24 апреля 2024

АХУРАДИ РОХС БӔРЗӔНДТӔМӔ ФӔСЕВӔДИ РӔСТВӔНДАГ КОДТА

28.02.2022 | 17:32

Мӕнӕ уӕ абони Мӕцути астӕуккаг скъолай туххӕй ци ӕрмӕги хӕццӕ зонгӕ кӕнӕн, е ма нӕ газети кӕддӕр (2006 анзи) адтӕй мухургонд. Фал ӕй уӕддӕр нӕуӕгӕй ба уомӕн ӕримистан ӕма, еуемӕй, уӕд хабӕрттӕ бустӕги бӕлвурдгонд ке нӕма ӕрцудӕнцӕ, уомӕ гӕсгӕ ба си цидӕр ӕнӕрастдзийнӕдтӕ райервазтӕй, ӕма сӕ исраст кодтан. Еци гъуддаги нин фӕййагъаз кодта фӕллойни ветеран Цопанти Валерий. Иннемӕй ба нури фӕлтӕртӕй, уӕлдайдӕр ба ӕригӕнттӕй, беретӕн евгъуд рӕстӕгути цаутӕ зундгонд дӕр нӕ ’нцӕ. Уотемӕй ба сӕ ӕнӕмӕнгӕ зонун гъӕуй, цӕмӕй фӕлтӕрӕй-фӕлтӕрмӕ иронхгонд ма цӕуонцӕ, нӕ абони цардиуагӕ кутемӕй ӕма цӕбӕл ӕнцойнӕ кӕнгӕй райрӕзтӕй, абони нӕмӕ хумӕтӕг ка кӕсуй, еци ахсгиаг гъуддӕгутӕ ке уодуӕлдай хъиамӕти фӕрци арӕзт цудӕнцӕ, уой хестӕрӕй-кӕстӕрӕй гъӕуама зононцӕ.


Иристони фӕсевӕди цардиуаги Ӕрӕдони духовон семинари ци бунат ахӕста ӕма цӕйбӕрцӕбӕл агъазиау лӕггадӕ бакодта ахуради тонхи рацӕунӕн, уой, Дигоргоми фӕсевӕдӕн ба, сӕрмагондӕй райсгӕй, бакодта Фӕснӕли астӕуккаг скъола.

Скъолайӕн ес ӕхе анзфинст. Арӕзт ӕрцудӕй советон цардиуагӕ Цӕгат Иристони евгъуд ӕноси 20-аг ӕнзти ку ӕрфедар ӕй, уӕд. Ӕрбунат кодта, революций размӕ Терки акционерон ӕхсӕнадӕн Фӕснӕли ци ӕзгъӕринсӕн фабрикӕ адтӕй, уой азгъунсти. Зундгонд куд ӕй, уотемӕй фабрикӕ пурхӕгонд ӕрцудӕй 1905 анзи кӕрони.

Уӕд фабрики куст ӕрлӕудтӕй, ӕ хецӕуттӕ ин ӕ мулк уӕрдунтӕй ластонцӕ, фал дорӕй арӕзт хӕдзӕрттӕ-корпустӕ ба куд ӕма кумӕ фӕлластайуонцӕ?..

Уӕди рӕстӕгути советон паддзахадӕ, хъӕбӕр устур ӕргом ӕздахта адӕми ахуради, культури фарстатӕмӕ. Ӕма куд алкӕми, уотӕ хуӕнхбӕсти арӕзт цудӕй скъолатӕ, кӕцити фӕрци фӕсевӕдӕн фӕззиндтӕй равгитӕ райдайӕн ӕма астӕуккаг ахурадӕ райсунӕн.

Раст зӕгъгӕй, Дигоргоми уой размӕ дӕр фӕззиндтӕй райдайӕн (дууӕкъласон) скъолатӕ Мӕхчески, Уӕллагкоми ӕма Стур Дигори. Фал етӕ фӕсевӕди изолдӕр ахурадӕмӕ турнундзийнадӕй ӕгӕр фӕсте райзадӕнцӕ. Рӕстӕги домӕнтӕмӕ гӕсгӕ ӕнхӕстӕй дзуапп нӕ лӕвардтонцӕ.

Дигоргоми ахуради гъуддӕгутӕ райаразунбӕл ӕновудӕй ка архайдта, уонӕй еу адтӕй Цопанти Микъолоз, ӕма ӕ имисуйнӕгти куд финста, уотемӕй Фӕснӕли революций размӕ дӕр адтӕй скъола. Хундтӕй «Фаснальское высшее начальное училище». Микъолоз си ӕхуӕдӕг дӕр уруссаг ӕвзаг ӕма литератури ахургӕнӕгӕй куста 1915 анзӕй 1920 анзи уӕнгӕ. Раст зӕгъгӕй, еци скъола ци бундорбӕл арӕзт адтӕй, уӕдта куд куста, уой туххӕй ба нин нерӕнгӕ неци бӕлвурддӕр базонун бантӕстӕй – ӕвӕдзи, архивтӕмӕ ӕркӕсун гъӕуй.

Раздӕри рӕстӕгути ахуради гъуддӕгутӕ фулдӕр рауӕнти арӕзт цудӕнцӕ аргъауӕнти хӕццӕ дууӕкъласон скъолати. Зӕгъӕн, Уӕллагкоми зилди саугин Цопанти Едзай фурт Николай ӕма Гокъоти Гаспо Дунти гъӕуи цӕргути исразӕнгард кодтонцӕ Къусрати хӕдзӕрттӕ балхӕнунбӕл, цӕмӕй си скъола игонгонд ӕрцудайдӕ. Еци фарстай фӕдбӕл Мӕскуй дӕр ма балӕудтӕнцӕ, ӕма сӕ хӕццӕ исхастонцӕ ӕхцӕуӕн хабар: «Нӕ фӕсевӕдӕн ес скъола!..» Дунти цӕргутӕ имисиуонцӕ, се скъолай 20-аг ӕнзти ахургӕнӕгӕй ке куста нӕ номдзуд поэт Багъӕрати Созур дӕр, уой.

Зӕгъун гъӕуй уой дӕр, ӕма революций размӕ цийфӕнди зин уавӕрти дӕр хуӕнхаг фӕсевӕдӕй еуӕй-еуети къохи бафтудӕй зингӕ уӕлдӕр ахургонддзийнадӕ райсун. Зӕгъӕн, уӕлдӕр ке кой ракодтан, Цопанти Николай каст фӕцӕй Ӕрӕдони духовон семинарий, уӕдта Хъазани сахари императори духовон академи, ӕ фиди ӕнсувӕри лӕхъуӕн, Цопанти Микъолоз (Николай) Асламурзай фурт ба Мӕскуй коммерцион институт 1915 анзи, революционер Арсӕгти Горга – Дзӕуӕгигъӕуи реалон училище, Дзилихти Феня – кизгутти ездондзийнади институт, уотӕ Дзилихти Иван ба райста медицинон ахургонддзийнадӕ, иссӕй зундгонд хирург.

Ахургонддзийнадӕ ка райста, уӕхӕн адӕймӕгутӕ Дигоргоми адтӕй алли гъӕуи дӕр. Стур Дигори – Будайти Дзамболат, ӕ фурт Алексей, Гетъоти Дафа, Беслӕн, Задӕлески – Бӕзити Геуӕрги, Бидолӕ, Ӕхсӕуи – Сарахъати Тазе, Фӕрӕскъӕтти – Темирати Тазе, уой бафӕнзтонцӕ ӕ фурттӕ Додтий ӕма Данел, Гулӕри – Етдзати Гӕбули.

Кадгин ӕма ахургонд афицертӕ Цохъти Саулӕг, Гуссаути Харитон, Дунти райгурдӕй ӕма цардӕй Иристони зингӕдӕр финсгутӕй еу – Къосирати Сӕрмӕт. Игъустгонд адтӕй сӕ ном: Езети Андрей, Мамукъати Моисей, Тахойти Геуӕрги, Атайти Соломон, Цопанти Иосиф, Кудзойти Максим, Гетъоти Хадзеумар, Цӕллати Харитон, Зӕгӕлти Геуӕрги. Уони фӕдонтӕ: Бузойти Тъох, Бӕлӕути Дауит, Найфонти Сергей, Кӕлухти Елхъан, Миндзайти Къала, Цӕллати Слангерий, Тамати Мухарбек, Хохти Михал, Мӕхӕмӕт, Аркъаути Данел, Худӕлти Илас, Тауитти Дрис, Беза, Хохойти Николай, Митдзити Тазӕрет, Дзилихти Инал, Дзоблати Гӕмӕрзӕ, Хъамболти Алибек, Хадати Берди, Арсӕгти Данел, Тагъати Данел, Тазӕрет, Цопанти Тамарӕ ӕма берӕ ӕндӕртӕ. Сӕ еугурей фӕннимайунӕн нин равгӕ нӕййес. Се ’хсӕн адтӕй ахургӕнгутӕ, дохтиртӕ, инӕлартӕ, зингӕ ӕхсӕнадон косгутӕ, разамонгутӕ. Уотӕ зӕгъӕн нӕййес, ӕма уони тӕвагӕ, уони хъӕппӕрес не ’сбӕрӕг ӕй сӕ фӕсте ирӕзгӕ фӕлтӕртӕбӕл. Баруагӕс уи уӕд, етӕ адтӕнцӕ уонӕн раздзӕуӕг, ахурмӕ, рохсӕрдӕмӕ над амонӕг. Уонӕй ӕма берӕ иннӕ уӕхӕнттӕй алкедӕр адтӕй сӕрмагонд надбӕл хуӕст ӕма цӕуӕг. Фал уонӕй уӕлдай ахсгиагдӕр ихӕс ӕнхӕст кӕнун ба ӕрхаудтӕй Цопанти Микъолозмӕ – нисангонд ӕрцудӕй 1929 анзи Фӕснӕли ци 2-аг къӕпхӕни астӕуккаг скъола байгон ӕй, уой директорӕй.

Уӕдмӕ Цопани-фурт адтӕй фӕлтӕрдгун ахургӕнӕг ӕма ахуради разамонӕг. Бакуста Къӕмунти скъолай сӕргълӕууӕгӕй, уӕдта Синдзигъӕуи астӕуккаг скъола нӕуӕг бӕрзонддӕр къӕпхӕнмӕ исесунмӕ. Аразтонцӕ гъӕугӕ мадзӕлттӕ скъолай ахури фарстатӕ нивӕбӕл ниввӕрун, уони уӕлӕнхасӕн ба лухгонд цудӕй, ахургӕнгутӕ ке нӕ фагӕ кодта, еци фарста дӕр.

Микъолоз айдагъ скъолай хецау ӕма уруссаг ӕвзаги дӕсни разамонӕг ӕма ахургӕнӕг нӕ адтӕй. Куд ӕ еци куститӕмӕ гӕсгӕ, уотӕ ма ин Дигоргоми цӕргутӕ ӕма ӕхсӕнадӕ бӕрзонд аргъ кодтонцӕ куд рохсади организатор, фӕсевӕди фӕллойнадон гъомбӕлгӕнӕг. Фӕснӕли скъола иссӕй политехникон. Адтӕй си бӕхтӕ, галтӕ, уонӕн сӕ рӕвдзитӕ, мӕнӕуӕ ӕма картофи зӕнхитӕ. Етӕ кустгонд цудӕнцӕ скъоладзаутӕ ӕма ахургӕнгутӕн сӕхе хъауритӕй – уой дӕр Микъолозӕн ӕхе ӕвӕлмӕцгӕ архайд ӕма разамунди фӕрци.

Уӕдмӕ скъолай медӕгӕ игонгонд ӕрцудӕй ӕмдзӕрӕн – Донифарс, Задӕлескӕ, Ӕхсӕуӕ, Стур Дигорӕ, Гулӕр, Нӕуӕггъӕу, Одола, Москӕ, Дзинагъа ӕма иннӕ изолдӕр гъӕутӕй ардӕмӕ ахур кӕнунмӕ цӕуӕг фӕсевӕдӕн. Дигоргоми уӕди еунӕг астӕуккаг скъолай ахур кодтонцӕ Кӕлух, Ӕхсӕрисӕр ӕма ӕндӕр будуйраг гъӕути фӕсевӕди минӕвӕрттӕ дӕр. Скъолайӕн ӕ равгитӕ куд амудтонцӕ, ци фӕрӕзнитӕ си адтӕй, уомӕй син агъазгонд цудӕй, цӕмӕй ӕнӕкъулумпитӕй сӕ ахури гъуддаг кодтайуонцӕ. Ӕмдзӕрӕни ӕной ма син Микъолоз байгон кодта хуӕрӕндонӕ дӕр.

Рӕуӕг нӕ адтӕй сӕ уавӕр скъоламӕ алли бон сӕхе хӕдзӕрттӕй ка цудӕй, еци фӕсевӕдӕн дӕр. Зӕгъӕн, Хӕнӕзӕ, Нар, Уӕллагком, Мӕхческӕ ӕма ӕндӕр гъӕутӕй Фӕснӕли скъола адтӕй 7-10 ӕма фулдӕр километри идӕрддзӕф. Равзарай, алли бон дӕр, мет уара ӕви сахуарун, думгӕ ӕви бурдӕн кӕна, 14-20 километри дууердӕмӕ къахӕй цӕун. Фал уой рохсадӕмӕ тундзӕг фӕсевӕд нецӕмӕ дардтонцӕ. Некӕд си некӕмӕ ӕрцудӕй ахур ниууадзуни фӕндӕ. Мет арф ку ниууаридӕ, уотӕ ба уидӕ ахид, уӕд хъаурӕгиндӕр биццеутӕ цудӕнцӕ разӕй, арф мети хъӕпӕнтӕ лӕгӕрдгӕй, кизгуттӕ ба сӕ фӕсте.

Уӕлдӕр мах ракодтан Фӕснӕли скъолайӕн ахургӕнгутӕ ке нӕ фагӕ кодта, еци хабар. Фал Микъолози еци уӕззау фарста уоййасӕбӕл нӕ бахъор кодта е ’новуд кусти. Архайдта, куд фӕззӕгъунцӕ, ӕхсӕвӕй-бонӕй сӕ иссерунбӕл. Хъӕрдтӕй еци фарстай фӕдбӕл будуйраг гъӕутӕмӕ, сауӕнгӕ Мӕздӕгмӕ, Киристонгъӕумӕ. Еци рӕстӕги уоми фулдӕр адтӕй ахургонд адӕм. Хуӕнхбӕсти арфиагӕй имисиуонцӕ киристонгъӕуккаг ӕма мӕздӕггаг ахургӕнгутӕ Гарданти Тӕркъо ӕма Байтуганти Василий Матвейи фурти. Анзӕй-анзмӕ Дигоргоми косӕг ахургӕнгутӕн сӕ нимӕдзӕ ирӕзтӕй.

Дзӕуӕгигъӕуи педагогон институт ӕма техникум Дигоргоми фӕсевӕдӕй каст ка фӕууидӕ, уони ӕрвистонцӕ Фӕснӕли астӕуккаг ӕма райдайӕн скъолатӕмӕ ахургӕнгутӕй. Уонӕй адтӕнцӕ Гуссаути Петр, Гаппати Иван, Салхъазанти Петр, Дзагкойти Тазе, Скъодтати Тазӕрет, Тахохти Дофга, Тауитти Дофга, Темирати Тӕтӕрхъан, Годзойти Алихан, Саухал, Мӕрзойти Василий, Соломон, Толасти Амурхан, Малити Созо, Мӕрзахъулти Владимир, Аркъаути Тазе, Дзилихти Виктор, Нигкоти Геуӕрги, Хъодзасти Раисӕ ӕма иннетӕ.

Куд загътан, уотӕ анзӕй-анзмӕ фулдӕр кодта ахургӕнгути нимӕдзӕ, размӕ цудӕй скъолай ахурадӕ. Нӕуӕг ахургӕнгутӕ цудӕнцӕ берӕ рауӕнтӕй Фӕснӕли скъоламӕ косунмӕ, сӕ хӕццӕ хастонцӕ нӕуӕг ӕма арфдӕр зонундзийнӕдтӕ, дӕснидзийнадӕ.

Коми цӕргутӕ, ахурдзаутӕ, сӕ ниййергути цӕсти кадгин адтӕнцӕ Байцати Агубе, Хъойбайти Темурхъан, Созанти Гаврил, Толасти Амурхан, Хадзирӕт, Золойти Карпо, Дзотцойти Алексей ӕма ӕ цардӕмбал Анастасия, Скъодтати Кермен, Герберт Борн (немуцаг ӕвзаги ахургӕнӕг), Кривинцова Нинӕ, Хадзити Петр, Гъуцъунати Морадин, Акъоти Виктор, Валентинӕ, Малити Заурбек, Салхъазанти Петр, Тотиккати Гришӕ, Гуӕцати Заремӕ, Сохти Мухарбек, Гегкити Берди, Цӕллати Генарухъ. Уонӕй кӕстӕртӕ – Моргуати Риммӕ, Колпиков Геннадий, е ’нсувӕр Олег, Малити Елизаветӕ, Мурити Таймораз, Дадтети Уарзетӕ, Мӕрзахъулти Тарас, Хъарацати Венерӕ, Хадати Владимир, Хъайтухъ, Хъибизти Розӕ, Гъӕргинти Борӕхан, Катаути Василисӕ, Елик, Гокъоти Ермак, Зӕгӕлти Тиминӕ ӕма ма беретӕ.

Куд фӕстӕдӕр, уотӕ скъола ӕхуӕдӕг дӕр цӕттӕ кӕнун райдӕдта райдайӕн кълӕсти ахурдзаутӕн ахургӕнгутӕ. Хуӕздӕр кӕмӕн ӕнтӕстӕй ахури, еци рауагъдонти ӕрветиуонцӕ Дзӕуӕгигъӕумӕ педагогон техникум ӕма ӕндӕр уӕхӕн къурситӕмӕ. Сӕ фӕууни фӕсте ба сӕ фӕстӕмӕ рарветиуонцӕ коми райдайӕн скъолатӕмӕ. Еци ахургӕнгутӕй адтӕнцӕ, зӕгъӕн: Хъибизти Хадзирӕт, Цакъоти Сосник, Мӕрзойти Кудзиго, Тауитти Сосник, Спъиридон (Къорткӕ), Скъодтати Тазӕрет, Хъазахти Тазе, Хамбий, Хъамболти Надя.

Цопанти Николай (Микъолози) фӕсте Фӕснӕли скъолай директортӕ адтӕнцӕ: Габети Созур, Дзотти Геуӕрги, Дзагкойти Владимир, Седанти Роман, Тебиати Александр, Цакъоти Хъанамат, Дзоблати Алихан, Диготи Геуӕрги, Аркъаути Кермен.

Фӕснӕли скъолай нӕдтӕ, Дигоргоми нӕдти хузӕн, лигъз некӕд адтӕнцӕ. Адтӕй ин зин ӕма унгӕг фӕззелӕнтӕ. Раст зӕгъгӕй, еуцӕйбӕрцӕдӕр рӕстӕги фӕсте ӕ уаргъ фӕррӕуӕгдӕр ӕй ӕхецӕн дӕр ӕма ӕ ахурдзаутӕн дӕр. 1939 анзи Одолай райгон ӕй Стур Дигори астӕуккаг скъола, уӕдта авданзон скъолатӕ Къӕмунтӕ, Мӕхческ, Задӕлескӕ, Донифарс ӕма Гулӕри гъӕути.

Уонӕн сӕ банимайун ӕнцон ӕй, фал сӕ фӕззинд ӕма архайд ба ӕнцон нӕ адтӕнцӕ. Сӕ рантӕсунбӕл уодуӕлдайӕй ка фӕккуста, уонӕй адтӕй Гецати Ахмӕти фурт Майрӕн – ӕхуӕдӕг дӕр адтӕй Фӕснӕли скъолай раззагдӕр рауагъдонтӕй, берӕ ӕнзти Мӕхчески райони ахуради сӕргълӕууӕг. Еци скъолати айдагъ ахургӕнгутӕй банхӕст кӕнун ӕма исефтонг кӕнун дӕр адтӕй устур хъиамӕттаг.

Цопанти Саугин; Фиццаг рæнгъи галеуæрдигæй рахесæрдæмæ: Хъæслæути Хусин – историй ахургæнæг, Цопанти Микъолоз – Фæснæли скъолай фиццаг директор, Тамати Мухарбег, Тауитти Тамарæ сæ ахурдзаути хæццæ.

Устур Фидибӕстон тугъд дӕр сӕбӕл фудлазӕ ниууагъта. Тугъд 1942 анзи ӕрбахъӕрдтӕй Иристонмӕ. Нӕлгоймаг ахургӕнгутӕн сӕ фулдӕр ӕрвист ӕрцудӕнцӕ фронтмӕ. Ӕма е еу хабар; дуккагӕй ба Фӕснӕли скъолай бӕстихӕйттӕ байахӕстонцӕ тохӕг 37-аг ӕфсӕддон хӕйттӕ. Ӕма ӕййивд ӕрцудӕй Мӕхческмӕ. Косун райдӕдта ами авданзон скъолай бундорбӕл. Стур Дигори астӕуккаг скъолай 8-10 кълӕсти ахурдзаутӕ дӕр, ахургӕнгутӕ си ке нӕбал фагӕ кодтонцӕ, уомӕ гӕсгӕ ӕййивд ӕрцудӕнцӕ уордӕмӕ.

Скъолай уавӕр, куд фӕззӕгъунцӕ, хъӕбӕр унгӕги бафтудӕй. Фал ӕ уӕди директор Скъодтати Тазӕрет ӕма ахуради хайади сӕргълӕууӕг (завуч) Нигкоти – Хъодзасти Раисӕ, федар фӕллӕудтӕнцӕ, скъолай куст нӕ бауагътонцӕ фӕннидӕн кӕнун. Уони хъӕппӕреси фӕрци 1947 анзи рауагъдонтӕн сӕ фулдӕр бацудӕнцӕ Цӕгат Иристони паддзахадон педагогон институтмӕ.

Сӕ ахур фӕууни фӕсте ба банхӕст кодтонцӕ коми ахургӕнгути нимӕдзӕ. Уони хӕццӕ адтӕнцӕ Нигкоти Кермен, Цопанти Барис (директортӕй дӕр си кустонцӕ) Гецати Еристау, Гадати Маса, Хадати Хъайтук, Хохти Розӕ, Гуссаути Хангерий ӕма Бештау, Дзагойти Слангерий, Гецати Данел, Дзагойти-Гецати Дожинка.

Тугъди фӕсте скъола фӕстӕмӕ ӕрбаздахтӕй ӕ райгурӕн бунатмӕ. Зингӕ фӕффулдӕр ӕнцӕ скъоладзаути бӕрцӕ. Уотӕ ахургӕнгути нимӕдзӕ дӕр. Тугъди размӕ кӕмӕн нӕ бантӕстӕй ахур кӕронмӕ рахъӕртун кӕнун, еци тугъдонтӕ нур зӕрдиагӕй ниллӕудтӕнцӕ ахури надбӕл. Фӕснӕли скъолай рауагъдонтӕ цудӕнцӕ уӕлдӕр ахургӕнӕндӕнттӕмӕ айдагъ Дзӕуӕгигъӕуи нӕ, фал сӕ фӕууинун ӕнгъизтӕй Ростови, Мӕскуй, Ленингради, Советон Цӕдеси ӕндӕр сахарти дӕр.

Цудӕй ӕййивдтитӕ царди. Еугонд ӕма устурдӕргонд цудӕнцӕ районтӕ. Дигоргоми Мӕхчески район 1956 анзи еугонд ӕрцудӕй Ирӕфи райони хӕццӕ. Райком ӕма райони ӕнхӕстгӕнӕг комитети бӕстихӕйттӕмӕ ба раййивтонцӕ Фӕснӕли скъола. Уотемӕй фӕззиндтӕй Мӕцути астӕуккаг скъола, абони дӕр ӕ куст кӕнуй уоми, ӕцӕг скъоладзаути нимӕдзӕ ба иссӕй хъӕбӕр минкъий. Кӕд ӕма ӕ дзамани Фӕснӕли ахур кодтонцӕ 400-500 ахурдзауи, уӕд нур ба ӕдеугурӕй цалдӕр.

Мӕцути си директортӕй кустонцӕ Гецати Майрӕн, Хъӕдохти Саухал, Бузойти Сергей, Цопанти Барис, Гецати Ярослав, Хъазахти Торез, Габети Зоя, еу цубур рӕстӕгмӕ ба Елети Морат, Сакъити Заур. Физкультурӕ ӕма спорт рапарахт кӕнунбӕл ба си еузӕрдиуонӕй куста Цакъоти Витя. Нуртӕккӕ скъолай сӕргълӕууӕг ӕй Хайманти Маирбек. Кӕд си берӕ ахурдзаутӕ нӕййес, уӕддӕр скъолай коллектив зӕрдӕй архайунцӕ. Фӕсевӕдӕн исаразтонцӕ хуарз уавӕртӕ.

Нӕ финсти райдайӕни куд баханхӕ кодтан, уотемӕй Фӕснӕли астӕуккаг скъола, ӕ ахургӕнгутӕ устур байвӕрӕн бахастонцӕ Дигоргоми фӕсевӕди Къуссуйӕй Донифарсмӕ, Уӕллагкомӕй Хӕнӕзӕ ӕма Задӕлески уӕнгӕ, рохсади надбӕл исаразун. Берӕ искурдиадӕгин ӕма ӕхсаргин фӕсевӕд си рацудӕй адӕми рӕнгъӕмӕ.

Уонӕн сӕ еугурей фӕннимайунмӕ гъӕуй сӕрмагонд киунугӕ рауадзун. Фал си искӕндзинан сӕ еуети кой, куд инӕлар-лейтенант Гацолати Виктор, болкъон, танкити дивизий командир Бекмӕрзти Иван (Иуане), болкъонтӕ Хуадонти Будзи, Хъойбайти Амурхан, Ӕфсӕнти Амурхан, Хъулчити Петр, майортӕ Нигкоти Беза (Мӕхчески райкоми 1-аг секретарь 50-аг ӕнзти), Хъамболти Урусбий, тугъдон бӕгъатӕртӕ Тауитти Данел, Чегати Еза, капитантӕ Гацолати Ӕфсӕддон, Малити Антъон, Мӕскуй 1945 анзи Уӕлахези Паради архайгутӕ Малити Морат, Мӕрзойти Роман, Гуссаути Хангерий.

Фронти уӕлдайдӕр ка фескъуӕлхтӕй, берӕ тугъдон ордентӕ ӕма майдантӕ кӕмӕн аккаггонд ӕрцудӕй, уони рӕнгъи – Хохти Кермен, Ӕфсӕнти Уазгерий, Текъойти Хъаурбек, Гокъоти Беза ӕма берӕ ӕндӕр ӕскъуӕлхт ӕфсӕддонтӕ.

Хъазар газеткӕсгутӕ! Аци ӕрмӕг финст ӕй Фӕснӕли скъолай кӕддӕри ахурдзаутӕ Цопанти Барис, Аркъаути Кермен ӕма Мӕрзойти Сергейи имисуйнӕгтӕмӕ гӕсгӕ. Уӕдӕй нурмӕ райевгъудӕй берӕ дӕсгай ӕнзтӕ.

Уодзӕнӕй си, ӕнӕмӕнгӕ, феппайуйнӕгтӕ, аййеппитӕ, бафтауйнӕгтӕ. Бӕргӕ хуарз уидӕ, уӕ зӕгъуйнӕгтӕ нӕмӕ ку ӕрбарветиайтӕ, уӕд.

 

ФӔСДЗУРД: Еске бафӕрсдзӕнӕй, аци уацхъуди цӕмӕннӕ ес, Дигоргоми фӕсевӕди ахури надбӕл ниввӕруни туххӕй сӕ уодӕй-уод ка кодта, еци Малити Геуӕрги ӕма Гетъоти Хадзеумари кой? Геуӕрги куста ахургӕнӕгӕй Гулӕри, Хадзеумар ба – Гӕлиати. Кӕд Фӕснӕли скъолай некӕд кустонцӕ, уӕддӕр адтӕнцӕ еугуремӕн дӕр ӕхсӕви тари цирагъдар ӕма Бонвӕрнӕ стъалу.

Зӕгъун гъӕуй уой, ӕма Фӕснӕли скъола ци бӕстихӕйтти адтӕй, уоми 50-аг ӕнзти кӕрони арӕзт ӕрцудӕй тарнези сӕйгитӕн санаторий. Берӕ ӕнзти си се ’нӕнездзийнадӕ федар кодтонцӕ. Фӕстӕдӕр ба, 60-аг ӕма 70-аг ӕнзти адтӕй ӕрзӕткъахгути рудникки косӕн ӕма цӕрӕнбунӕттӕ. Нур си бунӕттон адӕмӕн ес цӕрӕн хӕйттӕ.