24 апреля 2024

АККАГ КАДÆ – АККАГ АДÆЙМАГÆН

23.09.2023 | 21:49

Æцæгæй исцитгин кæнуни аккаг ка ’й æ лæгдзийнæдти берæ арфиаг гъуддæгутæ ка аразуй, еци адæймагæн аккаг аргъгонд ку цæуа, уæд е æхцæуæн æй, хуарзæн æ хуарз ка лæдæруй, уонæн еугуремæн дæр. Уомæ гæсгæ ба, æруагæс ни кæнуй, нæ дзиллæй хъæбæр беретæ зæрдиагæй бацийнæ кодтонцæ нæ республики зундгонд адæймæгутæй еу, Фадзайти Омари фурт Æхсарбег майдан «Иристони Намусæн»-æй хуарзæнхæгонд ке ’рцудæй, еци гъуддагбæл.

Фадзайти Æхсарбеги адæмæн амонун нæ гъæуй. Куд æхсæнадон-политикон æма хæдзарадон архайæг, уотæ фескъуæлхтæй, æма ни федарæй æруагæс кæнуй, идарддæр дæр æскъуæлхтдзæнæй, нæ республикæн дæр æма нæ дзиллæн дæр фарнæхæссæг æнтæстдзийнæдтæй. Æруагæс ба нин уомæ гæсгæ кæнуй, æма, ци гъуддаги бацæуй, уой, æнæмæнгæ, фенхæст кæнуй уодуæлдайæй, куд хуæздæр фæгъгъæуй, еци хузи. Уомæн æма æ уодиконди æй царди еугур гъуддæгути дæр рæстзæрдæ, бæрнон, хъæппæресгин, ацъагъуæгин ун.

Æма ин абони æ паддзахадон хуæрзеуæги фæдбæл арфæ кæнгæй, нæ зæрдæ зæгъуй, фиццагидæр, федар æнæнездзийнадæ, уæдта, цæмæй æ уодигъæди хиццаг менеугути тухгиндзийнадæ æхецæн дæр, æ хеуæнттæн дæр æма не ’хсæнадæн дæр хуæрзгæнæг уонцæ. Æма ди, Æхсарбег, абони нæ дзиллæ куд боз æма сæрустур æнцæ, еци фарнæ агъазиауæй-агъазиаудæр куд кæна!..

Республикон газет «Дигори» редакций къуар.