13 июня 2024

АРӔЗТАДОН КЪАБАЗИ АРХАЙД МА ФӔННИДӔН УА!..

22.03.2022 | 11:47

Цӕгат Иристони Хецауади Сӕрдар Дзанайти Бариси разамундӕй ӕрӕги республики министрадтӕ ӕма ведомствити разамонгутӕн ци урух ӕмбурд адтӕй, уоми дзубанди цудӕй, фиццаградон национ проекттӕ ӕма сӕрмагонд паддзахадон программити фӕлгӕти 2022 анзи региони ци ахсгиаг объекттӕ арӕзт ӕма цалцӕггонд ӕрцӕудзӕнӕй, уони номхигъдбӕл.

Ӕмбурди сӕйраг доклад искодта республики арӕзтадӕ ӕма архитектури министр Милдзихти Аслан. Ведомстви разамонӕги дзубандимӕ гӕсгӕ, национ проекттӕ ӕма паддзахадон программити уагӕвӕрди бундорбӕл аци анз арӕзтадӕ ӕма цалцӕги пъланмӕ хаст ӕрцудӕнцӕ 90 аллихузон объекттемӕй фулдӕр. Уонӕн сӕ фулдӕр ӕнцӕ социалон косӕндӕнттӕ – рӕвдауӕндӕнттӕ, скъолатӕ, ӕнӕнездзйинадӕ гъӕуайкӕнунади, культури ӕма спорти, уӕдта фӕндагон инфраструктури объекттӕ.

Милдзихи-фурт ӕ доклади куд фӕббӕрӕг кодта, уотемӕй амунд объектти подрядчиктӕ архайунцӕ, цӕмӕй еугур нисангонд куститӕ дӕр цӕуонцӕ графикти бундорбӕл. Фал уони еуцӕйбӕрцӕдӕр ратухсун кодтонцӕ, фӕстаг рӕстӕги зундгонд цаути хӕццӕ баст уогӕй, берӕ фӕсарӕйнаг бӕститӕ Уӕрӕсей нихмӕ экономикон гӕрӕнтӕ ке раседтӕнцӕ, е. Еци ӕууӕл, куд уинӕн, уотемӕй ӕ фӕдбӕл расайдта арӕзтадон ӕрмӕгути ӕргъти ирӕзт. Уой хӕццӕ  еуӕй-еу ӕрмӕгутӕ зингӕ фӕккадавардӕр ӕнцӕ.

– Абони Уӕрӕсей Федераций Хецауадӕ уӕлӕнхасӕн мадзӕлттӕ агоруй, цӕмӕй арӕзтадон къабази архайд ма фӕккеуа. Федералон центри агъазӕй уӕлдай региони ӕмвӕзадӕбӕл дӕр бакосун гъӕуй, цӕмӕй арӕзтадон ӕрмӕгутӕуадзӕг бунӕттон кустуӕтти архайд фӕгъгъомусгиндӕр уа. Бӕсти Хецауади унаффӕй исӕвзургӕ фарстатӕ ӕвӕстеуатӕй лух кӕнуни нисани хӕццӕ Арӕзтади федералон министради размӕ косун райдӕдта сӕрмагонд оперативон штаб. Республики профилон министрадӕ ӕма иннӕ ведомствитӕ еци штаби хӕццӕ еудадзугон ӕмархайд гъӕуама рапарахат кӕнонцӕ. Алли бӕрнон косӕги зӕрдӕбӕл дӕр лӕуун кӕнун, амунд объектти арӕзтадӕ ӕма цалцӕги фӕдбӕл республикӕ ӕхемӕ ци ихӕстӕ райста, етӕ афойнадӕбӕл гъӕуама ӕнхӕстгонд цӕуонцӕ, – фӕннисан кодта Дзанайти Барис.

Ӕмбурди архайгутӕ сӕрмагонд ӕргом раздахтонцӕ, ӕ рӕстӕги нӕуӕг цӕрӕнуӕттӕ балхӕнуни нисани хӕццӕ хе фӕрӕзнитӕ ка исхарз кодта, фал фӕстӕдӕр сайд ка бавзурста, еци адӕми бартӕ багъӕуай кӕнунмӕ дӕр. Зундгонд куд ӕй, уотемӕй алли анхосӕгтӕмӕ гӕсгӕ кӕронмӕ арӕзт не ‘рцудӕнцӕ еуӕй-еу берӕфатерон хӕдзӕрттӕ. Нур фарста ӕвӕрд цӕуй, цӕмӕй еци хӕдзӕртти арӕзтадӕ кӕронмӕ рахъӕрта ӕма адӕм сӕ фатертӕ райсонцӕ фӕзуӕтти райрӕзти Фонди фӕрӕзнити агъазӕй.

Профилон ведомстви разамундӕн Дзанай-фурт бафӕдзахста:

– Ке зӕгъун ӕй гъӕуй, сӕ цӕрӕнуатон бартӕ агайд кӕмӕн ӕрцудӕнцӕ, еци адӕми уавӕрмӕ раздахун гъӕуй фиццаградон ӕргом. Фарста ралух кӕнуни нисани хӕццӕ испайда кӕнун гъӕуй еугур фадуӕттӕй дӕр. Берӕ ӕнзти еугур фадуатгин цӕрӕнуӕттӕмӕ ка ӕнгъӕлмӕ кӕсуй, еци адӕм гъӕуама райсонцӕ сӕ нӕуӕг фатерти дӕгъӕлтӕ.