22 майя 2024

АРХАЙГӔ КА КӔНӔ – ӔНТӔСТГИН ДӔР Е ӔЙ!

11.11.2020 | 17:38

Цӕгат Иристони Сӕргълӕууӕг Битарти Вячеслав видеоконференций бастдзийнади фӕрци фембалдӕй, Уӕрӕсей Стратегион хъӕппӕрести фӕндонӕй арӕзт форум «Тухгин гъудитӕ нӕуӕг рӕстӕгӕн» ӕма сӕ инвестицион проекттӕ ка балӕвардта, еци иристойнаг фӕсевӕди къуари хӕццӕ.

Фембӕлди райдайӕни Битари-фурт куд фӕннисан кодта, уотемӕй Цӕгат Иристон 2013 анзӕй фӕстӕмӕ ӕнгом ӕмгустадӕ кӕнуй Уӕрӕсей Стратегион хъӕппӕрести агентади хӕццӕ. Еци ӕмархайди сӕйраг нисантӕ ’нцӕ инвестицион проекттӕн цардмӕ урух над дӕттун, профессион ахуради системӕ гъомусгиндӕр кӕнун, фӕсевӕдон ӕма социалон амалгъомади ирӕзтӕн уӕлӕнхасӕн фадуӕттӕ аразун.

– Республики идарддӕри экономикон ирӕзт ӕ инвестицион гъомусӕй берӕ аразгӕ ке ӕй, е дузӕрдуггаг нӕй. Ӕма цӕмӕй еци нисан къохи ӕфтуйа, уой туххӕй берӕ организацион фарстатӕ ралух кӕнун гъӕуй. Фӕрнгундӕр экономикон федӕнмӕ надбӕл нӕ къохи ци ӕнтӕстдзийнӕдтӕ ӕфтуйуй, Стратегион хъӕппӕрести агентади хӕццӕ ӕмархайд куд ирӕзуй, уомӕн аргъ искӕнӕн ес, аци федералон ведомство ци аллианзон национ рейтинг исаразуй, уой бӕрӕггӕнӕнтӕмӕ гӕсгӕ.

Зӕгъӕн, фари хӕццӕ рабаргӕй, 2020 анзи Цӕгат Иристон еци рейтинги 8 къӕпхӕни фӕууӕлдӕр ӕй ӕма нуртӕккӕ 85 уӕрӕсейаг регионей ’хсӕн ӕй 46-аг бунати. Рабарунӕн ма уӕхӕн нимӕдзтӕ: 2016 анзи Цӕгат Иристон еци рейтингмӕ бахастонцӕ фиццаг хатт – уӕд республикӕ адтӕй 79 бунати. Уӕдӕй нурмӕ рейтинги 33 къӕпхӕни фӕууӕлдӕр ӕй. Стратегион хъӕппӕрести агентади хӕццӕ ӕмгустади, уӕдта ӕндӕр мадзӕлттӕ ӕнхӕст кӕнуни фӕрци уӕлӕнхасӕн мадзӕлттӕ аразӕн фӕсевӕдон ӕма социалон амалгъомади райрӕзтӕн. Мӕ зӕрдӕ дарун, иристойнаг фӕсевӕди проекттӕ еугуруӕрӕсеуон форум «Тухгин гъудитӕ нӕуӕг рӕстӕгӕн»-и ӕнтӕстгинӕй ке архайдзӕнӕнцӕ, уобӕл», – загъта Битарти Вячеслав.

Еугуруӕрӕсеуон форум косдзӕнӕй 11-12 ноябри сахар Сочий. Еци урух равдистмӕ цӕттӕ кӕнуни кусти фӕлгӕти августи-сентябри Республикӕ Цӕгат Иристон-Аланий экономикон ирӕзти Министрадӕ бамбурд кодта, республики идарддӕри социалон-экономикон райрӕзтӕн агъаз ка фӕууодзӕнӕй, еци инвестицион проекттӕ. Уотемӕй сӕрмагонд федералон къамис еугуруӕрӕсеуон форуммӕ нӕ республикӕй равзурста 17 аллихузон инвестицион проекти (уони бацӕттӕ кодтонцӕ 10 автори).

Уой фӕсте ӕригон автортӕ лӕмбунӕг радзурдтонцӕ сӕ проектти туххӕй. Зӕгъӕн, сӕрмагонд программӕ «Зондаби»-й координатор Лазарти Зӕринӕ бацӕттӕ кодта ахурадон къурсити проект. Ӕ дзубандимӕ гӕсгӕ, программи фӕрци ӕригон амалгъонтӕн бундорӕвӕрӕн зонундзийнӕдтӕ дӕтдзӕнӕнцӕ закъонӕвӕруйнади уагӕвӕрдтӕ ӕма хе бизнес райдайуни сосӕгдзийнӕдти туххӕй.

Ӕнӕнхӕст бӕрнондзийнади ӕхсӕнадӕ «Кристалл»-и директор Хацъӕти Олег ба форуми бавдесдзӕнӕй промышленнон технологий къабази хӕццӕ баст проект «Нӕуӕг доги промышленность ӕма экологи рагон цивилизацити технологити хӕццӕ».

Автор фӕндон хӕссуй, рагон технологитӕй пайда кӕнгӕй, хуӕнхон-ӕртӕзкъахӕн кустади хауӕццӕгтӕй нуриккон экологон арӕзтадон ӕрмӕгутӕ уадзун. Ӕ гъудимӕ гӕсгӕ, уӕхӕн экологон ӕгъдауӕй ӕдас дор ӕма плиткӕ зингӕ фӕуурухдӕр кӕндзӕнӕнцӕ республики арӕзтадон къабази фадуӕттӕ.

Уотӕ, Вячеслав Фокин, Тауасити Марат ӕма иннӕ автортӕ дӕр радзурдтонцӕ сӕ проектти хецӕндзийнӕдти туххӕй.

Фембӕлди кӕронбӕттӕни Битарти Вячеслав арфӕ ракодта автортӕн, цӕмӕдессаг ӕма рӕстӕги домӕнти аккаг проекттӕ ке бацӕттӕ кодтонцӕ, уой туххӕй. Ӕма профилон ведомствитӕ, министрӕдти разамонгутӕн байхӕс кодта, цӕмӕй проекттӕ царди рауадзунӕн мадзӕлттӕ исаразонцӕ.