09 декабря 2023

ЦӔМӔЙ ФУДРАКӔНДТИТӔЙ ӔДАС УӔН!..

23.01.2021 | 16:50

Террористон фӕззиндтитӕ ма ‘руадзунӕн 2020 анзи ци мадзӕлттӕ арӕзт цудӕй? 2021 анзи аци къабази сӕйрагдӕр ӕргом ци гъуддӕгутӕмӕ раздахун гъӕудзӕнӕй? Аци ӕма иннӕ ахсгиаг фарстатӕбӕл ӕрдзурдтонцӕ Цӕгат Иристон-Аланий Терроризми нихмӕ архайди къамис ӕма Оперативон регионалон еумӕйаг ӕмбурди архайгутӕ.

Ӕмбурди райдайӕни Цӕгат Иристони Сӕргълӕууӕг Битарти Вячеслав райарфӕ кодта барадӕгъӕуайгӕнӕг ведомствитӕ ӕма тухи структурити еугур минӕвӕрттӕн дӕр, нӕуӕганзон бӕрӕгбӕнтти рӕстӕг адӕми ӕдасдзийнадӕн гъӕугӕ мадзӕлттӕ ке исаразтонцӕ, уой фӕдбӕл. Битари-фурти дзубандимӕ гӕсгӕ, фӕлладуадзӕн бӕнттӕ рацудӕнцӕ сабур ӕма хузӕнон уагӕбӕл, ӕма еци гъуддагмӕ аккаг ӕвӕрӕн бахастонцӕ ӕхсӕнадон фӕткӕ гъӕуайгӕнӕг еугур структуритӕ дӕр.

Терроризми нихмӕ архайди къамиси аппарати разамонӕг Олег Баранов ӕ радзубандий фӕннисан кодта, республикон къамис ӕма хецауади регионалон ӕма бунӕттон оргӕнтӕ террористон фӕззиндтитӕ ма руадзунбӕл 2020 анзи куд бакустонцӕ, уой. Ӕ радзубандимӕ гӕсгӕ, еци нисанбӕл еугур куст дӕр арӕзт цудӕй Терроризми нихмӕ архайди национ комитети амунддзийнӕдти бундорбӕл.

Докладгӕнӕг куд фӕннисан кодта, уотемӕй 2020 анзи республики не рцудӕй уагъд террористон фудракӕндтӕ, уӕдта алли адӕмтӕ ӕма аллихузон динти минӕвӕртти хсӕн зингӕ буцӕутӕ. Анзи дӕргъи Терроризми нихмӕ архайди къамисӕн адтӕй авд ӕмбурди, уоми хаст ӕрцудӕй аллихузон 299 унаффи. Террористон фӕззиндтитӕ ма руадзуни нисани хӕццӕ республики закъонӕвӕрунадон ӕма ӕнхӕстгӕнӕг хецауади оргӕнтӕ исфедар кодтонцӕ 28 барадон-нормативон акти. Уомӕй уӕлдай, дзиллон бунӕттӕ, уӕдта ахсгиаг объекттӕ террористон фӕззиндтитӕй багъӕуай кӕнуни гъуддаги лӕмбунӕгдӕргонд ӕрцудӕнцӕ 16 республикон ӕма муниципалон оргӕни ӕнхӕстбартӕ.

Олег Баранов ма куд радзурдта, уотемӕй Терроризми нихмӕ архайди национ комитети унаффи бундорбӕл кӕронмӕ рахъӕрдтӕй республики ахуради, ӕнӕнездзийнадӕ гъӕуайкӕнуйнади, культурӕ ӕма спорти объектти паспортизаци. Сӕрмагонд къамистӕ бабӕрӕг кодтонцӕ Ӕнӕнездзийнадӕ гъӕуайкӕнуйнади ӕма Культури министрадти дӕлбарӕ косӕг еугур организацитӕ дӕр ӕма хатдзӕгтӕ искодтонцӕ, террористон фӕззиндтитӕй ӕдасдзийнади мадзӕлттӕ уӕлдӕр амунд организацити куд ӕнхӕст кӕнунцӕ, уой фӕдбӕл. Олег Баранови дзубандимӕ гӕсгӕ, еугур раргомгонд гъӕуагӕдзийнӕдтӕ дӕр афойнадӕбӕл еуварсгонд цӕунцӕ.

Докладгӕнӕги дзубандийӕн хатдзӕгтӕ кӕнгӕй, Битарти Вячеслав республикон ведомствити разамонгути ӕргом ма еу хатт раздахта, террористон фӕззиндтитӕй ӕдасдзийнадӕн агъазгӕнӕг унаффитӕ ӕма домӕнтӕ уӕлдай бӕрнонӕй ӕнхӕстгӕнгӕ ке нцӕ, уомӕ.

– Террористон фӕззиндтитӕ ма руадзуни нисани хӕццӕ архайд, терроризм ӕма экстремизми идеологи парахат кӕнуни нихмӕ куст гъӕуама ахедгӕ фӕткӕбӕл цӕуа. Нӕ республикӕ, гъулӕггагӕн, ӕхебӕл бавзурста еци ӕверхъау фӕззиндтити знаггадӕхӕссӕг тухӕ, ӕма уомӕ гӕсгӕ алкедӕр лӕдӕруй, терроризми идеологийӕн аккаг нихкъуӕрд дӕттун ке гъӕуй, уой, – загъта республики разамонӕг.

Ӕмбурди архайгутӕ куд фӕннисан кодтонцӕ, уотемӕй террористон фӕззиндтитӕ ма руадзуни нисани хӕццӕ хаст унаффитӕ уӕлдай ахедгӕдӕр хузи ӕнхӕст кӕнунцӕ хецаудзийнади федералон оргӕнти регионалон дӕлхайӕдтӕ, Цӕрӕнуатон-коммуналон хӕдзаради, артаг ӕма энергетики, Ахурадӕ ӕма науки, уӕдта Ӕнӕнездзийнадӕ гъӕуайкӕнуйнади министрадтӕ, Горӕтгӕрон ӕма Мӕздӕги районти фӕзуатон къамистӕ ӕма ӕндӕр ведомствитӕ. Аци къабази сӕ архайд фӕгъгъомусгиндӕр кодтонцӕ культури ӕма физикон культурӕ ӕма спорти министрадтӕ, уӕдта фӕсевӕди гъуддӕгути фӕдбӕл Комитет.

Терроризми нихмӕ архайди къамис ӕма Оперативон штаби иуонгтӕ ӕрдзурдтонцӕ ӕндӕр фарстатӕбӕл дӕр.