31 марта 2023

ЦÆЙБÆРЦÆБÆЛ УИН НИЛЛÆУДТÆЙ УÆ СУВÆЛЛОНИ СКЪОЛАМÆ ИСРÆВДЗÆ КÆНУН?

08.09.2020 | 13:11

пъартфел – 3-5 мин соми;
• канцтовартæ:
– фломастерти æмбурд (18-12 хузи) – 150-350 соми;
– хузгун къариндæсти æмбурд (24 хузи) – 250-500 соми;
– хумæтæг тетрад – 16 сомемæй 100 сомей уæнгæ, цал тъаф-фи си уа, уомæ гæсгæ;
– косæн тетрад – 350-400 соми еуей аргъ, æдеугурæй гъæугæ ба кæнуй 5-6;
– пластилин – 100-200 соми, цал хузи си уа, уомæ гæсгæ;
– тумбулæги хæццæ хуæд-финсæн (шариковая ручка) – 10-12 соми, анатомион астæуи хæццæ – 50 соми;
– хузгун гæгъæди – 150-200 соми 20 тъаффемæн.
• Уæледарæс (къахидарæс, спортивон æма скъоламæ цæуæн фæлуст) – 20 мин соми.
Ахурдзау сувæллони скъоламæ цæунæн ци гъæуй, уонæй æй исрæвдзæ кæнунбæл ниййергути ци æхца ис-харз кæнун гъæуй, уой бæрцæ алли регионти фæйнæ хузи æй. Зæгъæн, махмæ, Цæгат Иристони е æй, мæнæ уæлдæр ци æргътæ бавдистан, уой бæрцæ. Мæскуй ба еумæйагæй æй 25 мин сомемæ хæстæг, Хъазани – 25 мин соми, Ульяновски æма Саратови – 17,6 мин соми, Дæллаг Тагили – 13,7 мин соми…
Цидæр æй, уæддæр сувæлло-ни зæрдæрохсæй æ ахури надбæл рафæндараст кæнун алцæмæй дæр сæйрагдæр æй, æма ниййергутæ се ’новуддзийнади нецæбæл байауæрддзæнæнцæ. Æма нæ кæстæртæ дæр сæ ахури гъуддæгути æновуд уæнтæ, сæ ниййергути уодæнцойнæ æма ций-нæн архайæнтæ æнтæстгин унбæл!..

Рæствæндаг уæнтæ!..