26 февраля 2024

АЛЛИ СКЪОЛАЙÆН ДÆР– ÆХЕ ТЕАТР!..

29.07.2022 | 09:57

Цæгат Иристони ахурадæ æма науки министр Алибегти Эллæ куд фегъосун кодта, уотемæй 2024 анзмæ нæ республики еугур скъолати дæр фæззиндзæнæй театртæ.

– Скъолати театрти ирæзти фарстайæн ес устур ахедундзийнадæ. 2024 анзмæ театртæ еугур скъолати дæр фæззиндзæнæй. Айдагъ ахургæнæндæнтти нæ, фал еугур республики инфрастуктурæ дæр нимад уодзæнæй театри фæзтæбæл. Сувæллæнттæн уодзæнæй театртæмæ æрбацæуни æма аллихузон мастер-классти архайуни барæ, – загъта министр.

Алибегони дзубандимæ гæсгæ, нури уæнгæ республики скъолати архайунцæ 63 театри. Цæгат Иристони ахуради æма культури Министрадтæ проект æнхæст кæнунцæ. Скъолатæ æмгуст кæндзæнæнцæ профессионалон театрти хæццæ. Режиссертæ æма аййевади æскъуæлхт архайгутæ æвзонг актертæн дæсниади листæг фæззелæнти туххæй хабæрттæ радзордзæнæнцæ, уæдта син мастер-класстæ амондзæнæнцæ.