13 июня 2024

АЛЛИ ГЪУДДАГ ДÆР ХУАРЗ КУСТÆЙ ÆНХÆСТ КÆНГÆ ’Й

14.04.2023 | 21:40

Нæ региони рабæрæг æй, фадунæгæй ка фæссæйгæ ’й, уæхæн фондз адæймаги. Уой туххæй «Роспотребнадзор»-и цæгатиристойнаг управлений разамонæг Тибилти Алан фегъосун кодта, Цæгат Иристони Сæргълæууæг Сергей Меняйлой разамундæй нæ республики Хецауади ци аппаратон æмбурд рацудæй, уоми. Æ загъдмæ гæсгæ, еумæйагæй райсгæй нæмæ эпидемиологон уавæр уоййасæбæл сагъæссаг нæй. Фал уæддæр адæми тæссаг незæй багъæуай кæнуни туххæй æнхæстгонд цæунцæ гъæугæ мадзæлттæ.

Зæгъун гъæуй уой, æма аци æмбурди уæлдай фулдæр дзубанди рауадæй адæми æнæнездзийнадæ гъæуайкæнуйнади фарстатæбæл.

Республики æнæнездзийнадæ гъæуайкæнуйнади министр Тебиати Сослани загъдмæ гæсгæ, нуртæккæ сæйгæдæнтти ес коронавирусæй сæйгæ  30 адæймаги, амунд незæй 90 адæймаги ба сæхе дзæбæх кæнунцæ амбулаторон уагæй. Уомæй уæлдай, сæрмагонд æфсæддон операций архайгути бийнонтæн медицинон агъаз кæнунцæ (нуриуæнгæ гъæугæ агъаз бакодтонцæ 165 адæймагемæн).

Сергей Меняйло куд фегъосун кодта, уотемæй тагъд рæстæги региони еугур зинвадуат гъæути дæр гъæуй афтекон хайæдтæ байгон кæнун. «Росздравнадзор»-и регионалон управлений игъосункæнуйнагмæ гæсгæ, нуртæккæ республики 49 гъæуи афтектæ гъæуагæ ’нцæ. Уой фæдбæл Сергей Меняйло уотæ бауайдзæф кодта:

– Адæймаг анальгин æлхæнунмæ дæс æма дууинсæй километри цæмæй ма цæуа, уæхæн фадуат ин исаразун гъæуй. Гъæуи кæд дæс адæймаги цæруй, уæддæр гъуддаг исаразуйнаг æй. Афтек бунати байгон кæнуни равгæ кæд нæййес, уæд къуæрей дæргъи æртæ хатти гъæумæ ка цæудзæнæй, уæхæн мобилон афтекон хайадæй пайда кæнуни фæндæ бахæссетæ. Багъæуаги рæстæги хецæн адæймæгути афтектæй дæр испайда кæнæн ес, адæми зиндзийнæдтæ цæмæй ма ’взаронцæ, уой туххæй.

Льготон хуастæй адæми ефтонг кæнунæн уæлæнхасæн æхцатæ радех кæнун æнгъезуй, зæгъгæ, фегъосун кæнгæй, региони разамонæг вице-премьер Александр Реутов æма финансти министри ихæстæ рæстæгмæ æнхæстгæнæг Исахъти Олегæн ихæсгонд æрцудæй хуастæй льготон ефтонгадæн уæлæнхасæн фæрæзнитæ радех кæнуни фарстамæ æркæсун. Уой фæдбæл дæр Сергей Меняйло загъта:

– Аци гъуддагæн цæйбæрцæ байагурдтан, уойбæрцæ æхца нæмæ нæййес, фал æхца хайгай феддзинан, феддонтæ куд нæ  фæкъкъулумпи  уонцæ, уотæ. Сæйраг æргом раздахун гъæуй онкологон æма сæкæри незтæй сæйгæ адæймæгутæмæ.

Æмбурди дзубанди цудæй æфсади рæнгъитæмæ уалдзигон фæдздзурди фарстатæбæл дæр. Республики Сæргълæууæг районти сæргълæугутæн бафæдзахста фæдздзурди мадзæлтти туххæй лæдæрунгæнæн кусти архайун.

Сергей Меняйло Хецауади иуонгтæн æма муниципалитетти сæргълæугутæн байхæс кодта зингисервæзтæй тæссаг рæстæг адæми æдасдзийнади æма цард ефтонгади системити æнæкъулумпи кусти фарстатæмæ комкоммæ уагæй цæстæ дарун:

Абони уæлдай сагъæссаг фарста – æнæзакъон бугъдæнттæ. Е цæйбæрцæбæл сагъæссаг æй, уомæн æвдесæн æй е дæр, æма хецæн фæзуæтти тæссаг санитарон уавæри туххæй адæмæй æрбацудæй 85 гъастемæй фулдæр.

– Бугътæ æнæзакъон бугъдæнттæмæ ка гæлдзуй, еугур еци адæймæгутæй бæрнондзийнадæ бадомун гъæуй, – загъта Сергей Меняйло. – Районти разамонгутæ сæ фæзуæттæбæл ку фæззелунцæ, уæд сæйраг æргом здахæнтæ исæвзургæ æнæзакъон бугъдæнттæмæ æма аци бугъдæнттæ ма ’руадзунæн рагацау  мадзæлттæ аразæнтæ.

Æмбурди рæстæг Сергей Меняйло сæрмагонд æргом раздахта Рахесфарси æма Дигори районти цæрæнуæтти арæзтадæмæ. Арæзтади фæдбæл бадзурдти амунд æмгъудтæ банхæст кæнун байагоргæй, республики Сæргълæууæг бахаста арæзтадон косæндæнттæ баййевуни фарстабæл æрдзубанди кæнуни фæндæ. Кæлæдздзаг цæрæнуæттæй нæугутæмæ адæми раййевуни фæдбæл программæ афойнадæбæл æнхæстгонд æрцæудзæнæй æви нæ, уой туххæй персоналон бæрнондзийнадæ республики Цæрæнуатон-коммуналон хæдзаради, артаг æма энергетики профилон министрадæмæ ке хауй, региони разамонæг æмбурди архайгути зæрдæбæл уой никкидæр ма еу хатт æрлæуун кодта.