еу хай бафедунæн.

Уой фæдбæл Цæгат Иристони Хецауадæ ци сæрмагонд унаффæ исфедар кодта, е хаст æрцудæй 2016-2024 æнзти республики цæрæг бийнонтæн аслан æма еугурфадуатгин цæрæнуæттæ дæттуни фæдбæл регионалон программæй уагæвæрди фæлгæти. Программи архайуни барæ ес, дууинсæй анзи кæбæл нæма исæнхæст æй æма гъæути ка цæруй, еци æригон специалистти, уæдта ахуради, культурæ æма æнæнездзийнадæ гъæуайкæнуйнади къабæзти косгути.

Фарстамæ æркæсуни фæсте, Хецауади иуонгтæ исфедар кодтонцæ, аци хатт уæхæн субсиди ка райсдзæнæй, еци бийнонти номхигъд.

Еумæ райсгæй, 2022 анзи уæхæн паддзахадон субсиди райсдзæнæнцæ 350 æригон бийнонтемæй фулдæр