25 июля 2024

ЦӔМӔЙ ЭПИДЕМИОЛОГОН УАВӔР ЕУГУР РАУӔНТИ ДӔР ХУӔЗДӔРМӔ ӔЙЙЕВА…

02.02.2021 | 15:17

Цӕгат Иристони Сӕргълӕууӕг Битарти Вячеслав архайдта, Цӕгат Кавкази федералон зилди Уӕрӕсей Президенти Ӕнхӕстбаргин минӕвар Юрий Чайка ци урух видеоконференци исаразта, уоми. Фембӕлди архайгутӕ ӕрдзурдтонцӕ коронавируси незӕфтауӕг парахат кӕнунӕн уӕлӕнхасӕн гӕрӕнтӕ ӕвӕруни фарстатӕбӕл. Сӕрмагонд ӕргом раздахтонцӕ нези нихмӕ вакцини мадзӕлттӕмӕ.

Цӕгат Кавкази федералон зилди субъектти разамонгутӕ ӕма хецауади регионалон оргӕнти иннӕ бӕрнон косгутӕй уӕлдай, дзубандий архайдтонцӕ Уӕрӕсей ӕнӕнездзийнадӕ гъӕуайкӕнуйнади министри хуӕдӕййевӕг Олег Гриднев, федералон агентадӕ «Росздравнадзор»-и разамонӕг Аллӕ Самойлова, федералон агентадӕ «Роспотребнадзор»-и разамонӕги хуӕдӕййевӕг Еленӕ Ежлова ӕма ӕндӕр федералон ведомствити минӕвӕрттӕ.

Ӕмбурди райдайӕни, Юрий Чайка куд фӕннисан кодта, уотемӕй федералон центри ‘рдигӕй еудадзугон цӕстдард ес регионти исӕвзургӕ эпидемиологон уавӕрмӕ,  ку багъӕуй, уӕд федералон ведомствитӕ хецауади регионалон оргӕнтӕн уӕлӕнхасӕн агъаз бакӕнунцӕ, цӕмӕй исӕвзургӕ фарстатӕ ахедгӕдӕр хузи лухгонд цӕуонцӕ. Уӕхӕн ӕнгом ӕмархайд, Юрий Чайки дзубандимӕ гӕсгӕ, хуӕздӕрӕрдӕмӕ ахедуй уӕззау незӕфтауӕги хӕццӕ тохи гъуддагбӕл.

– Цӕгат Кавкази федералон зилди исӕвзургӕ эпидемиологон уавӕр нурма зӕрдӕзӕгъгӕ нӕй. Аци къуӕрей райдайӕнмӕ коронавирусӕй сӕйгитӕ федералон зилди рабӕрӕг ӕй 142 мин адӕймаги (е ӕй Цӕгат Кавкази еугур цӕргути 1,5 процентей бӕрцӕ). Уӕхӕн ӕууӕлти архайгӕй, уӕлдай ахсгиаг нисанеуӕг ес федералон зилди цӕргути дзиллон вакцинацийӕн, – бафеппайдта Юрий Чайка.

Ӕнхӕстбаргин минӕвар ӕмбурди архайгути зӕрдӕбӕл ӕрлӕуун кодта, къуӕрей размӕ Президент Владимир Путин карз нези нихмӕ дзиллон вакцинаци райдайун регионти разамонгутӕн ке байхӕс кодта, уой. Регионти вакцинаций мадзӕлттӕ куд цӕудзӕнӕнцӕ, уомӕ ӕ цӕстӕ даруй коронавируси пандемийӕн гӕрӕнтӕ ӕвӕруни сӕрмагонд федералон координацион совет дӕр.

– Нуртӕккӕ Цӕгат Кавкази федералон зилди байгон ӕнцӕ вакцинаций 141 стационарон пункти. Архайд цӕуй, цӕмӕй сӕ куст райдайуонцӕ вакцинацигӕнӕн цӕугӕ пункттӕ дӕр. Ке зӕгъун ӕй гъӕуй, уӕхӕн цӕугӕ пунктти фӕрци зингӕ фӕффулдӕр уодзӕнӕй дзиллон вакцинаций гъомус. Уӕхӕн организацион мадзӕлттӕ ӕнхӕст кӕнгӕй, фиццаградон ӕргом гъӕуама ӕздӕхт ӕрцӕуа вакцинаций ахедгӕ ӕма ӕдас уагӕвӕрдмӕ. Алкӕци региони дӕр гъӕуама федаргонд ӕрцӕуа дзиллон вакцинаций график. Уой фӕсте ӕнцондӕр бӕрӕггӕнӕн уодзӕнӕй, еци фӕткӕ куд ӕнхӕстгонд цӕуй, е, – загъта Президенти минӕвар.

Зундгонд куд ӕй, уотемӕй вакцинаций мадзӕлттӕ нури уӕнгӕ ӕнхӕстгонд цӕунцӕ Цӕгат Иристони дӕр. Профилон ведомствити минӕвӕртти дзубандимӕ гӕсгӕ, коронавируси нихмӕ хуастӕ ӕфснайд цӕудзӕнӕнцӕ фармацевтикон скълади (еци бунӕттӕ ефтонг ӕнцӕ уазалгӕнӕнтӕ ӕма ӕндӕр сӕрмагонд техникӕй). Еци-еу рӕстӕг еци бунӕтти бафснайӕн ес вакцини 1500 комплекти бӕрцӕ. Вакцинаций мадзӕлттӕ ка ӕнхӕст кӕнуй, медицинон косгути еци бригадитӕн рагацау исаразтонцӕ методикон ахуртӕ.

Вакцинаци кӕми кӕнунцӕ, еци медицинон косӕндӕнттӕ дӕр хуарз бацӕттӕ кодтонцӕ аци ахсгиаг кампанимӕ. Коронавируси нихмӕ вакцинӕ уӕлдай уазалдӕр бунати дарун ке гъӕуй, еци ӕууӕл хинцгӕй, поликлиникити исӕвардтонцӕ гъомусгин уазалгӕнӕнтӕ.

Цӕгат Иристони вакцинаци нуртӕккӕ ӕнхӕст кӕнунцӕ 11 сӕрмагонд пункти. Абони уӕнгӕ бал республикӕмӕ исӕрвистонцӕ вакцини 2442 комплекти. Нури уӕнгӕ бал вакцини фиццаг хай искодтонцӕ 1009 адӕймагемӕн.

Цӕгат Кавкази федералон зилди регионтӕмӕ вакцинӕ циуавӕр бӕрцитӕй ӕрвист цӕудзӕнӕй, уой туххӕй информаций хӕццӕ ӕмбурди радзубанди кодта Уӕрӕсей Федераций Ӕнӕнездзийнадӕ гъӕуайкӕнуйнади министради департаменти директори хуӕдӕййевӕг Иннӕ Куликова. Ӕ дзубандимӕ гӕсгӕ, феврали уӕнгӕ Цӕгат Иристонмӕ исӕрветдзӕнӕнцӕ 26500 дози.

Ӕмбурдӕн хатдзӕгтӕ кӕнгӕй, Юрий Чайка куд фӕннисан кодта, уотемӕй дзиллон вакцинаций мадзӕлттӕ федералон зилди регионтӕ куд ӕнхӕст кӕнунцӕ, уомӕ Президенти минӕвайради аппарати ‘рдигӕй уодзӕнӕй лӕмбунӕг цӕстдард. Ӕ дзубандимӕ гӕсгӕ, федералон ведомствитӕ ӕмӕ минӕвайрадӕ регионтӕн еугурвӕрсуг агъаз кӕндзӕнӕнцӕ, цӕмӕй Уӕрӕсей Федераций Президенти амунддзийнӕдтӕ дзиллон вакцинаци исаразуни туххӕй нисангонд ӕмгъудтӕмӕ ӕнхӕстгонд цӕуонцӕ.

 

Республикӕ Цӕгат Иристон-Аланий Сӕргълӕууӕги ӕма Хецауади пресс-службӕ