22 майя 2024

ЦӔМӔЙ ӔДАС УОНЦӔ НӔ КӔСТӔРТӔ

28.08.2021 | 17:42

Фӕлтӕрӕй-фӕлтӕрмӕ нӕмӕ уӕхӕн фӕткӕ исфедар ӕй, ӕма нӕ еугур дзиллӕн дӕр нӕ ахурдзау кӕстӕртӕн сӕ тӕккӕ ӕхцӕуӕндӕр ӕма райдзастдӕр бӕрӕгбон уидӕ фиццаг сентябрь – ахури нӕуӕг анзи райдайӕн – уидӕ нӕ еугурадӕмон бӕрӕгбон. Уидӕ… 2004 анзи 1 сентябри уӕнгӕ…Ӕвддӕс анзей размӕ еци бӕрӕгбони бон Цӕгат Иристони ӕнӕнгъӕлти фестадӕй зӕрдрист ӕма хъонци бон. Уӕд сӕумӕраги лӕгсирдти къуар балӕбурдтонцӕ Беслӕни фиццаг астӕуккаг скъоламӕ, сӕ тогмондаг миутӕй ӕй зиндонӕ фестун кодтонцӕ…   Еци бон скъолай тургъи сӕ кӕстӕрти цийнӕбӕл бацийнӕ кӕнунмӕ ка ӕрӕмбурд ӕй  – скъоладзаутӕ, сӕ ахургӕнгутӕ, сӕ ниййергутӕ ӕма ма берӕ ӕндӕр адӕм сӕ кӕстӕрти цийнӕбӕл бацийнӕ кӕнунмӕ, уони еци тогмондаг лӕгсирдтӕ амӕнати байстонцӕ, ӕртӕ суткей дӕргъи сӕ фӕгъгъезӕмарӕ кодтонцӕ. Ӕртиккаг бон, ци спортзали сӕ дардтонцӕ, е ниггупп кодта мӕлӕтхӕссаг фехалдӕй. Еци гупп ниддӕлӕлай кодта ӕнӕгъӕнӕ дуйнебӕл, ӕвӕдзи, нӕбал байзадӕй, дзилли зӕрдитӕ уӕззауӕй-уӕззаудӕр ристӕй кӕми нӕ ниддиз-диз кодтонцӕ, уӕхӕн бӕстӕ. Еци рист абони дӕр нӕ нидӕн кӕнуй…

Беслӕни 2004 анзи сентябри ци фудбӕлах ӕрцудӕй, уой зӕрдӕбӕл даргӕй, нур архайун гъӕуй, цӕмӕй уӕхӕнӕй мацибал ӕрцӕуа. Мӕнӕ бабӕй ӕрбахӕстӕг ӕй ахури нӕуӕг анзи райдайӕн. Уомӕ гӕсгӕ ба ӕрӕги террористон фӕззиндтитӕ ма ӕруадзуни фарстати фӕдбӕл республикон къамиси ӕма республики Оперативон штаби ӕмбурди ци фарстати фӕдбӕл цудӕй дзубанди, уонӕн сӕ сӕйрагдӕртӕ адтӕнцӕ ахури анзи райдайуни ӕма ӕвзурстити гъӕлӕс кӕнуни фӕдбӕл дзиллон мадзӕлтти рӕстӕг террористон фӕззиндтитӕ ма ‘руадзуни нисанеуӕгӕй уӕлӕнхасӕн профилактикон ӕма ӕндӕр сӕрмагонд мадзӕлттӕ исаразуни фарстатӕмӕ.

Нӕ  республики Сӕргълӕууӕги агъазгӕнӕг Олег Баранов ӕ радзубандий куд фегъосун кодта, уотемӕй профилон ведомствитӕ уӕлӕнхасӕн мадзӕлттӕ аразунцӕ скъолатӕ, рӕвдауӕндӕнттӕ ӕма иннӕ ахурадон косӕндӕнтти террористон фӕззиндтитӕй ӕдасдзийнади системитӕ фӕгъгъомусгиндӕр кӕнунӕн.   Еци косӕндӕнттӕн сӕ фулдӕр хай нерӕнгӕ исӕнхӕст кодтонцӕ уӕлӕнхасӕн техникон цӕстдарди системитӕ ӕвӕруни куст. Аци бӕнтти цӕстдарӕг ведомствити минӕвӕрттӕ никкидӕр ма ӕрзелдзӕнӕнцӕ еугур ахурадон косӕндӕнттӕбӕл дӕр ӕма исбӕрӕг кӕндзӕнӕнцӕ, террористион фӕззиндтитӕй ӕдасдзийнади фӕдбӕл амунддзийнӕдтӕ куд ӕнхӕстгонд цӕунцӕ, уой.

Зӕгъун гъӕуй уой дӕр, ӕма еуӕй-еу ахурадон косӕндӕнтти аци фарстабӕл, куд гъӕуй, уотӕ архайд нерӕнгӕ нӕма цӕуй,  ӕма сӕ разамонгутӕн байхӕс кодтонцӕ, цӕмӕй нӕхъӕртондзийнӕдтӕ еуварсгонд ӕрцӕуонцӕ хӕстӕгдӕр рӕстӕг.

Ӕмбурди ци дзубанди рауадӕй, уомӕн хатдзӕгтӕ кӕнгӕй, Сергей Меняйло профилон ведомствитӕ ӕма сӕрмагонд службити разамонгутӕн бафӕдзахста, цӕмӕй  гъӕуагӕдзийнӕдтӕ афойнадӕбӕл бӕлвурдгонд цӕуонцӕ ӕма сӕ райеуварс кӕнуни фӕдбӕл ахедгӕ мадзӕлттӕ ӕвӕстеуатӕй аразонцӕ. Уой хӕццӕ ба ма ӕ радзубандий бафӕдзахста:

– Фарстамӕ бардарӕг еугур структуритӕ дӕр нӕуӕг ахури анзи райдайӕнмӕ гъӕуама исбӕлвурд кӕнонцӕ алкӕци ахурадон косӕндони террористон фӕззиндтитӕй ӕдасдзийнади къӕпхӕн дӕр. Гъулӕггагӕн, зӕрдресгӕ фӕлтӕрддзийнадӕ нӕмӕ ес. Ӕма, уой зӕрдӕбӕл даргӕй, уӕ еугуремӕ дӕр седун: гъӕуагӕдзийнӕдтӕ ӕма лухкӕнуйнаг фарстатӕмӕ уӕлӕнгай цӕстӕй макӕд ракӕсетӕ. Лухкӕнуйнаг фарстатӕ ку уа, уӕд ӕй банивӕбӕл кӕнунӕн гъӕугӕ мадзӕлттӕ дӕр афойнадӕбӕл исаразӕн ес. Адӕми ӕдасдзийнади фарстатӕмӕ гъӕуама уа фиццаградон цӕстдард.