21 майя 2024

АУЗТ ДÆР МÆНГÆФСОН РАУÆНБÆЛ РАТОНУЙ!..

21.04.2023 | 14:55

Цардарæзт еугур рæстæгути адтæй, уæдта нерæнгæ дæр ма уæхæн æй, æма адæймаг æ карнæ зæрдæмæдзæугæдæр хузи аразунбæл цийфæнди æновудæй ку арахайа, уæддæр цæмæйдæрти ба бустæги зæрдирай нæ рауайунцæ: æхсæнади медæгæ гъуддæгутæ бедуйунцæ сæхердигæй.

Ка, ци æма цæйбæрцæбæл хъæбæр бедуйуй уæ цардиуагæбæл?.. Уæхæн фарста дзиллон цæстингас бæлвурдгæнæн Еугуруæрæсеуон центри æртасгутæ æрæги равардтонцæ Уæрæсей алли рауæнти цæрæг аллихузон кари адæймæгутæмæ. Æма етæ ци дзуæппитæ равардтонцæ, етæ ба еумæйагæй рауадæнцæ мæнæ ауæхæн (фондз баллемæй баргæй):

– Гæрзефтонг тухтæ –    4,65 балли

– Интернет – 4,43 балли

– Фæткон дзиллон хабархæссæг фæрæзнитæ – 3,82

– Аргъауæн – 3,42 балли

– Губернатортæ – 3,39 балли

– Агъазиау промышленнон кустуæтти директортæ – 3,38 балли

– Политикон партитæ – 2,99 балли