22 июня 2024

ЦӔРГӔСТИ БӔРЗОНДДӔР ТӔХӔНТӔЙ УӔЛИАУДӔР ИССӔЙ ӔМА ӔЙ Ӕ КАДӔ!..

18.09.2021 | 17:02

АМИЛАХУАНТИ Хизир, журналист

Мӕ зӕрди бӕргӕ рагӕй адтӕй нӕ намусгин ӕмзӕнхон Гацолати Аслӕмурзи фурт Виктори цардвӕндаги туххӕй бӕстон ӕрмӕг ниффинсун, фал мӕ нифс нӕ хастон: уой хузӕн разагъди адӕймаги сорӕт дзубандитӕй исфӕлгонц кӕнун ӕнцон нӕй. Гъе уотӕ, ӕвӕдзи, дзӕвгарӕ рӕстӕгути ма фӕстӕтӕрӕ кодтайнӕ, фал мӕ мӕ фӕндӕ исӕнхӕст кӕнунмӕ ратагъд кодта еу ӕнай-ӕнойти цау.

Цӕветтонгӕ, Ирӕфи райони газети редакций ку кустон, уӕд мӕмӕ еу бон райӕнхӕсткоми уӕди сӕрдар Хъӕдохти Валери фӕдздзурдта ӕма мин уотӕ зӕгъуй:

– Виктор нуртӕккӕ  ӕ фӕллад Дзинагъай уадзуй, фембӕлӕ ӕ хӕццӕ ӕма ибӕл ести ниффинсӕ…

Ци гӕнӕн ма мин адтӕй – кӕд мӕ зӕрдӕ, ку зӕгъун, уотӕ ӕнхӕст нӕ дардтон мӕхебӕл, фал уӕддӕр ранӕхстӕр дӕн Дигоргоммӕ.

 

«АДӔМИ РАЗИ ДӔ ЦӔСГОН КӔДЗОС КУД УА!..»

Уогӕ дузӕрдуг ба айдагъ мӕхе «исарӕхсдзӕнӕн нӕ исарӕхсдзӕнӕн»-мӕ гӕсгӕ нӕ кодтон, фал ӕй зудтон, инӕлар-лейтенант Гацолай-фурт устуйради бӕрзӕндтӕмӕ исхезгӕй дӕр, уойбӕрцӕбӕл хуӕдӕфсармӕ адӕймагӕй байзадӕй, ӕма адӕми хӕццӕ аллихузон хабӕрттӕ кӕнунмӕ тулаваст уогӕй, ӕхе туххӕй еститӕ радзорунмӕ ба – бустӕги мадзора. Мӕхуӕдӕг ӕвдесӕн уомӕн дӕр, ӕма хумӕтӕги зӕнхикустгӕнӕг уа ӕви устур хецау уа, уомӕй ин неци уӕлдай адтӕй, еугурей хӕццӕ дӕр зудта зӕрдиаг рахастдзийнӕдтӕ аразун, разиннидӕ ин рӕстӕг алке хӕццӕ дӕр кӕрӕдзей лӕдӕргӕй зӕрдиагӕй фӕдздзубандитӕ кӕнун. Е, гъай-гъай, ӕхцӕуӕн лӕгигъӕдӕ ’й. Фал махӕн, журналисттӕн ба, куд фӕззӕгъунцӕ, гъезӕмарӕ – ести «сосӕгдзийнӕдтӕ» ку базонай, уӕд цӕбӕл финсдзӕнӕ.

ГАЦОЛАТИ Виктор æ хеуæнтти хæццæ: (фиццаг рæнгъи галеуæрдигæй рахесæрдæмæ) е ’нсувæр Æфсæддон, æ фидæ Аслæмурзæ, Виктор æхуæдæг, æ мадæ Дзиллæ; дуккаг рæнгъи: е ’нсувæр Василий, æ шофер, æ цардæмбал Ларисæ, е ’нсувæр Владимир.

Викторӕн ӕ кӕстӕр ӕнсувӕр Василий ӕрцардӕй Дзинагъай – сӕ райгурӕн Нӕуӕггъӕуӕй раги уордӕмӕ ралигъдӕнцӕ. Ӕма Виктор кӕд уоми нӕ, уӕд ӕндӕр кӕми гъӕуама ӕрфусун кодтайдӕ, хуӕздӕр фӕлладуадзӕн бунат ин гъӕуама кӕми адтайдӕ…

Виктор хӕдзари нӕ разиндтӕй. Ӕ кӕстӕрти хӕццӕ кӕсалгдзауӕни адтӕнцӕ Ирӕфи билгӕрӕнтти. Е ’ригон бӕнттӕй фӕстӕмӕ ин уӕхӕн фадуат некӕд фӕцӕй, ӕма нур ӕ фӕллад уагъта еци рӕстӕг имисгӕй. Райгурӕн къуми рӕсугъд ӕрдзи уиндӕй ӕ зӕрдӕ байдзаг ӕй цийнӕй. Фембалдан. Игъӕлдзӕг ке адтӕй,  уомӕй фӕппайда кодтон ӕма базудтон берӕ цӕмӕдессаг хабӕрттӕ ӕ тугъдон ӕма фӕллойнадон царди туххӕй.

Фӕснӕли астӕуккаг скъолай 30-аг ӕнзти кӕрони ка ахур кодта, еци фӕсевӕдӕн сӕ сӕрӕндӕртӕй еу адтӕй Гацолати Виктор. Хъӕбӕр хуарз бӕрӕггӕнӕнти хӕццӕ дӕс къласи каст фӕууогӕй, исфӕндӕ кодта ӕ ахур идарддӕр рахъӕртун кӕнун. Ӕ фидӕ Аслӕмурзӕ ӕма ӕ мадӕ Дзиллӕ бӕргӕ лӕдӕрдтӕнцӕ уой, ӕма син сӕ хӕдзари зелӕнти ӕнӕ уомӕй берӕ зиндӕр ке уодзӕнӕй, фал уой дӕр лӕдӕрдтӕнцӕ, кӕстӕртӕн ӕнӕ исахур кӕнгӕй берӕ зиндӕр уодзӕнӕй сӕ царди гъуддӕгутӕ ӕнтӕстгинӕй аразун ӕма исарази ӕнцӕ сӕ фурти хӕццӕ, бацийнӕ кодтонцӕ ӕ фӕндӕбӕл.

Ниййергутӕ уой фӕдбӕл Викторӕн сауӕнгӕ кувд дӕр ма искодтонцӕ. Еци кувди финги уӕлгъос бадӕг хеуӕнттӕ ӕма синхӕгтӕ лӕхъуӕнӕн кодтонцӕ аллихузи фӕдзӕхститӕ. Сӕ еугурей бӕлвурдӕй кӕми багъуди кодтайдӕ, фал зӕрди бӕрӕгдӕр рауӕни байзадӕнцӕ уӕди кувдтитӕн сӕ сӕйраг фӕдзӕхст:

– Нӕ гъӕуи сӕрмӕ бӕрзӕндти тӕхӕг цӕргӕси хузӕн дин куд ӕнтӕса царди уолӕнтӕбӕл накӕ кӕнун, адӕймагбӕл ци берӕ ихӕстӕ ӕвӕрд ес, уони ӕнхӕст кӕнун куд фӕразай, нӕ Райгурӕн бӕсти кадӕ ӕма намусбӕл дӕхе фӕрци арӕзт кадӕ ӕма намус ӕфтаун куд ӕнтӕса, адӕми рази дӕ цӕсгом кӕдзос куд уа…

 

Ӕ УАРЗОНДӔР АХУРГӔНӔГ ИН АДТӔЙ МАЛИТИ ГЕУӔРГИ

Дуккаг сӕумӕ Виктор Дзинагъай ’рдӕмӕ ку фӕрраст ӕй, уӕд ӕй ӕ синхӕгтӕ ӕма хеуӕнттӕ рафӕндараст кодтонцӕ. Зудтонцӕ, Викторӕн еци бон райдӕдта ӕ карни сӕйраг над, фал ӕй цӕмӕй зудтонцӕ, ӕ еци над куд радаргъ уодзӕнӕй, куд гургъахъ разиндзӕнӕй, фал ибӕл уӕддӕр лӕгигъӕдгунӕй, кадгинӕй ӕма цитгинӕй, еу иннемӕй агъазиаудӕр, уӕхӕн ӕнтӕстдзийнӕдти «сугъзӕринттӕй» ӕ карнӕ федауцӕ кӕнгӕй кӕрӕй-кӕронмӕ фӕццӕунмӕ ке исарӕхсдзӕнӕй, уой. Уӕд ӕхуӕдӕг дӕр, ӕвӕдзи, уобӕл нӕ сагъӕс кодтайдӕ. Уотӕ имӕ кастӕй, институти фӕсте ӕрӕздӕхдзӕнӕй сӕхемӕ, ӕ уарзон Дигоргоммӕ. Фал ӕцӕгдзийнадӕй ба ӕ хъисмӕт ӕндӕр хузи рауадӕй.

…Еу кӕддӕр  Виктор ӕ фиди хӕццӕ адтӕй Прохладныйи – инсад фӕлластонцӕ уӕледарӕсбӕл ӕййевунмӕ. Уӕд уоми ӕфсӕн нади станций хуӕнхаг биццеу фиццаг хатт фӕууидта поезд. Цӕмӕдесӕй имӕ берӕ фӕккастӕй, уӕдта ӕ фиди бафарста:

– Нур уой размӕ ка скъӕруй, еци ӕскъӕрӕг ка ’й?..

ГАЦОЛАТИ Виктор (галеуæрдигæй дуккаг) е ’мзæнхон æрдхуæрдтæ ХОРТИТИ Дзамболат, ХАЙМАНТИ Гермæн æма е ’нсувæр Василийи хæццæ.

Ӕ фидӕ ин ку балӕдӕрун кодта, ци ӕма куд ӕй гъуддаг. Ӕвӕдзи, гъе уӕд хуӕнхаг биццеуи зӕрди исӕвзурдӕй поезд ӕскъӕрӕги дӕсниадӕ райсуни фӕндӕ. Ӕма уомӕ гӕсгӕ бацудӕй ахур кӕнунмӕ Дзӕуӕгигъӕуи ӕфсӕнвӕндаги техникуммӕ. Фал ӕ гъуддаг нӕ фӕррӕстмӕ ’й – кумӕ гъавта, уордӕмӕ ’й нӕ райстонцӕ, фал ӕй бакодтонцӕ цалцӕггӕнӕн хайадӕмӕ. Е ӕ зӕрдӕмӕ нӕ фӕццудӕй, ниууагъта си ӕ ахур ӕма иссӕй Цӕгат Иристони пединститути рабфаки ӕртиккаг къурси студент. Е адтӕй 1933 анзи, хуӕлцӕй дӕр ӕма царди ӕнӕмӕнгӕ гъӕугӕ гъуддӕгутӕй нӕхъӕртон рӕстӕгути. Уогӕ ци кодтайдӕ, еугӕр ахури надбӕл ӕрлӕудтӕй, уӕд цийфӕнди зинтӕн дӕр бухсун гъудӕй. Ӕма бухстӕй, ӕхебӕл нӕ ауӕрдгӕй кодта ӕ ахури хабӕрттӕ, адтӕй хъӕбӕр хуарз ахурдзау, уомӕ гӕсгӕ ин стипенди дӕр фистонцӕ фулдӕр, иста 50 соми (иннетӕй 5 соми фулдӕр). Цанӕбӕрӕг адтӕнцӕ еци ӕхцатӕ, кӕд ӕма барди дзоли килограмм ӕхсӕрдӕс соми адтӕй. Еузагъдӕй, цардиуаги фадуӕттӕй берӕ зиндзийнӕдтӕ ӕвзурстонцӕ еци рӕстӕги рабфаки студенттӕ, фал Виктор кедӕрти хузӕн не ’стухстӕй, ӕма еу анзмӕ хъӕбӕр хуарз бӕрӕггӕнӕнти хӕццӕ каст фӕцӕй рабфак.

Цӕгат Иристони педагогон институтмӕ фӕлварӕнтӕ дӕтгӕй Виктормӕ ӕрхаудтӕй, ӕ гъудий дӕр ка нӕ адтӕй, уӕхӕн фарста дӕр. Цӕветтонгӕ, фӕлварӕн къамиси иуонгтӕй ӕй еу бафарста:

– Скъолай ахури бӕнттӕй дӕ зӕрдӕбӕл ци бадардтай?..

Биццеу фӕннифсгундӕр ӕй ӕма ракодта берӕ цӕмӕдессаг хабӕрттӕ. Ӕримиста ӕ фиццаг ахургӕнӕг, дигорон литератури бундорӕвӕрӕг Малити Геуӕргий дӕр, е ӕ гъомбӕлкӕнуйнӕгтӕбӕл куд зӕрдиагӕй, раст цума ӕхе бӕдӕлттӕ адтӕнцӕ, уотӕ ауодудта, зонундзийнӕдти дуйнемӕ син над куд амудта, е ’мдзӕвгитӕ син куд кастӕй, куд адӕймаг ӕма куд гъомбӕлгӕнӕг, уотӕ ирӕзгӕ фӕлтӕри зӕрдити цӕйбӕрцӕбӕл арф фӕд ниууагъта.

– Куд поэт, – фӕззӕгъуй нур дӕр Виктор, – уотӕ Геуӕргий Къостай фӕсте ӕз нимайун дуккагбӕл.

Виктор арфиагӕй ӕ зӕрдӕбӕл бадардта, Геуӕргий фӕндӕмӕ гӕсгӕ ’й гъӕуи партион организаций секретарь Сарахъати Тазе Гулӕри скъолай нӕуӕгдзаути разамонӕгӕй куд исӕвӕрун кодта, уой. Уой размӕ си нӕдӕр нӕуӕгдзаути, нӕдӕр фӕскомцӕдесон организаци адтӕй, ӕма Виктор нӕ зудта, ӕ архайд цӕмӕй райдӕдтайдӕ, уой. Фал ин Тазе цӕстуарзонӕй фӕййагъаз кодта.

Уой фӕсте нӕуӕгдзаути ӕма фӕскомцӕдеси организацити куст фӕррӕстмӕ ’й, рапарахат си ӕй ӕригӕнтти хъазауатон архайд, ӕнтӕстӕй син, хестӕртӕ си боз кӕмӕй адтӕнцӕ, уӕхӕн агъазиау  пайдахӕссӕг гъуддӕгутӕ аразун.

 

ФИДИБӔСТИ СӔРБӔЛТАУ УОДУӔЛДАЙӔЙ ТОХ КОДТА

Номдзуд ахургонд æма нефтикустгæнæг, ССР Цæдеси нефти промышленности министри хуæдæййевæг ТÆКЪОТИ Дзандар æма ГАЦОЛАТИ Виктор.

Скъолай ахур кӕнгӕй ци зонундзийнӕдтӕ ӕма ӕхсӕнадон кусти арӕхстдзийнадӕ райста, етӕ ин хъӕбӕр фӕййагъаз ӕнцӕ ӕ идарддӕри ахури дӕр. Ӕма 1938 анзи педагогон институти физикон-математикон факультет ӕнтӕстгинӕй каст ку фӕцӕй, уӕд ӕй хумӕтӕги нӕ ниууагътонцӕ уоми косунмӕ. Куста ассистентӕй, кастӕй лекцитӕ аналитикон геометрийӕй, разамунд лӕвардта хумӕтӕг математики сӕрмагонд къурси практикон ахуртӕн. Ӕнтӕстӕй ин ӕ наукон архайди дӕр, 1940 анзи ӕнтӕстгинӕй равардта кандидатон минимуми фӕлварӕнтӕ ӕма цӕттӕ кодта диссертаци наукити кандидати ном райсуни туххӕй. Разӕнгардӕй архайдта ӕхсӕнадон царди дӕр, адтӕй фӕскомцӕдесон организаций раздзӕуӕг, математикон ӕхсӕнади секретарь.

Еузагъдӕй, Гацолати сахъигурдӕн уӕдиккон цард ӕ размӕ ӕвардта дессаги аллихузон фадуӕттӕ ӕма гӕнӕнтӕ, разӕнгард ӕй кодта, мӕнӕ дин алцидӕр ӕма си исарӕхсӕ испайда кӕнунмӕ. Ӕма уомӕ дӕр, еу иннемӕй хиццагдӕр, уӕхӕн агъазиау фӕндтӕ куд нӕ адтайдӕ, сӕ исӕнхӕст кӕнунбӕл ба ӕвӕлмӕцгӕй куд нӕ архайдтайдӕ…

Фал ӕ еугур зӕрдрохсдзийнӕдтӕ еу бонбӕл ӕрбасатар ӕнцӕ, нӕ адӕми сабур цард еу бонбӕл ӕрбайхалдӕй… Райдӕдта Устур Фидибӕстон тугъд. Уомӕн ӕ тӕккӕ райдайӕни бӕнтти барвӕндонӕй рандӕ ’й Сурх Ӕфсади рӕнгъитӕмӕ. Рарвистонцӕ ’й Дзержинскийи номбӕл артиллерион академимӕ. Фал си берӕ рӕстӕг нӕ фӕцӕй. 1941 анзи октябри мӕйи ӕй рарвистонцӕ 21-аг сӕрмагонд уӕлдӕфон артиллерион дивизионмӕ. Уоми ’й исӕвардтонцӕ командири хуӕдӕййевӕгӕй техникон фарстати фӕдбӕл.

Ӕнцон нӕ адтӕй ӕ еци кусти райдайӕн, уомӕй ӕгириддӕр аразгӕ ка нӕ адтӕй, уӕхӕн хабӕртти фудӕй си еуцӕйбӕрцӕдӕр къулумпидзийнӕдтӕ исӕвзуридӕ. Уогӕ ӕнцондзийнӕдтӕ некӕци кусти агурдта, ци уидӕ, уонӕмӕ гӕсгӕ архайдта ӕ размӕ ӕвӕрд ихӕстӕ ӕнхӕстӕй ӕма гъӕугӕ хузи аразунбӕл. Уотӕ ами дӕр – цубур рӕстӕгмӕ ин бантӕстӕй уӕхӕн мадзӕлттӕ исаразун, кӕцити фӕрци сӕ дивизион тугъдон архӕйдтити бацӕуни размӕ гъӕугӕ техникӕй хуӕрзефтонггонд уидӕ. 1941 анзи 15 октябри дивизиони ӕфсӕддонтӕн адтӕй сӕ фиццаг уӕззау фӕлварӕни – сӕ дивизион ци танкити бригади искондмӕ хаст цудӕй, уомӕй сахар Калининмӕ хӕстӕг фӕгъгъудӕй берӕ техникӕ.

Тугъдон уавӕртӕ ба уӕд хъӕбӕр уӕззау ӕма тӕссаг адтӕнцӕ. Немуцаг-фашистон ӕрдонгтӕ Сурх Ӕфсади нихмӕ аразтонцӕ карзӕй-карздӕр цӕфтӕ, сӕ нисан адтӕй Мӕску байсун ӕма ӕ еугур хъауритӕ дӕр исаразта уой ӕрдӕмӕ. Знаги размӕмпурст бауорамун ӕнцон нӕ адтӕй. Фал, Гацолай-фурт фӕстӕдӕр куд ӕримисидӕ, уомӕ гӕсгӕ не ’фсӕддонтӕ сӕхе гъӕддухӕй ӕвдистонцӕ, федар, карз нихкъуӕрд лӕвардтонцӕ знагӕн.

Тугъдтитӕй еуей рӕстӕг дивизиони командир ку фӕццӕф ӕй, уӕд ӕ ихӕстӕ ӕвӕрд ӕрцудӕнцӕ Гацолай-фуртбӕл. Уомӕн е кӕд зин ӕма бӕрнон ихӕс адтӕй, уӕлдайдӕр ба еци уӕззау рӕстӕг, уӕддӕр хуарз арӕхстӕй. Дивизионӕн ӕндӕр командир ӕвӕрд ку ’рцудӕй, уӕд Виктори рарвистонцӕ Нигулӕн фронтмӕ, иссӕй 29-аг ӕфсади артиллерий командӕгӕнӕги хуӕдӕййевӕг. Минкъий фӕстӕдӕр ба ин бабарӕ кодтонцӕ бӕрнондӕр ихӕстӕ – танкити гвардион ӕфсади штаби хецауи хуӕдӕййевӕги ихӕстӕ. Дзуапп лӕвардта артиллерий архайдӕн.

Рӕстӕг цудӕй, уӕззау тугъдтити ӕхсистӕй не ’мзӕнхон, е ’скъуӕлхтдзийнӕдтӕ кодтонцӕ фулдӕрӕй-фулдӕр ӕма зингӕдӕр. Мӕску багъӕуай кӕнуни туххӕй хуарзӕнхӕгонд ӕрцудӕй Сурх Турусай орденӕй. 1943 анзи сӕрди Виктор хъазауатонӕй архайдта Курски къӕлӕти карз тугъдтити. Ӕхе бӕгъатӕрӕй ке равдиста, ӕ ихӕстӕ ӕнтӕстгинӕй ке исӕнхӕст кодта, уой туххӕй хуарзӕнхӕгонд ӕрцудӕй Сурх Турусай дуккаг орденӕй. Белгороди бунмӕ карз тугъдтити рӕстӕг тугъдонти рӕнгъӕй фӕгъгъудӕй 848-аг артиллерион полкки командир. Ӕма Гацолай-фурти рӕстӕгмӕ рарвистонцӕ уомӕн командӕгӕнӕгӕй.

Сахар Богодухов гъӕуай кӕнгӕй полкки зенитон артиллеристтӕ уӕлдай дессаг фескъуӕлхтӕнцӕ – ӕргӕлстонцӕ знаги 35 хуӕдтӕхӕги. Командирӕн дӕр, уӕдта тугъдонтӕй дӕр беретӕн лӕвӕрд ӕрцудӕй паддзахадон хуӕрзеугутӕ. Хуарз ке арӕхстӕй, уомӕ гӕсгӕ ’й уӕлдӕр командӕкӕнуйнадӕ ниууагътонцӕ еци полкки командирӕй. Уӕхӕн ӕууӕнкӕ имӕ ке равдистонцӕ, е не ’мзӕнхонӕн адтӕй устур нифси бундор, никки разӕнгарддӕрӕй ӕнхӕст кодта тугъди будури ӕ ихӕс Райгурӕн бӕсти размӕ.

Идарддӕр ци берӕ ӕскъуӕлхт-дзийнӕдтӕ равдиста, уонӕбӕл лӕмбунӕг дзорунӕн берӕ рӕстӕг багъӕудзӕнӕй. Гацолати Виктори полк архайдта сахартӕ Киев ӕма Тернополь исуӕгъдӕ кӕнунбӕл тугъдтити. Полкӕн лӕвӕрд ӕрцудӕй кадгин ном «Тернополаг». Еци тугъдтити нӕ зениткитӕй ӕхсгутӕ ӕргӕлстонцӕ знаги ӕртиндӕс  хуӕдтӕхӕги.

ГАЦОЛАТИ Виктор (дуккаг рæнгъи фиццаг) еу рæстæг службæ кодта ПЛИТИ Исси хæццæ.

ЛӔГДЗИЙНАДӔЙ ФЕСКЪУӔЛХУНӔН ЛӔГИГЪӔДГУН УН ГЪӔУЙ

Полк  ӕмпурста  хорнигулӕнмӕ. Архайдта сахартӕ Львов, Краков, Прагӕ знагӕй искӕдзос кӕнунбӕл. Еци тогкалӕн тугъдтити Виктори разамундӕй  полк ӕргӕлста знаги 78 хуӕдтӕхӕги, басугъта 4 танки, 3 бронемашини, Польший зӕнхӕбӕл исуӕгъдӕ кодта фашисттӕй дууӕ гъӕуи, Берлини ба – фараст квартали. Уацари райста 500 гитлеронемӕй фулдӕр. Уой туххӕй полкки турусабӕл исӕрттивта дуккаг хуӕрзеуӕг – Александр Невскийи орден.

Гацолай-фуртӕн ӕхе бӕгъатӕрдзийнади туххӕй ба сӕрмагондӕй ӕрхӕссӕн мӕнӕ ауӕхӕн дӕнцӕн. Еу вазуггин тугъдон ихӕс ӕнхӕст кӕнгӕй, уотӕ рауадӕй, ӕма полкки тугъдонтӕ фӕппурхӕ ’нцӕ фӕйнердӕмӕ. Ӕнай-ӕнойти исӕвзурдӕй уӕхӕн усмӕ, ӕма командир еунӕг ӕфсӕддони хӕццӕ гитлеронти фиййи буни райзадӕй. Нартихуари хуми е ’мбӕлтти хӕццӕ бафеппайдта гитлеронти устур къуар – еу-инсӕйемӕй фулдӕр адтайуонцӕ. Етӕ, ӕвӕдзи,  махонти хъапхани ка бахаудтӕй ӕма уордӕгӕй цидӕр амӕлттӕй ка райервазтӕй, уонӕй адтӕнцӕ, ӕма нур еу бӕласи буни сӕ фӕллад уагътонцӕ. «Лӕг амалӕн конд ӕй!..» – уӕхӕн гъуди февзурдӕй Виктори сӕри. Ӕма е ’мбалмӕ нидӕн гъӕлӕсӕй дзоруй:

– Ӕз сӕмӕ гранӕтти хӕццӕ бацӕудзӕнӕн. Мӕ къох хӕрдмӕ ку исесон, уӕд ду ба автоматӕй еци ӕхсӕги ӕхсун райдайӕ, цума берӕ ан, уотӕ ’й куд балӕдӕронцӕ…

«Руки вверх!», зӕгъгӕ, куддӕр фӕгъгъӕр кодта Виктор, уотӕ немуцӕгтӕ фӕллӕбурдтонцӕ сӕ автоматтӕмӕ. Фал е ’мбали автомати гъӕр ку райгъустӕй, уӕд знӕгтӕ сӕ къохтӕ хӕрдмӕ исдардтонцӕ, сӕ тохӕнгӕрзтӕ зӕнхӕмӕ ӕргӕлстонцӕ. Сӕхе равардтонцӕ уацари. Немуцаг унтер-афицер ку базудта, уацари сӕ дууӕ лӕгемӕй райстонцӕ уой, уӕд ӕ цонгӕй райхалдта сугъзӕрийнӕ сахат ӕма  ’й балӕвардта  Виктормӕ:

– Мах знӕгтӕ ан, фал дин дӕ бӕгъатӕрдзийнади, дӕ лӕгдзийнади туххӕй мӕ лӕвар.

Уӕхӕн лӕгдзийнӕдтӕй бӕрӕг даруй нӕ намусгин ӕмзӕнхони тугъдон над. Уӕлахези фӕсте ӕ реубӕл цӕхӕртӕ калдтонцӕ Сурх Турусай ӕртӕ ордени, Александр Невскийи, Фидибӕсти тугъди I къӕпхӕни дууӕ ордени, «Польшаг дзиуарӕ» ӕма берӕ ӕндӕр тугъдон намуси бӕрӕггӕнӕнтӕ – ӕдеугурӕй цуппар ӕма инсӕй ордени ӕма майдани.

Тугъди фӕсте дӕр Советон Цӕдеси Гӕрзефтонг Тухти райарӕзтӕн берӕ ӕнзти дӕргъи берӕ хъауритӕ ӕма зонундзийнӕдтӕ равардта Гацолати Виктор. Адтӕй ӕфсӕддон бригади командир, ӕфсӕддон зилди ракетон ӕфсӕдти командӕгӕнӕг, уой фӕсте ба – Советон Цӕдеси ракетон ӕфсӕдтӕн командӕгӕнӕги хуӕдӕййевӕг. Исаккаг ин кодтонцӕ артиллерий инӕлар-лейтенанти цин.

ГАЦОЛАТИ Виктор (галеуæрдигæй) нæ бæсти уæлдæр æфсæддон разамунди минæвæртти хæццæ дзубанди кæнуй æфсæддон ахурти фæдбæл.

Ӕ райгурӕн Дигоргомбӕл ӕгириддӕр нӕ устурзӕрдӕ кодта

Гацолати Виктори циртбæл циртдзæвæн Дзæуæгигъæуи Кади Аллейи.

Амилахуанти Хизир (гъулӕггагӕн, е дӕр абони цардӕгас нӕбал ӕй, рохсаг уӕд…) ӕ аци уаци кӕрони уотӕ финста, гъома, Гацолай-фуртӕн ӕ кустмӕ гӕсгӕ цӕргӕ рауадӕй Мӕскуй. Фал  зӕрдӕй ба уӕддӕр некӕд фӕххецӕн ӕй ӕ райгурӕн Дигоргомӕй. Ахид иссӕуидӕ ӕ фидтӕлти уӕзӕгмӕ. Ӕма ӕ алли иссуд дӕр Дзинагъа ӕма Нӕуӕггъӕуи цӕргутӕн исуидӕ устур бӕрӕгбон.

Гацолати Виктор, куд ӕфсӕддон архайӕг, уотӕ ӕ комкоммӕ кусти фӕдбӕл карз ӕма домагӕ кӕд адтӕй, уӕд хумӕтӕг царди  ӕнӕуой гъуддӕгути ба адтӕй хӕларзӕрдӕ ӕма адӕмуарзон,  фидтӕлти ӕгъдӕуттӕ берӕ уарзта, нӕ сӕ иронх кодта, ӕновуд сӕбӕл адтӕй.

Берӕ арфити аккаг ӕнцӕ Аслӕмурзи иннӕ кӕстӕртӕ дӕр. Виктор ӕма е ’нсувӕртӕ, уӕдта сӕ цӕуӕт ӕфсади ци ӕнзтӕ баслужбӕ кодтонцӕ, уони кӕрӕдзебӕл ку бафтауайтӕ, уӕд сӕ бӕрцӕ дӕс ӕма авдинсӕйемӕй фӕффулдӕр уодзӕнӕй. Е дӕр устур ӕскъуӕлхтдзийнади ӕма устур лӕгдзийнади ӕвдесӕн куд нӕй! Уӕхӕнттӕй фӕззӕгъунцӕ, цӕргӕс бӕрзӕндти тӕхуй, зӕгъгӕ…»

Амилахуанти Хизир ӕ уац ниммухур кодта 1994 анзи 4 августи… Уомӕй еуцӕйбӕрцӕдӕр рӕстӕги фӕсте, 24 сентябри ба Мӕскуйӕй Иристонмӕ исигъустӕй уӕззау хабар – ӕ уӕлзӕнхон дуйнейӕй рацох ӕй Гацолати Аслӕмурзи фурт Виктор. Нӕбал ин бантӕстӕй цардӕгасӕй ӕ уарзон Дигорӕмӕ иссӕун… Айдагъдӕр ма ӕ фӕстаг балцийӕй исӕмбалдӕй ӕ райгурӕн зӕнхӕбӕл, Иристони дзиллитӕ ’й цитгин уавӕри байвардтонцӕ Дзӕуӕгигъӕуи Кади Аллейи…