19 майя 2024

БӔРӔГБОН АРФИТӔ ӔМА ЛӔВӔРТТӔЙ ФЕДАУЙ!..

29.03.2022 | 17:12

Куд иннӕ ӕнзти, уотӕ аци анз дӕр 25 мартъий бӕрӕггонд ӕрцудӕй Еугуруӕрӕсеуон бӕрӕгбон – культури косӕги Бон. Уой фӕдбӕл аци къабази еугур фӕллойнӕгӕнгутӕн зӕрдиагӕй райарфӕ кодта Уӕрӕсей культури косгути профцӕдеси Цӕгат Иристони хайади сӕрдар Годжиати Еленӕ:

«Нӕ культури хъазар косгутӕ! Райсетӕ нӕ зӕрдиаг арфитӕ нӕ профессионалон бӕрӕгбони фӕдбӕл! Аци бӕрӕгбон еу кӕнуй еугур адӕмти дӕр, кӕцитӕ агъазиау ӕвӕрӕн хӕссунцӕ нӕ ирон национ ӕма фидтӕлтӕй байзайгӕ гъӕздуг уодварни уедӕгтӕ ӕма традицитӕ парахат кӕнуни гъуддаги, фӕлтӕрти ӕфтауй рӕсугъддзийнадӕ ӕма царди дуйнеуон культуритӕмӕ цӕмӕдесдзийнадӕбӕл.

Зӕрдиагӕй уин арфӕ кӕнун, уӕ профессионалон архайди ӕма нӕ бӕсти культури райрӕзтмӕ аккаг ӕвӕрӕн ке хӕссетӕ, уой туххӕй. Уӕ хъауритӕ берӕ уӕнтӕ, нӕуӕг проекттӕ, уӕлахезтӕ ӕма бӕллецтӕ уӕ къохти бафтуйӕнтӕ. Уӕ алли бон дӕр уӕбӕл ӕнтӕстгин ӕма разӕнгардӕй цӕуӕд!

Ӕнӕнездзийнадӕ, сабурдзийнадӕ ӕма амонд уӕ хай уӕд!..»

***

Культури косӕги Бони фӕдбӕл сӕрмагондӕй мадзал арӕзт ӕрцудӕй Дзӕуӕгигъӕуи. Уой  игон кӕнгӕй, Цӕгат Иристони Сӕргълӕууӕг Сергей Меняйлой номӕй культури еугур косгутӕн дӕр зӕрдиагӕй райарфӕ кодта нӕ республики культури министр Галазти Эдуард.

Ӕ радзубандий куд загъта, уотемӕй рӕстӕг ӕма нуриккон уавӕртӕ, гъулӕггагӕн, фадуат нӕ дӕттунцӕ куд ӕнгъезуй, уӕхӕн уагӕбӕл бӕрӕгбон исбӕрӕг кӕнун.

Нӕ бӕстӕ Украини неонацистти нихмӕ карз тохи ке бацудӕнцӕ, уой туххӕй. Фал цард ӕргъудийӕй ӕй.

– Бӕрӕгбони хуарзӕнхӕ уӕ уӕд! Нӕ республики Сӕргълӕууӕг, хецауадӕ ӕма уин Парламенти номӕй арфӕ кӕнун. Уе ‘сфӕлдистадӕй рохс хӕссетӕ адӕми зӕрдитӕмӕ. Фӕллойнӕ кӕнетӕ нӕ минкъий Иристон ӕма Уӕрӕсей кадӕн. Мӕ зӕрдӕ уин зӕгъуй федар ӕнӕнездзийнадӕ, уӕ хъауритӕ фулдӕрӕй-фулдӕр куд кӕнонцӕ, аци зин рӕстӕги уӕ бон идарддӕр дӕр архайун куд уа, уӕхӕн арфӕ уӕ уӕд!

Республикӕ Цӕгат Иристон-Аланий Сӕргълӕууӕги бардзурдмӕ гӕсгӕ культури ирӕзтмӕ устур байвӕрӕн ке бахастонцӕ, уой туххӕй «Цӕгат Иристон-Аланий культури ӕскъуӕлхт косӕг»-и ном лӕвӕрд ӕрцудӕй:

Елхотти Кокайти Салами номбӕл Сувӕллӕнтти аййевӕдти скъолай ахургӕнӕг Дзгойти Зӕринӕн, Дзӕуӕгигъӕуи Петр Чайковскийи номбӕл Сувӕллӕнтти 1-аг музыкалон скъолай ахургӕнӕг Гъӕргинти Маринӕн, Рахесфарси райони культури Галауани методист Маринӕ Шагашвилийӕн, Дигори райони Центрон библиотеки методикон-библиографион хайади сӕргълӕууӕг Гурдзибети Зӕлинӕн, Октябригъӕуи Сувӕллӕнтти музыкалон скъолай ахургӕнӕг Къӕбисти Зӕлинӕн.

Республики Сӕргълӕууӕги бардзурдмӕ гӕсгӕ культури къабази ӕ берӕ ӕнзти дӕргъи фӕлтӕрдгин кусти туххӕй Цӕгат Иристон-Аланий Кади грамотитӕй хуарзӕнхӕгонд ӕрцудӕнцӕ: Елхотти Кокайти Салами номбӕл Сувӕллӕнтти аййевӕдти скъолай директор Хъусати Виктория, Кирови райони культури Хӕдзари дзаумӕуттӕ хуйӕн цехи разамонӕг Гобозти Ритӕ, Дзӕуӕгигъӕуи сувӕллӕнтти ӕмзаргӕнгути скъолай фортепианой ахургӕнӕг Басити Аллӕ, Дзӕуӕгигъӕуи Тауасити Сослӕнбеги номбӕл сувӕллӕнтти аййевӕдти скъолай ахургӕнӕг Валентинӕ Панасенко ӕма иннетӕ.

Республикӕ Цӕгат Иристон-Аланий Сӕргълӕууӕги номӕй ма Арфи финстӕгутӕ райстонцӕ: Дзӕуӕгигъӕуи Сувӕллӕнтти ӕмзаргӕнгути скъолай ахургӕнӕг Михаил Гальцев, Дзӕуӕгигъӕуи Тауасити Сослӕнбеги номбӕл сувӕллӕнтти аййевӕдти скъолай ахургӕнӕг Аннӕ Мухарашвили, Хетӕгкати Къостай номбӕл Дзӕуӕгигъӕуккаг  фӕсевӕдон центри балетмейстер  Габанти Миральдӕ.