22 майя 2024

АРТ ӔМА Ӕ ФӔСТЕУГУТӔ

22.04.2022 | 15:26

Адӕймаг хъӕбӕр раги базудта арт амал кӕнун. Е нур дӕр агъаз кӕнуй махӕн. Фал еуӕй-еу хатт ӕ фӕстеугутӕ фӕуунцӕ лӕгъуз. Гъӕдтӕ ке басодзуй, уомӕй уӕлдай «ранихъуруй» будурти тиллӕг, цӕрӕн хӕдзӕрттӕ ӕма ӕндӕр арӕзтӕдтӕ ба сау фунук фестун кӕнуй. Арти хай баунцӕ раздӕри фӕлтӕрти искурдиадӕгин къохтӕй нӕмӕ ци дессаги хӕзнатӕ байзадӕй, етӕ дӕр.

Уӕхӕн фидбилизтӕ нӕбӕл алли хатт дӕр ӕрцӕуй, арти хӕццӕ, куд гъӕуй, уотӕ ке нӕ зонӕн архайун, уой туххӕй. Нӕ арӕхсӕн зингисервӕзти хумӕтӕги ӕгъдӕуттӕ ӕнхӕст кӕнунмӕ. Гъӕуама сувӕллӕнттӕ дӕр зононцӕ, артӕй гъазун тӕссаг ке ӕй, уой, уӕдта спичкитӕ гъазӕн ке нӕ ‘нцӕ, арт ба – хеерхӕфсӕн.

Уавӕр уотӕ ‘й, ӕма гъӕууон бунӕтти сувӕллӕнттӕ гъазунӕн ӕндӕр змӕлдӕн равзарунцӕ хуардӕнттӕ, хуаси кенӕ ба гъӕмпи цъинатӕ, уӕхӕн бунӕттӕ. Ахиддӕр ба сувӕллӕнттӕ уарзунцӕ хуасӕ кенӕ гъӕмпӕбӕл бандзарун, ӕма си аллианз фунук фестуй дӕсгай тоннитӕ.

Уӕхӕн фидбилизтӕ нӕмӕ цӕмӕй ма цӕуа, уой туххӕй сувӕллӕнтти гъазун нӕ гъӕуй спичкитӕй. Гази пец иссодзун гъӕуй арӕхстгай, ӕма си пайда кӕнгӕй ӕнхӕст кӕнун гъӕуй еугур домӕнтӕ дӕр. Зӕгъӕн, гази пеци сӕрмӕ не ‘нгъезуй сор кӕнун уӕледарӕс.

Цардиуаги электрон прибортӕ ӕвӕгӕсӕгӕй ӕма кондӕй уадзун не ‘нгъезуй, хӕдзарӕй цӕугӕй ба уони вилкитӕ рагӕлдзун фӕгъгъӕуй розеткӕй. Ӕрӕги Барбашови гъӕунги ци зингисервӕзт ӕрцудӕй, е ба уин ӕнӕнгъӕлӕги фидбилизӕн хуарз ӕвдесӕн. Цӕветтонгӕ, хӕдзари хецӕуттӕ электрон прибортӕ тъунстӕй ниууагътонцӕ, ӕма фуртӕвдӕй цубур ӕндзӕвд (замыкание) ке рауадӕй, уой фудӕй фатери цардиуаги техникӕ ӕма гъӕдӕй конд хӕдзари дзаумӕуттӕ басугъдӕнцӕ.

Гъай-гъай, фидбилиз ӕрцӕунӕй алкедӕр ӕхе гъӕуай кӕнун гъӕуй. Ку ‘рцӕуа, уӕд куд архайун гъӕуй. Фиццагидӕр, ӕвӕстеуатӕй фегъосун кӕнун гъӕуй зингисервӕзт хуссунгӕнӕн хаймӕ, ӕма раст байамонун хӕдзари адрес, уӕдта ци содзуй, уой. Идарддӕр ба, рӕстӕг нӕ исафгӕй, синхӕгти хӕццӕ уӕ къохти ци фӕрӕзнитӕ уа, уонӕй архайетӕ зингисервӕзт рахуссун кӕнунбӕл. Кӕд зингисервӕзт рахуссун кӕнунӕн амал нӕййес, уӕд хӕдзари цӕргутӕн уой туххӕй фегъосун кӕнун фӕгъгъӕуй, фал гъӕуама уодайист маке фӕууа. Бавзаретӕ ӕндӕмӕ рацӕунбӕл асийнитӕбӕл кенӕ балкъони асийнитӕбӕл. Гъӕлӕс ӕма фий уомӕл къохмӕрзӕнӕй кенӕ хесӕрфӕнӕй исӕхгӕнгӕй, байархайетӕ хъуӕци бунӕтти бургӕй кенӕ цуппӕртӕбӕл рахезун. Уомӕн ӕма рӕуӕг хъуӕцӕ алкӕддӕр ӕхе уӕлӕмӕ исесуй, бунӕй ба исӕвзуруй кӕдзос хъуӕцӕ кӕми нӕ фӕууй, уӕхӕн къӕлидор.

Кӕд бацӕуӕнмӕ рахезгӕй бахаудтӕ бӕзгин хъуӕци, уӕд ӕвӕстеуатӕй фӕстӕмӕ раздӕхӕ фатермӕ, ӕма дӕхебӕл ӕнгон рахгӕнӕ дуар. Ӕ цъӕстӕ ӕма вентиляцион цъӕсти батъунсун фӕгъгъӕуй, уомӕл хӕцъелтӕ, цӕмӕй си хъуӕцӕ ма цӕуа, уӕдта ма ци бакӕнун гъӕуй, е ба ‘й балкъонмӕ рахезун ӕма ӕнхусмӕ фӕдздзорун.

Алкӕддӕр архайӕн арти хӕццӕ арӕхстгин унбӕл. Нӕ гъӕуй спичкитӕй гъазун, алкӕддӕр ӕнхӕст кӕнӕн зингисервӕзти ӕдасдзийнади хумӕтӕги ӕгъдӕуттӕ, цӕмӕй нӕмӕ ма уонцӕ зингисервӕзтитӕ ӕма мах сумах хӕццӕ уӕн амондгун.

ДЗАНТИАТИ Марат,

цӕстдарди архайди ӕма профилактикон кусти хайади бӕлвурдгӕнӕг сахар Дзӕуӕгигъӕуи.