21 майя 2024

АХСГИАГ ХАБАР

29.10.2022 | 16:40

БÆРНОНДÆРÆЙ АРХАЙУН  – РÆСТÆГ ÆМА УАВÆРТИ ДОМÆН

Республикæ Цæгат Иристон-Аланий идарддæри  социалон-экономикон райрæзти фæдбæл Уæрæсей Президенти амунддзийнæдтæ куд æнхæстгонд цæунцæ? Аци æма æндæр ахсгиаг фарстатæбæл лæмбунæг дзубанди рауадæй Уæрæсей Хецауади хæдзари.

Фиццаги-фиццагидæр, амунд фарстатæбæл лæгæй-лæгмæ æрдзубанди кодтонцæ Уæрæсей Федераций Хецауади Сæрдари хуæдæййевæг Александр Новак æма Цæгат Иристони Сæргълæууæг Сергей Меняйло. Фæстæдæр дзубанди райдарддæр æй, федералон ведомствитæ æма регионалон министрадти минæвæрттæ дæр си архайдтонцæ, уотемæй.

Дзубандий рæстæг сæрмагонд æргом здæхт æрцудæй 2023-2025 æнзтæн республики бюджети социалон статьятæ æнхæст кæнунæн фагæ фæрæзнитæ иснисан кæнунмæ, уæдта æндæр цалдæр ахсгиаг инвестицион проектмæ.

Зæгъæн, Президенти амунддзийнæдтæй еу баст адтæй Дзæуæгигъæуи комплексон ирæзти фарстати хæццæ. Еци нисанбæл косгæй, профилон федералон æма регионалон ведомствити минæвæрттæ бацæттæ кæндзæнæнцæ сахари идарддæри райрæзти мастер-пълан.

Бони фæтки фастатæбæл дзоргæй, Сергей Меняйло куд фегъосун кодта, уотемæй  корпораци «ВЭБ.РФ» урухæй архайуй æма идарддæр дæр архайдзæнæй республики промышленнон, инфраструктурон æма экспортон проектти.

Æмбурди архайгутæ æркастæнцæ  сахар Беслæни райрæзти генералон пълани уагæвæрдтæ æнхæст кæнуни фæткæмæ дæр. Сергей Меняйло куд фæббæрæг кодта, уотемæй пъланмæ хаст 17 ахсгиаг социалон объекти арæзтадæн гъæугæ фæрæзнитæ афойнадæбæл дехгонд цæунцæ.

Профилон ведомствитæ æма подрядон организацити архайдæн хуарз аргъ искæнгæй, Александр Новак бафæдзахста, цæмæй Беслæни райрæзти генералон пълани еугур мадзæлттæ дæр гъæуама æнхæстгонд цæуонцæ уæлдай бæрнондæрæй.