24 апреля 2024

ЦӔМӔЙ НӔ НӔДТӔБӔЛ ӔДАСӔЙ ЦӔУӔН…

03.12.2021 | 12:48

Нӕдтӕбӕл ӕдасӕй цӕуни хецауадон къамисӕн ӕрӕги бабӕй ци ӕмбурд адтӕй, уомӕн разамунд лӕвардта нӕ республики Хецауади Сӕрдари хуӕдӕййевӕг Томайти Ирбег.

Ӕмбурди видеобастдзийнади фӕрци ма архайдтонцӕ районти сӕргълӕугутӕ дӕр. Дзубанди цудӕй, Иристони нӕдтӕбӕл ӕдасӕй цӕуни уавӕри, уой фӕдбӕл регионалон проекттӕ ӕнхӕст кӕнуни, зумӕги афонӕмӕ коммуналон организацити нӕдтӕбӕл дзуапп дӕттуни цӕттӕдзийнади ӕма берӕфатерон хӕдзӕртти микрорайонти хуӕдтолгити лӕууӕн бунӕтти арӕзтади фарстатӕбӕл.

Ӕ радзубандий Томай-фурт куд загъта, уотемӕй нӕдтӕбӕл ци фидбилизтӕ ӕрцӕуй, уони бӕрцӕ, евгъуд анзи хӕццӕ рабаргӕй, ӕнцӕ фулдӕр:

– Нӕ республики нӕдтӕбӕл ӕдасӕй цӕуни уавӕр ӕй хъӕбӕр сагъӕссаг. Аци анз нӕмӕ ци фӕндаггон фидбилизтӕ ӕрцудӕй, етӕ адтӕнцӕ 605 цауи. Уоми фӕммард ӕй – 69 адӕймаги, 852 ба фӕцӕнцӕ уӕззау цӕфтӕ.

Евгъуд анзи аци бӕрӕггӕнӕнтӕ адтӕнцӕ минкъийдӕр. Фӕндаггон фидбилизтӕ – 583 цауи, ка си фӕммард ӕй, уони нимӕдзӕ ба – 37 адӕймаги. Уой хӕццӕ нӕмӕ косунцӕ ӕвӕстеуатӕй агъази службитӕ, цӕмӕй адӕми мӕлӕти цаутӕ минкъийдӕр уа, уобӕл. Фал нӕ Иристони хузӕн минкъий республикӕн, ке байамудтонцӕ, еци бӕрӕггӕнӕнтӕ ӕгӕр бӕрзонд ӕнцӕ.

Аци фарстай фӕдбӕл адтӕй дзубанди нӕ республики нӕдтӕбӕл ӕдасӕй цӕуни паддзахадон управлений хецауи хуӕдӕййевӕг Александр Удодикӕн дӕр. Куд радзурдта, уотемӕй, нӕ бӕсти Президенти унаффӕмӕ гӕсгӕ арӕзт ӕрцудӕй «Национ нисантӕ ӕма стратегион ихӕслӕвӕрдти райрӕзти сӕрмагонд программӕ 2019-2024 ӕнзтӕн. Уордӕмӕ хаст цӕунцӕ нӕдтӕбӕл ӕдасӕй цӕуни фарстатӕ дӕр. Ӕ радзубандий А. Удодик уотӕ загъта:

– Дӕс мӕйей дӕргъи нӕ республики еугур ӕрцӕуӕг фидбилизи цаутӕ адтӕнцӕ: нихӕй-нихмӕ, адӕймаги скъуӕруни, надӕй тротуармӕ рахауни, ӕнагъонтӕ ӕма ниуӕзтгунти фудӕй. Автоинспекци еудадзуг аразуй профилактикон куститӕ, хуӕдтолгӕ скъӕруни гӕгъӕдитӕ кӕмӕ ес, еци шоферти хӕццӕ. Цӕстдарӕн кусти фӕрци бастдзийнадӕ дарӕн медгъуддӕгути оргӕнти еугур ведомствити хӕццӕ дӕр. Бацӕттӕ кодтан  27 профилактикон мадзали. Нӕ бӕсти Президенти унаффӕмӕ гӕсгӕ ци программӕ арӕзт ӕрцудӕй, уоми, фиццагидӕр, амунд цӕуй, фӕндаггон фидбилизти мӕлӕти цаутӕ цӕмӕй мабал уа, уой туххӕй проекти нисантӕн сӕрмагонд техникон фӕрӕзнитӕ радех кӕнун. Уотемӕй, райстан 69 патрулон транспорти хузтӕ, техникон цӕстдарди прибортӕ ӕма медицинон фӕрӕзнитӕ. Кӕд профилактикон куст кӕнӕн, уӕддӕр ес нӕ республики уӕхӕн нӕдти хӕйттӕ, кӕцитӕ нуриккон нормативон домӕнтӕн дзуапп нӕ дӕттунцӕ. Уомӕй уӕлдай, ци ӕгъдауихӕлдтитӕ цӕуй нӕдтӕбӕл, уонӕбӕл иварон гъуддӕгутӕ исаразтан ӕма сӕ тӕрхондонӕмӕ балӕвардтан. Фал, нури уӕнгӕ дӕр еци фарста ӕнхӕстгонд нӕма ӕрцудӕй.

Аци фарстай фӕдбӕл Томай-фурт автоинспекций косгутӕн бафӕдзахста, нӕдтӕбӕл уӕлдай тӕссагдӕр бунӕттӕмӕ патрулон нарядтӕ цӕмӕй ӕвӕстеуатӕй хъӕртонцӕ. Программи ихӕстӕ идарддӕр ӕнхӕст кӕнун, ведомствити хӕццӕ гъӕугӕ профилактикон куст кӕнун. Республики нӕдти хӕдзаради комитетӕн ба байхӕс кодта федералон нӕдти  гъӕндзийнӕдтӕ хӕстӕгдӕр бӕнтти райеуварс кӕнун.

Дуккаг, регионалон проекттӕ «Дорожная сеть» ӕма «Ӕдас хуӕрзгъӕдӕ нӕдтӕ» ӕнхӕст кӕнуни фӕдбӕл адтӕй ӕ дзубанди республики нӕдти хӕдзаради комитети сӕрдар Солити Тариэлӕн. Е куд фегъосун кодта, уотемӕй, анзи дӕргъи нацпроекти бундорбӕл Иристони федералон нӕдтӕ цудӕнцӕ  реконструкци ӕма цалцӕггонд. Уомӕй уӕлдай, Солити Тариэл фӕннисан кодта, нӕдти коммуналон организацити цӕттӕдзийнадӕ зумӕги афонӕмӕ циуавӕр ӕмвӕзадӕбӕл ӕй, уой туххӕй.

Ӕмбурди архайгутӕ дзубанди кодтонцӕ, адӕми нимӕдзӕ берӕ кӕми ‘й, еци берӕфатерон хӕдзӕртти микрорайонтӕ ӕма ӕндӕр ӕхсӕнадон фӕзти автотранспортон лӕууӕн бунӕттӕ исаразуни фарстатӕ ӕнӕмӕнгӕ гъӕугӕ ке ‘й, уобӕл дӕр. Уой фӕдбӕл ба дзуапп равардта Дзӕуӕгигъӕуи бунӕттон администраций сӕргълӕууӕги фиццаг хуӕдӕййевӕг Томайти Хъазбег. Куд радзурдта, уотемӕй ӕдасдзийнади фарстатӕбӕл архайгӕй, минкъий ахедундзийнадӕ нӕййес, абони базартӕ ӕма иннӕ уӕйӕгӕнӕн центрти бахезӕнти фӕзти ци берӕ хуӕдтолгитӕ исӕвӕрунцӕ, еци уавӕрӕн дӕр. Аци фарста ӕвзаргӕй, ӕмбурди архайгутӕ исбӕлвурд кодтонцӕ сӕйрагдӕр мадзал – инвесторти ӕрбаздахун сӕрмагонд лӕууӕн бунӕттӕ исаразунмӕ.