25 июля 2024

АХСГИАГ ЦАУ

12.08.2022 | 16:27

Куд алли анз дæр, уотæ бабæй æрæги, 6 августи Дигоргоми бæрæггонд æрцудæй Задæлески Нанай бæрæгбон.

Уоми æ номбæл ци музей ес, уой алфамбулай æрæмбурд æй хъæбæр берæ дзиллæ Иристони алли рауæнтæй. Бæрæгбон рауадæй дессаги зæрдæмæдзæугæ, æ исаразгутæ ‘й исрæсугъд кодтонцæ аллихузон мадзæлттæй. Уой фæдбæл æрмæг кæсетæ 4-аг фарсбæл.