14 июня 2024

АЛÆМÆТИ ГАЛАУАН БАЙГОН ÆЙ ЧИКОЛАЙ

14.10.2023 | 12:40

Нæ республики устурдæр гъæутæй еуей, Чиколай æндагон бакаст зингæ фæууиндгундæр æй нæуæг бæстихаййæй – хуæрзæрæги ами байгон æй нуриккон спортивон-дзæбæхгæнæн комплекс. Е арæзт æрцудæй Цæгат Иристони республикон программæ «Гъæууон цæрæн бунæтти еугурвæрсуг райрæзт»-и фæлгæти.

Комплекс байгон кæнуни фæдбæл арæзт цитгин мадзали архайдта нæ республики разамонæг Сергей Меняйло. Уоми радзубанди кæнгæй, куд баханхæ кодта, уотемæй аци бæстихаййи фæззинд хуарз æй уомæй, æма адæмæн, уæлдайдæр ба ирæзгæ  фæлтæртæн фæззиндтæй спорти алли хузти архайуни фадуат. Зæгъæн, бони дæргъи нæуæг комплекси лæггæдтæй испайда кæнуни равгæ уодзæнæй 100 адæймагемæй фулдæремæн.

– Нуртæккæ нæ сæйрагдæр ихæс æй республики цæрæн рауæнти еугурвæрсуг райрæзтæн гъæугæ фадуæттæ исаразун, – загъта Сергей Меняйло. – Æма уомæн, фиццаги-фиццагидæр, агъаз æнцæ райрæзти федералон æма регионалон программитæ.

Спортивон-дзæбæхгæнæн комплекси фадуæттæ агъазиау æнцæ – фондз мин квадратон метрей бæрцæ фæзуати æрбунæттон æнцæ футболæй гъазуни , спорти иннæ хузти архайунæн сæрмагонд фæзтæ. Ес си сæрмагонд рауæнтæ, кæцитими фæсевæд архайдзæнæнцæ уæгъдебарæ гъæбесæйхуæстæй, боксæй, акробатикæй, баскетболæй, волейбол æма спорти иннæ хузти секцити. Нæуæг спортивон объект дзуапп дæттуй еугуремæй нуриккондæр нормативон домæнтæн.