22 майя 2024

АРФИАГ ФÆЛЛОЙНÆН – АККАГ АРГЪГОНД!..

15.09.2020 | 10:59

Иристони журналистики анз финсти ка некæдма адтæй, уотемæй ба имæ нæ маддæлон æвзагбæл дзиллон хабархæссæг фæрæзнити косгутæ зæрдтагонæй кæмæ бæлдтæнцæ, еци гъуддаг кæдæй-уæдæй арæзт æрцудæй – нæ республики мухури æма дзиллон коммуникацити гъуддæгути фæдбæл Комитети хъæппæресбæл исарази укогæй нæ республики Хецауадæ иснисан кодта сæрмагонд аллианзон преми, кæци лæвæрд цæудзæнæй, нæ национ журналистики исфæлдистадон æнтæстдзийнæдтæй ка фескъуæлха, еци журналисттæн. Лæвæрд цæудзæнæй алли анз дæр нæ маддæлон æвзаг æма литератури Бони – 15 майи.
Фиццаг хатт лæвæрд æрцудæй фарæ. Аци анз дæр гъæуама лæвæрд æрцудайдæ еци бон, фал эпидемиологон уавæрмæ гæсгæ нæ адтæй уæхæн равгæ. Æма уæддæр аци ахсгиаг гъуддаг арæзт æрцудæй. Национ журналистики къабази нæ республики Хецауади сæрмагонд преми æрæги цитгин уавæри лæвæрд æрцудæй аци анзи лауреатти къуарæн.
Цитгин мадзали рæстæг æ архайгутæ иссирдтонцæ Цæгат Иристон-Аланий адæмон артист Битъæти Роберти рохс ном, – е айдагъ зингæ театралон архайæг нæ адтæй, фал ма æнтæстгинæй архайдта нæ национ журналистики.
Цитгин мадзали радзубанди кодта нæ республики Хецауади Сæрдар Тускъати Таймораз. Æма æ радзубандий сæрмагондæй баханхæ кодта:
– Нæ маддæлон æвзаг нæ адæмæн æй æ уодварни тæккæ агъазиаудæр хæзна. Е æности дæргъи фæлтæрæй-фæлтæрмæ æновудæй гъæуайгонд цудæй, æ цæрабæл æмзунд-æмвæндæй архайдтонцæ нæ дзиллæ. Абони еци хæзнай карнæ махæй, нæ адæми нуриккон фæлтæртæй бæрни æй, æма ихæсгинæй-ихæсгиндæр ан æ багъæуай кæнун æма райрæзтбæл байархайунæй, тæккæ хуæздæр хузи ’й нæ фæдбæл цæуæг фæлтæртæмæ радтунæй. Еци гъуддаги ба уæлдай бæрнондзийнадæ хауй сумахмæ, абони нæ национ журналистики ка архайуй, уонæмæ. Сумах еци ихæс æнхæст кæнгæй аразетæ фадуæттæ уе ’рмæгутæй мухури фæрæзнити, уæ радиобакаститæй æма телеравдиститæй, интернети тугъдади финст уацтæй. Аци преми дæр уой туххæй исаразтан, цæмæй уæ вазуггин архайд маддæлон æвзаги сæрбæлтау уа никки æнтæстгиндæр æма ахедгæдæр.
– Нæ республики разамунд æма нæ комитет аци конкурс дууæ анзей размæ уой туххæй исаразта, цæмæй нæ журналисттæ разангарддæр кæнонцæ нæ маддæлон æвзагбæл дзиллон хабархæссæг фæрæзнити цæмæй аййев цæттæ-гонд æрмæгутæй ахедгæ агъаз кæнонцæ нæ маддæлон æвзаг багъæуай кæнун æма æ идарддæри райрæзтæн, – æ арфи дзубандий баханхæ кодта нæ республики мухури æма дзиллон коммуникацити Комитети сæрдар Фидарати Юрий.
Национ журналистики нæ республики Хецауади премий аци анзи лауреаттæ иссæнцæ: телеуинунадон номинаций – Паддзахадон телерадиокомпани «Алани»-й информацион программити уацхæссæг Моргуати Ладæ, мухури фæрæз-нити – газет «Рæстдзинад»-и сæйраг редактори хуæдæййевæг Бутати Эльзæ, интернет-фæрæзнити номинаций – информацион портал «15-аг регион»-и директор Кучити Александр. Цитгин Уæлахези 75 анзей кадæн сæрмагондæй нисангонд преми лæвæрд æрцудæй Кирови райони газет «Размæ»-йи сæйраг редактор Милдзихти Анжелæн.
Хуарзеугутæ лæвæрд кæмæн æрцудæнцæ, уони номæй райарфæ кодта Бутати Эльзæ.

Нæ маддæлон æвзагбæл дзиллон хабархæссæг фæрæзнитæн нæ республики адæми уодварни ирæзттбæл архайди ци ахедундзийнадæ ес, е бæлвурдæй лæдæрд ке æй, уомæн æвдесæн æй, нæ республики Хецауадæ аци преми нисангонд ке æрцудæй, уомæй дæр. Уой баханхæ кæнгæй, республикон газет «Дигори» сæйраг редактор Сакъити Эльбрус æ радзубандий загъта, цæмæй сæ архайдмæ фулдæр æргом æздæхт цæуа, бæлвурд фæндонтæ бахаста, уонæн сæ куст æнтæстгиндæрæй унæн æнæ-мæнгæ ци исаразун гъæуй, уой фæдбæл.
Аци цитгин мадзали ка архайдта, уони зæрдитæ сæ аййевадæй барохс кодтонцæ республики аййевæдти колледжи фæндурдзæгъдгути къуар «Иристон» æма æригон зартæгæнгутæ Моргуати Арнеллæ æма Сергей Кузнецов.
Мах, газет «Дигори» редакций косгутæ дæр зæрдиагæй арфæ кæнæн еугур лауреаттæн дæр. Нæ зæрдæ син зæгъуй нæуæг исфæлдистадон уæлахезтæ.