25 июля 2024

«ЦÆГАТ ИРИСТОН ТУРИСТТÆН ЦÆМÆДЕССАГ РАУÆН КЕ ИСУОДЗÆНÆЙ, Е НИ ФЕДАРÆЙ ÆРУАГÆС КÆНУЙ!..»

22.07.2022 | 12:10

Нæ республики æдеугурæй иуазæгуати адтæй 24 блогери Уæрæсей алли регионтæй – Волгоградæй, Мæскуйæй, Краснодарæй, Стъараполæй, Дагестанæй, Омскæй, Рязанæй, Астраханæй, Удмуртийæй, Калугæй, Ивановой æма Кемеровай облæсттæй, Ямало-Ненецти автономон зилдæй, Республикæ Хъирим æма Севастополæй. Уонæн сæ бафинсгути еумæйаг нимæдзæ æй фондз миллион адæймаги. Къуæрей дæргъи социалон хизæгти блогертæ æвдистонцæ Цæгат Кавказбæл сæ балций хабæрттæ æма сæ бафинсгути зонгæ кодтонцæ Иристони алæмæти рæсугъддзийнæдти хæццæ, æ историй хæццæ, е ‘гъдæутти хæццæ, æ культурæ æма туристон маршрутти хæццæ.

Иристони иуазгути балций фæлластонцæ Хъобанмæ, Хъæрмæдони æма Курттати кæмттæмæ. Етæ бабæрæг кодтонцæ Республикæ Цæгат Иристон-Аланий Национ музей, Туйгъанти Махарбеги номбæл Аййевæдти музей æма нуриккон исфæлдистади Центр, базонгæ æнцæ паддзахадон академион ансамбль «Алан»-и хæццæ, уæдта син исаразтонцæ ирон къеретæ кæнунæй мастер-класстæ.

Проект исаразæг æй раздзæуæгти æхсæнадон еугонди иуонг Алинæ Гостева, агъазгæнæг ба ин адтæй фæсевæди гъуддæгути фæдбæл Федералон агентадæ æма Республикæ Цæгат Иристон-Аланий туризми Комитет.

Аци мадзали архайгути хæццæ сæрмагондæй фембалдæй нæ республики Сæргълæууæг Сергей Меняйло. Æ дзубандий райдайæни е нæ æригон иуазгутæн райарфæ кодта сæ разæнгарддзийнади, абони цардмæ кудфæндий цæстæй ке нæ кæсунцæ, уой туххæй.

– Алкедæр уи æвдесуй федар граждайнаг цæстингас, æма ибæл æргомæй дзоретæ, адæммæ ‘й хъæртун кæнетæ. Иристони ци рæсугъд бунæттæ ес, уони фæууидтайтæ уæхе цæститæй, базонгæ айтæ æ берæносон истори æма культури хæццæ, æма, уæ балцийæй бозæй ке байзадайтæ, е ми æруагæс кæнуй. Уæ блог-турæн адтæй бæлвурд нисан: раргом кæнун Цæгат Иристони туристон гъомус, æ гæнæнтæ æма сæ хæццæ базонгæ кæнун нæ бæсти алли рауæнти цæрæг адæми. Уæрæсей медæгæ туризм, æцæгæйдæр, æй дессаги дуйней, æ базонунæн кæрон нæййес, фал уæддæр тундзун ба гъæуй, цæмæй уæрæсейæгтæн дессагдæр уа нæхе бæсти медæгæ балци кæнун, фиццагидæр нæхе Фидибæстæ базонун æма ин цæстуарзондæрæй аргъ кæнун, – загъта Сергей Меняйло.

Æ радзубандий ма, республики разамонæг радзурдта, æрæги Цæгат Иристони PRO-Кавказ, зæгъгæ, ци медиафорум адтæй, уой туххæй, æма загъта, иннæ хатт ма уæхæн форум арæзт ку уа, уæд имæ аци блог-тури архайгутæ дæр цæмæй æнæмæнгæ исаккаг кæнонцæ.

– Нуртæкки уæхæн рæстæгутæ ралæудтæй, æма цардарæзти фарстати фæдбæл æхсæнадон гъуди фулдæр æнцойнæ кæнуй социалон хизæгтæбæл. Уомæ гæсгæ ба блогертæ æма традицион дзиллон информацион фæрæзнитæ кæрæдзебæл баст ку уонцæ, уæд е, мæнмæ гæсгæ, алли гъуддагбæл дæр хуарзæрдæмæ фæббæрæг уодзæнæй. Ахсгиаг ба ма е дæр æй, æма уой фæрци Цæгат Кавказ туристон æгъдауæй цæмæдесаг, рæсугъд, зæрдæмæдзæугæ æма иуазæгуарзон регион ке æй, уой фулдæрæй-фулдæр адæм бæлвурддæрæй базондзæнæнцæ. Баруагæс си уодзæнæй нæ æрдзи алæмæти рæсугъддзийнадæ, базонгæ уодзæнæнцæ нæ фæллойнæуарзагæ адæми, нæ федауцæй-федауцæдæр æгъдæуттæ æма фæткити хæццæ, – баханхæ кодта республики Сæргълæууæг.

Блог-тури архайгутæ, сæ дзубандимæ гæсгæ, æнæрæстæфгæ нæ фæцæнцæ, Цæгат Иристони устур кадæ ке кæнунцæ куд хестæртæн, уотæ силгоймæгтæн æма кæстæртæн дæр, æма зæрдæ байвардтонцæ, сæ бафинсгутæн се ‘ргом Цæгат Иристонмæ ке ‘здахдзæнæнцæ, уомæй.

Дзубанди ма цудæй туристон инфраструктури объекттæ республики аразуни æма аци къабази идарддæри райрæзти хæццæ баст æндæр фарстатæбæл.

Фембæлди кæрони Сергей Меняйло блог-тури архайгутæн исаккаг кодта республики Сæргълæууæги Арфи гæгъæдитæ æма син райарфæ кодта, Цæгат Иристони æрдзон, историон æма культурон хуæрзаййевдзийнæдти туххæй игъосункæнуйнæгтæ адæммæ ке хъæртун кæнунцæ æма туризми рапарахатбæл зæрдиагæй ке архайунцæ, уой туххæй.