18 апреля 2024

БОНИГЪÆДÆ СЕНТЯБРИ

06.09.2022 | 10:45

КÆМИ – ТÆВДÆ, КÆМИ – САТÆГ…

Сутки дæргъи уæлдæфи рæстæмбес температурæ 15 градусемæй ниллæгдæр кæнун ку райдайуй, уæд æрдзигъæди æууæлтæмæ гæсгæ фæззæг ралæууй. Нæ республики уæлдæфи температурæ 15 градусемæй дæлдæр цæун сентябри æртиккаг декади ке райдайуй, уомæ гæсгæ аци мæйи фулдæр хай банимайæн ес сæрди кæронбæл.

Ахид сентябри уæлдæфи рæстæмбес температурæ фæууй 16-19 градуси гъар. Ростови Гидрометцентри бæрæггæнæнтæмæ гæсгæ, аци анз Цæгат Кавкази федералон зилди фæзуатбæл уæлдæфи температурæ уодзæнæй нормæмæ хæстæг, кенæ ба – еуминкъий  ниллæгдæр.

Æхсæви уæлдæфи температурæ æрцæудзæнæй 8-15 градусемæ (мæйи кæрони ба – 4-6 градусемæ). Бонæй уæлдæф исгъар уодзæнæй 18-25 градусей уæнгæ, хецæн бæнтти нæмæ Цæгат Африкæй сор гъар уæлдæф ку æрбадума, уæдта уæлдæфи температурæ исхездзæнæй 28-32 градусемæ.

Берæ æнзти бæрæггæнæнтæмæ гæсгæ, тæккæ уазалдæр сентябрь адтæй 1997 анзи (уæд уæлдæфи рæстæмбес температурæ адтæй 12 градуси гъар), тæккæ гъардæр сентябрь ба адтæй – 1994 анзи (19 градуси гъар).

Сентябри республики хуæнхрæбун районти рауаруй 70-75 мл, будури районти ба – 40 мл бæрцæ. Аци мæйæ рауардзæнæй нормæмæ хæстæг. Уодзæнæй карз уарунтæ, хецæн бæнтти ба  арвигъæри хæццæ.

Светланæ СУХОВА,

синоптик.